V Chorvatsku dříme zelená energie

Chorvatská vláda plánuje do konce letošního roku schválit novou energetickou strategii země, která počítá s velmi ambiciózním rozvojem výstavby obnovitelných zdrojů energie. Po nastavení pravidel pro investory se očekává velký investiční boom zejména do větrných a solárních elektráren. Je to příležitost i pro české dodavatele i investory.

Foto: Shutterstock

V souladu s připravovanou strategií oznámila již letos v dubnu státní chorvatská energetická společnost HEP, že má v úmyslu postavit čtyři solární elektrárny (Kaštelir, Cres, Vis a Vrlika Jug) o celkové kapacitě 11,6 MW a hodnotě 10 mil. eur. Jde o první projekty velkého solárního investičního cyklu, během něhož chce HEP do roku 2023 proinvestovat 100 mil. eur.

Chorvatsko považuje větrnou a solární energii za klíč k řešení svých rostoucích energetických potřeb. Podle bílé knihy Chorvatsko disponuje potenciálem asi 8 000 až 9 000 MW větrné energie, 8 000 MW sluneční energie a 20 000 MW z ostatních obnovitelných zdrojů, zejména geotermální energie ve Slavonii.

Podle Chorvatské asociace pro obnovitelné zdroje (OIEH) nemá země alternativu k výrobě elektřiny z jiných než z obnovitelných zdrojů energie (slunce, vítr, geotermál, biomasa). Na konkrétních propočtech pak uvádí, že Chorvatsko může dosáhnout dokonce mnohem vyššího podílu výroby z obnovitelných zdrojů, než stanovuje připravovaná energetická strategie Chorvatska a energetická politika EU. Experti z OIEH věří, že do roku 2030 by mohlo Chorvatsko vyrábět mezi 37 – 50 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů (cíl vládní strategie, který je totožný s cílem EU, je přitom jen 32 %). Do roku 2050 by měl dosáhnout podíl zelených zdrojů na celkové výrobě elektrické energie přes 82 %.

Chorvatsko prozatím využívá jen dvě procenta celkového potenciálu zelených zdrojů. Foto: Shutterstock

Aktuální data ovšem také ukazují, že Chorvatsko v současné době využívá pouhá 2 % z celkového „zeleného“ potenciálu. Nevyužité zdroje jsou podle vládní bílé knihy velkou příležitostí pro domácí i zahraniční investory, jak se zapojit do výstavby nových solárních a větrných elektráren. Do roku 2030 se očekávají investice v objemu 8,7 mld. eur do obnovitelných zdrojů energie v Chorvatsku. Značná část těchto projektů bude spolufinancovaná ze strany EU.

Vzhledem k nedostatečným domácím investičním i stavebním kapacitám je Chorvatsko ve velké míře závislé na účasti zahraničních, tedy i českých investorů a dodavatelů.

Mezi aktivní investory, kteří již v zemi v segmentu obnovitelných zdrojů působí, patří například čínské firmy. Ty již od roku 2018 vybudovaly dvě solární elektrárny na ostrově Cres.  Orlec Trinket – východ s instalovanou kapacitou 6,5 MW v hodnotě 160 mil. Kč a Orlec Trinket – západ s instalovanou kapacitou 4 MW v hodnotě 100 mil. korun. Jde o dvě největší solární elektrárny v Chorvatsku. Velký zájem Číny o budování obnovitelných zdrojů na Balkáně i v širším regionu střední a východní Evropy dokládá i téma letošního Energetického fóra 17+1, které se zaměřuje zejména na rozvoj solární a větrné energie. Fórum proběhne 17. – 19. 10. 2019 v Záhřebu.

Petr Kašička, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Záhřebu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět