Uzbeci hledají investory do kůží a bot

Uzbecká vláda pod vedením nového prezidenta Šavkata Mirzijojeva pokračuje v rozvoji a zlepšování investičního klimatu v zemi napříč celým ekonomickým spektrem. Nejvíce pozornosti se dostává zatím značně zaostalému textilnímu a kožedělnému průmyslu.

Výroba bot má v Uzbekistánu velkou tradici. Země teď hledá zahraniční investory pro rozšíření výroby. Foto: Shutterstock

Uzbecká státní agentura Uzčarmsanoat, která se zabývá rozvojem kožedělného a obuvnického průmyslu, plánuje v příštích pěti letech zásadně zintenzivnit mezinárodní spolupráci v oblasti investic a použití moderních technologií, Cílem je dosáhnout úrovně EU a evropských standardů.

Uzčarmsanoat proto hledá zahraniční investory na zahájení národní výroby kožené obuvi, výroby obleků z kůže a moderních kožených doplňků (tašky, aktovky, pásy, rukavice a jiné)

Uzčarmsanoat nabízí zahraničním investorům příznivé podmínky spolupráce ve formě daňových úlev a výhod. Mezi ně patří zjednodušený systém registrace a akreditace zahraniční firmy. Výše státního poplatku za registraci podniku byla snížena na jednorázových 400 USD a termín akreditace byl zvýšen až na 5 let. Zahraniční experti vyslání do Uzbekistánu budou mít možnost jednoduše získat povolení k trvalému pobytu a nebudou se na ně vztahovat vízové povinnosti.

Kromě zahraničních investorů Uzčarmsanoat rovněž hledá pedagogy a odborné lektory pro nově zaváděné studijní programy, které s využitím zahraničních odborníků pomohou uzbeckým studentům získat pokročilé znalosti v odpovídajících technických oborech.

V této souvislosti Textilní univerzita v Taškentu hledá zahraniční pedagogy pro studijní programy zaměřené na textilní a kožedělný průmysl (bakalář, magisterské studium až po program doktorandského studia).

Uzbekistán bere budování svých znalostí a aplikování nových technologií v oděvním průmyslu vážně a pro příštích pět let plánuje zásadně zintenzivnit mezinárodní spolupráci. Pro české firmy, které mají zkušenosti s textilními, kožedělnými a obuvnickými technologiemi, jejich komercionalizací či technologickým transferem, by tak Uzbekistán mohl představovat vhodného partnera k uplatnění know-how i postupů i v rámci Střední Asie, která představuje potenciální trh 100 milionů zákazníků.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte buďto přímo státní agenturu Uzčarmsanoat, nebo velvyslanectví České republiky v Taškentu. Obchodně-ekonomický úsek velvyslanectví je připraven zprostředkovat informace o možnostech pedagogické, dodavatelské a investiční účasti na místním trhu pro české subjekty formou individuálních služeb.

Luboslav Mazurek, ekonomický diplomat, Velvyslanectví České republiky v Taškentu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět