UMĚLÁ INTELIGENCE SPOJUJE FRANCII A ČESKO – VE VÝZKUMU I VYUŽITÍ V PRAXI

Spolupráce ve prospěch rozvoje převratných technologií a inovací je jednou z priorit, které si Česko a Francie vytyčily ve svém víceletém akčním plánu strategického partnerství. Umělá inteligence je jednou z technologií, které zaznamenávají v posledních letech dynamický rozvoj a rozšířené využívání v praxi v celé škále oborů. Tento obor skýtá široký potenciál česko-francouzské spolupráce v oblasti výzkumu, ale také pokud jde o využití a transfer do praxe.

Ilustrační foto: Shutterstock

Velvyslanectví České republiky v Paříži zorganizovalo díky finanční podpoře Úřadu vlády ČR ve spolupráci s ambasádou Francie v Praze a ČVUT v polovině října 2023 misi českých výzkumníků a seniorních představitelů ministerstev zodpovědných za podporu vědy, výzkumu a inovací do Francie.

Česká AI mise do Paříže a širšího pařížského regionu Île-de-France pod vedením náměstkyně ministryně pro vědu, výzkum a inovace Jany Havlíkové a koordinátora české národní strategie pro umělou inteligenci Petra Očka byla zorganizována v rámci aktivit na podporu ekonomické a vědecké diplomacie PROPED. Jejím cílem bylo navázat na výstupy z Česko-francouzského workshopu na téma AI, který se uskutečnil v Černínském paláci v září 2022 a prokázal značný potenciál a zájem obou stran na rozšíření existující spolupráce v prioritních oblastech, jako je například strojové učení a optimalizace, zpracování přirozeného jazyka, počítačové vidění a robotika.

Skupina seniorních zástupců výzkumné sféry předních českých univerzit a ředitele AI Hub agentury CzechInvest absolvovala během dvoudenního programu setkání s nejrelevantnějšími aktéry francouzského ekosystému umělé inteligence a navštívila prominentní výzkumné instituce v Paříži a okolí. Během intenzivního programu měla česká delegace možnost seznámit se obecněji s přístupem Francie k podpoře vědy a inovací, ale také s výsledky práce a výzkumu francouzských kolegů a debatovat o možné spolupráci na konkrétních projektech.

„HIGH-LEVEL“ KULATÝ STŮL

Úvodním bodem programu mise byl „high-level“ kulatý stůl na české ambasádě v Paříži, který umožnil výměnu informací mezi koordinátory české a francouzské národní strategie pro umělou inteligenci Guillaumem Avrinem a Petrem Očkem o prioritách využívání a rozvoje této disruptivní technologie či porovnání systémů podpory vědy a výzkumu mezi představiteli příslušných ministerstev obou zemí. Diskuse se dále dotkla témat jako konkurenceschopnost nebo nutnost regulace a nastavení nových politických rámců pro digitální prostředí.

Neméně důležitou součástí debaty byly diskuse týkající se udržitelnosti, ekologické transformace, etických dopadů, důvěry, hodnotových řetězců a způsobů evaluace nových systémů se zástupci francouzských institutů DATAIA nebo SCAI, které se zaměřují na interdisciplinární výzkum umělé inteligence a její využití pro širokou škálu oborů (matematika, fyzika, medicína, životní prostředí, ochrana klimatu a udržitelnost, ochrana dat, etika a digitální humanitní vědy), či centra Hi!PARIS. Francouzská strana představila projekt ministerstva práce a výzkumného institutu INRIA s názvem LaborIA, který se zaměřuje na studium dopadů rozvoje umělé inteligence a automatizace na práci a zaměstnanost s cílem připravit budoucí politiky a obchodní postupy na tuto hlubokou transformaci trhu práce.

Foto: Velvyslanectví ČR v Paříži

FRANCOUZSKÁ A ČESKÁ LÁKADLA

Hlavní body zasedání byly zaměřeny na několik témat, a sice nutnost podpory vývoje a implementace nové infrastruktury, investice do lidského kapitálu prostřednictvím nových vzdělávacích programů včetně celoživotního vzdělávání a podpora vědců, deep tech firem a startupů pro efektivní využití nových nástrojů. Ve Francii tento třetí bod strategie cílí zejména na práci se superpočítačem Jean Zay, který se nachází v pařížském institutu Saclay a mimo jiné je využíván k tréninku generativní AI.

V rámci českých příspěvků byl dále představen pokrok v oblasti strojového učení, zpracování přirozeného jazyka, počítačové vize, robotiky, kyberbezpečnosti a spolupráce s předními výzkumnými centry pro automobilový či farmaceutický průmysl. Vyzdvižena byla rovněž role nejvýkonnějšího superpočítače v Česku Karolina, který se nachází v národním superpočítačovém centru IT4Innovations při VŠB-Technické univerzitě Ostrava.

SPOLEČNÉ PROJEKTY

Kromě obecných otázek týkajících se podpory vývoje nových technologií měli účastníci mise možnost diskutovat o konkrétních projektech spolupráce českých a francouzských výzkumných pracovišť. Příkladem je spolupráce Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT s francouzským institutem INRIA na programu IMPACT. Dalším významným projektem česko-francouzsko-německé spolupráce v oblasti umělé inteligence a superpočítačů, zaměřeným na výzkum mozku a hledání účinné léčby Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních onemocnění, je projekt CLARA. Tento projekt koordinovaný globálním vědeckým institutem International Neurodegenerative Research Center (INDRC) propojuje další tři česká výzkumná pracoviště se dvěma prestižními evropskými výzkumnými organizacemi z Francie a Německa: Paris Brain Institute a superpočítačové centrum Leibniz. Během návštěvy Paris Brain Institute měli členové české mise možnost diskutovat o konkrétní spolupráci na 2. fázi tohoto významného mezinárodního projektu, v jehož centru se nachází Česko.

PROPOJENÍ STARTUPOVÝCH EKOSYSTÉMŮ

Kromě rozvoje výzkumné spolupráce bylo dalším cílem mise propojení českých a francouzských startupových ekosystémů a hledání příležitostí pro soukromý sektor. Během návštěvy největšího evropského startupového inkubátoru se sídlem v Paříži – Station F – proběhla diskuse se zástupci Mission French Tech na téma podpory startupů a inovativních firem, které jsou hnacím motorem technologického pokroku. Francie před dvěma lety přijala strategii France 2030, která alokuje 54 miliard eur během následujících 5 let na investice do inovativních technologií, biomedicíny, podpory zelené transformace, dekarbonizace a vzniku nových průmyslových a technologických odvětví.

V rámci návštěvy France Digitale, asociace sdružující francouzské startupy a inovativní firmy zaměřující se na nové technologie, proběhla diskuse se zástupcem agentury CzechInvest o možné spolupráci mezi českými a francouzskými inkubátory. Příležitostmi pro české firmy k navázání dalších kontaktů budou například technologické veletrhy Vivatech ve dnech 22. – 25. května 2024 a nebo Deep Tech Days 18. – 22. března 2024 v Paříži.

Česká mise na téma umělé inteligence do Francie prokázala jednoznačný potenciál další akademické i obchodní spolupráce a velvyslanectví České republiky v Paříži je připraveno českým subjektům při navazování kontaktů v této oblasti i nadále asistovat.  

Zuzana Gamrotová, ekonomická diplomatka
Markéta Ovečková, stážistka, Velvyslanectví ČR v Paříži

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět