UNIVERZITNÍ SPOLUPRÁCI S TCHAJ-WANEM SE DAŘÍ

Česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji uspořádala v roce 2023 řadu bilaterálních jednání a akcí na podporu vědecké a vysokoškolské spolupráce. Na realizovaných akcích byl dán prostor k diskuzi o aktivitách především v polovodičích, nanotechnologiích, ve využití umělé inteligence, v kybernetické bezpečnosti, 3D tisku, kvantu či medicíně & zdraví. Úspěšně propojené instituce hlásí konkrétní výzkumné výsledky. Nedávno uzavřené memorandum mezi univerzitními aliancemi vzbuzuje na obou stranách vysoká očekávání.

Tchajwanská národní univerzita – National Taiwan University. Foto: Shutterstock

V roce 2023 se školská spolupráce velmi zdařile rozvíjela, do Česka ji v září přiletěl podpořit tchajwanský náměstek školství  v čele početné delegace rektorů. Odhodlání obou stran pracovat spolu intenzivněji vyústilo na začátku roku 2024 v podpis memoranda, ve kterém 29. ledna stvrdili zástupci 13 českých a 12 tchajwanských univerzit svůj zájem o bilaterální spolupráci. Koordinátory jsou Univerzita Karlova (UK) a National Taiwan University (NTU).

Spolupráce se bude týkat polovodičů, strojírenství a vyspělých technologií, věd o živé přírodě, zemědělství, společenských a humanitních věd a umění. Přepokládají se různorodé aktivity včetně studentských programů, stáží, kurzů, výzkumu, spolupráce mezi průmyslem a akademickou sférou, ale také se bude jednat o výuku mandarínštiny. „Podpis memoranda není jen formálním krokem, představuje také most mezi oběma kulturami a budování nejen akademické spolupráce, ale i dlouhodobých vztahů,“ zaznělo z úst rektorky UK Mileny Králíčkové při podpisové ceremonii.

ROK 2023 BYL NABITÝ AKTIVITAMI

Vysoké učení technické v Brně (VUT) a Univerzita Palackého v Olomouci (UP) podepsaly řadu memorand s cílem navýšit studentskou výměnu. Jednaly o mobilitě akademiků, stážích a výzkumu v rámci programu Erasmus+. UP jedná o spolupráci v oblasti epidemiologie, ochrany zdraví nebo vlivu klimatických změn na vývoj nemocí, ale také v právních oborech. VUT nabízí spolupráci například ve fotonice, optoelektronice nebo nanotechnologiích, na výzkum využívá čistých prostor ve Středoevropském technologickém institutu.

ŠANCE V POLOVODIČÍCH

V návaznosti na podepsané meziuniverzitní memorandum o spolupráci mezi UK a National Cheng-chi University došlo v listopadu 2023 za účasti tchajwanského ministra pro vědu Tsung-tsong WU v Praze k otevření „Centra pro posílení bezpečnosti dodavatelských řetězců“ v polovodičích při UK. Bude zkoumat například dopad tchajwanských investic v Evropě a jejich vliv na Česko. Součástí studií budou i analýzy nových příležitostí v souvislosti s výstavbou továrny Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) v Drážďanech.

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) a National Taipei University of Technology podepsaly dohodu s cílem posílit akademickou a výzkumnou spolupráci. V návaznosti na uspořádané jednání s NTU se české týmy z ČVUT zúčastnily mezinárodní akce IBM Qiskit Quantum hackathon, kde soutěžily se svými protějšky z Tchaj-wanu, Japonska a Jižní Korey. Získaly druhou cenu. 

Počet českých studentů studujících na Tchaj-wanu vzrůstá díky uzavřeným meziuniverzitním smlouvám například mezi National Taiwan University of Science and Technology (NTUST) a ČVUT i VŠB-Technickou univerzitou v Ostravě, ale také díky stipendiím podpořeným tchajwanskou administrativou. Jedná se o tzv. polovodičová stipendia, která umožnila českým studentům účastnit se odborných kurzů na nejlepších tchajwanských univerzitách – NTU a National Yang Ming Chiao Tung University. 

NADĚJNÝ VÝZKUM

Spolupráce úspěšně propojených vědců z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a z NTU přinesla výzkum helicenových struktur s potencionálem ve využití výsledků v elektronice, designu baterií pro elektromobily nebo v lécích.

Ředitel laserového centra Eli Beamlines jednal s odborníky z NTUST ohledně možností spolupráce v 3D tisku a využívání laserů. Tchajwanským partnerům byly nabídnuty postdoktorandská stipendia k realizaci vlastních dvouletých výzkumných projektů na pracovištích Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a ELI Beamlines.

Na základě úspěšného propojení vědců došlo k odborným pobytům na Tchaj-wanu. Například profesor z Masarykovy university v Brně přednášel na National Pingtung University of Science and Technology o vývoji vakcín v rámci studijního mezinárodního programu určeného pro studenty v magisterském a doktorandském studiu.

Rovněž na úrovni municipalit byla podpořena spolupráce v oblastech high-tech technologií, inovativního podnikání, vysokoškolského vzdělávání a Smart Cities, a to konkrétně mezi městy Brno a Tchao-jüan, která podepsala dokument o partnerské spolupráci.

Již nyní je zřejmé, že nový rok 2024 přinese další dynamiku do školské a vědecké spolupráce. Pro více informací o plánovaných akcích kontaktujte Marii Leflerovou (Marie.Leflerova@mzv.gov.cz).

Marie Leflerová, vedoucí vědeckotechnologického úseku, Česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět