V KAMBODŽI VZNIKLA ASOCIACE PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU. MÁ I ČESKOU STOPU 

V rámci Evropské obchodní komory v Kambodži vznikla nová Středoevropská a východoevropská obchodní asociace (Central & Eastern European Business Association Cambodia – CEEBAC). Nový subjekt, který nese výraznou českou stopu, by měl přispět k zintenzivnění obchodní výměny mezi Kambodžou a zeměmi střední a východní Evropy a tím i k celkovému posílení role EU v této asijské zemi.

Ilustrační foto Shutterstock

CEEBAC je další národní či vícenárodní subjekt v rámci Evropské obchodní komory (EuroCham), který doplňuje stávající Francouzskou obchodní a průmyslovou komoru, Německou obchodní komoru, Britskou obchodní komoru (BritCham), Skandinávskou obchodní komoru, Italsko-kambodžskou obchodní asociaci a Obchodní komoru zemí Beneluxu. EuroCham jako nezávislá organizace pomáhá budovat ekonomické vazby ruku v ruce s partnerstvím soukromého a veřejného sektoru, má pragmatické vazby na vládu a je komerčně flexibilní při realizaci rozličných iniciativ a projektů.

Historické vazby na region

Cílem CEEBAC je podpořit vzájemné obchodní a investiční vazby mezi Kambodžou a regionem střední a východní Evropy (CEE), s nímž měla historicky silné spojení a dobré vztahy a které se po určitém propadu v předchozích dekádách začínají znovu obnovovat. Potenciálními oblastmi obchodu by měly být zejména strojírenské zboží, lékařské vybavení, letecký průmysl, potraviny, nápoje a rychloobrátkové spotřební zboží, například mléčné výrobky, maso, víno. Stále větší důležitost v Kambodži pak získávají technologie, a to hlavně ve finančním sektoru a rozvíjejícím se pojišťovnictví. Předpokládá se též úzká spolupráce s kambodžskými absolventy vysokých škol, kteří v zemích CEE studovali a po návratu si v domovské zemi budují úspěšné kariéry.

Asociace by měla zastřešovat podnikatele z celkem 12 zemí (Bulharsko, Česko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko), přičemž ČR v ní hraje od počátku velmi zásadní roli. Čeští podnikatelé se stali aktivními hybateli celého procesu vzniku CEEBAC, z aktuálních 7 zakládajících členů jsou hned tři Češi (zbývající členové pochází z Litvy, Estonska a Slovinska). Tomáš Pokorný, zakladatel jedné z nejznámějších fin-tech společností v Kambodži na mobilní platby PiPay a nadšený „startupper“, se stal prozatímním ředitelem CEEBAC, podnikatel v e-commerce sektoru Vladimír Nodžák pak prozatímním generálním tajemníkem. I přes očekávaný postupný nárůst členů z dalších zemí tak lze předpokládat, že pozice ČR zůstane nadále silná.

Pětina exportu Kambodžy míří do EU

Podle kambodžských statistik přesáhl v roce 2022 obchod mezi EU a Kambodžou 4,8 mld. USD, což je meziroční nárůst o 15,9 %, přičemž Kambodža zaznamenala obchodní přebytek 3,2 mld. USD.  Na evropský trh v současné době míří zhruba jedna pětina celkového kambodžského exportu. Největšími obchodními partnery Kambodže v EU jsou Německo, Francie, Belgie, Nizozemsko a Španělsko, které dohromady měly podíl 74,6 % na celkovém vzájemném obchodu. Díky vzniku CEEBAC by se postupně měl zvyšovat i vzájemný obchod se zeměmi CEE.

Kambodžský trh sice nepatří v jihozápadní Asii k těm největším, ale země by časem mohla stále více těžit ze své výhodné geografické polohy mezi Thajskem a Vietnamem. Postupné ekonomické a infrastrukturální propojování jihovýchodní Asie (zejména zemí ASEAN) by mohlo Kambodži umožnit hrát mnohem významnější roli a mohla by prosperovat jako obchodní centrum celého regionu. Ve spojení středoevropských a východoevropských ekonomik s Kambodžou je tak značný potenciál, který přesahuje hranice této jedné konkrétní země.

Roman Seidl, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Phnompenhu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět