V jihočínském Shenzhenu byl spuštěn program PROPEA

České společnosti podnikající v Číně či firmy, které by na tento trh chtěly proniknout, mají možnost využít služeb v rámci projektu PROPEA. Obchodní potenciál Číny pomohou českým firmám nově rozvíjet dvě společnosti – YCG Ventures Limited, se sídlem v rapidně se rozvíjejícím jihočínském Shenzhenu, a také CzechCham Shanghai, působící především v Šanghaji a v oblasti delty řeky Yangtze.

Jihočínský Shenzhen sousedí s Hongkongem. Foto Shutterstock

Obě zmíněné firmy mohou zprostředkovat služby místních expertů, kteří pomohou například při zajištění kontinuity obchodních styků a řešení logistických a jiných problémů spojených s mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s epidemií covid-19. V době omezení pohybu osob mohou tyto subjekty mimo jiné firmám pomoci zajistit osobní styk a dohled nad jejich aktivitami v místě. Program PROPEA je financován ze sdružených prostředků určených z mezirezortního společného nástroje na podporu ekonomické diplomacie. Program připravený Ministerstvem zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizuje Velvyslanectví České republiky v Pekingu.

Společnost YCG Ventures Limited má sídlo v Shenzhenu, jenž sousedí s Hongkongem. V březnu jednal Vladimír Tomšík, velvyslanec České republiky v Číně, se zástupci vedení tohoto dynamicky se rozvíjejícího města o možnostech obchodně-ekonomické spolupráce. Třináctimilionový Shenzhen je součástí nejlidnatější čínské provincie, jež je průmyslovým a hightech centrem Číny. Čína je obrovským trhem s více jak čtyřsetmiliónovou střední třídou. Je také jedinou velkou ekonomikou, která se dokázala velmi rychle vypořádat s pandemií koronaviru a díky tomu vykázala v roce 2020 meziroční růst hrubého domácího produktu 2,3 %. Předpokládaný rapidní ekonomický růst v roce 2021 i v dalších letech této dekády má naplnit vládou stanovený cíl zdvojnásobení celkového HDP do roku 2035. hlavním motorem růstu produktivity čínské ekonomiky má být rozvoj založený na inovacích.

Digitální ekonomika roste

Prioritu má mít zvýšení podílu digitální ekonomiky ze současných 7,8 % na plánovaných 10 % v roce 2025 prostřednictvím rozvoje a aplikaci digitálních řešení (big data a jejich analýza, internet věcí, průmyslový internet, blockchain, umělá inteligence a podobně). Další rozvoj digitalizace bude implementován v oblastech jako jsou doprava, zdravotnictví, státní správa či v neposlední řadě maloobchodní prodej, kultura, turismus, vzdělání či sport. Podíl e-commerce na celkových maloobchodních prodejích dosáhl v lonitéměř 25 % a předpokládá se další růst.

Důraz na zdraví, posílený pandemií koronaviru, se odráží i v sektoru potravinářství. V Číně roste poptávka po mléčných výrobcích, kojenecké a dětské stravě, potravinových a výživových doplňcích, ale i po produktech a službách určených domácím mazlíčkům.  Křišťálové sklo patří mezi výrobky, se kterými si nemalá část Číňanů dokáže Česko spojit. Tuto produkci často kupovali čínští turisté v zahraničí, včetně Česka. Pro české výrobce je nyní klíčové dostat své výrobky k zákazníkům jinými prodejními kanály – prostřednictvím čínských obchodních partnerů či například využitím přeshraničního elektronického obchodu.

Šance pro české firmy se naskýtají například v sektoru herního průmysl. Foto Shutterstock

Šance pro herní průmysl

Čínský život se v posledních letech stále víc přesouvá do on-line prostředí. Měsíce, které museli čínští konzumenti strávit v domácí izolaci, posílily vedle již značně rozvinutého internetového nakupování také segment on-line zábavy. Trend přesouvání života do on-line sféry bude dále posilovat. Pro české firmy, které jsou tradičně silné v oblasti herního průmyslu, skýtá tento vývoj mnohé příležitosti. I zde by mohly být hnacím motivem zimní olympijské hry konané v Pekingu, které by mohly dát příležitost on-line hrám nebo produktům virtuální reality, které umožní místní populaci vyzkoušet dosud neobjevené sporty z bezpečí domova.

Vzhledem k rozvoji domácího turistického ruchu, který akcelerovaly cestovní restrikce vyvolané pandemií, lze očekávat, že poptávka bude dále pokračovat v souvislosti s dalším rozvojem hotelové infrastruktury a také bohatnutím střední třídy.

Podnikání v Číně je náročné. Cílem programu PROPEA je pomoci českým firmám k úspěšnému a dlouhodobému působení na tomto trhu. V případě zájmu o služby programu PROPEA je možné kontaktovat přímo expertního poskytovatele služeb, společnost YCG Ventures (Jan Smejkal, email: jan@ycgventures.co). Více informací o programu může poskytnout i Ladislav Horák, vedoucí obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Pekingu (kontakt na obchodně-ekonomický úsek).

Služby poskytované v rámci těchto projektů jsou pro firmy cenově zvýhodněné a představují doplněk k individuálním službám, které firmám poskytují zastupitelské úřady a agentury CzechTrade a CzechInvest v zahraničí. Projekty PROPEA jsou tedy doplňkem katalogu služeb Klientského centra pro export a jednotné zahraniční sítě ČR, podobně jako program projektů ekonomické diplomacie PROPED. Z rozpočtu PROPEA je dotováno 70 % ceny služby, přičemž zbylých 30 % představuje spolufinancování firem.

Ladislav Horák, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Pekingu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět