UMĚNÍ, LUXUS I DESIGN. HONGKONG SE OPĚT OTEVÍRÁ

Částečné uvolnění pandemických pravidel v Hongkongu je skvělou zprávou pro všechny milovníky moderního umění. Koncem května se tu uskuteční dva veletrhy s uměním – Art Basel a Art Central, které mají v kalendáři všichni nákupčí, investoři a galeristé. Poptávka po designu a luxusním zbožím je dobrou zprávou i pro české firmy. 

Hongkong je sídlem stovek muzejí a galerií. Ilustrační foto Shutterstock

Hongkongský trh s uměleckými předměty je jedním z nejrozvinutějších v Asii, v případě prodeje moderního umění se z pohledu objemu transakcí dokonce jedná o jeden z nejdůležitějších trhů světa. Souhrnně tak tvoří kultura a kreativní průmysl jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících sektorů Hongkongu, podílí se zhruba 5 % na tvorbě HDP a generuje okolo 6 % pracovních míst. Vzhledem k vysoké kumulaci kapitálu a úctyhodnému počtu jedinců s vysokou hodnotou čistého jměním je v zemi množství mecenášů. Ti skupují umění v mnoha případech pro vlastní sbírky či z důvodu vytvoření zajímavých investičních portfolií.

V zemi operuje množství galerií zastupujících umělce ze všech koutů světa. Nejvýznamnější padesátka z nich (asi 75 % z celkového množství) je sdružena v rámci asociace galeristů. Jsou tu všechny významné aukční síně – v segmentu moderního umění generuje hongkongský trh 33 % tržeb pro Christie´s, 38 % pro Sothesby´s a zhruba 25 % pro Philips. Není proto s podivem, že tyto domy rozšiřují svou přítomnost na místním trhu. Právě tyto velké aukční domy často otevírají dveře západním umělcům do Asie.

Online aukce na vzestupu

Vzestup Hongkongu jako uměleckého centra Asie je aktivně podporován vládou, což lze demonstrovat na příkladu umělecké čtvrti West Kowloon, jejíž výstavba vyžadovala veřejné investice ve výši okolo 3 miliard USD. Otevření Musea asijského umění M+ v roce 2021 pouze korunovalo dosavadní vládní úsilí. Hongkong každoročně hostí několik veletrhů s uměním – Art Basel, Art Central a Affordable Art Fair. Novým úspěšným formátem prodeje uměleckých děl jsou online aukce, jejichž význam nelze vzhledem k přetrvávajícím přísným protipandemickým opatřením upozaďovat.

Hongkong tradičně platí za místo, kde se střetává Západ a Východ a místní obyvatelé jsou proto často velmi dobře obeznámeni s evropským uměním a projevují o něj zájem. Místní kupci umění jsou jednoznačně náročným publikem a není proto nikterak výjimečné, že hongkongské galerie spolupracují se zahraničními partnery na speciálních výstavách představujících méně známé umělce a designéry. Právě spolupráce mezi galeriemi je nepochybně zajímavou příležitostí, jak představit české umělce hongkongským milovníkům umění.

Díky vysoké koncentraci luxusních restaurací, hotelových komplexů, ale i privátních obydlí je Hongkong výborným odbytištěm i pro luxusní design – od nábytku až po sofistikované světelné instalace či skleněné doplňky a zboží. Zajímavým segmentem je i vybavování luxusních jacht. Každoroční Business of Design Week je vlajkovou akcí v oblasti designu, inovací a brandingu.

Anna Dupalová, ekonomická diplomatka, Generální konzulát ČR v Hongkongu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět