UGANDSKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ MÁ NEJVĚTŠÍ POTENCIÁL RŮSTU V AFRICE

Ugandská vláda usiluje o oživení ekonomiky po téměř třech měsících přísných karanténních pravidel. Schválený rozpočet na rok 2020–2021 nabízí řadu daňových úlev a stimulačních opatření. Zvláštní pozornost a podpora je věnována klíčovému sektoru zemědělství.

Čajová plantáž v Ugandě. Foto: Shutterstock

Ugandská ekonomika je založena z 80 procent na zemědělství. Karanténní opatření se časově shodovala s obdobím sklizně důležitých komodit, jako je vanilka, káva či čaj. Kvůli tomu významně poklesly tržby zemědělců.

Rozpočet pro rok 2020-2021 (rozpočtový rok v Ugandě probíhá od července do června) se tak ve snaze povzbudit hospodářské oživení zaměřuje především na pomoc zemědělství formou přímé finanční podpory a poskytováním daňových prázdnin. Tím by mělo být dosaženo nejen posílení exportní výkonnosti, ale i zabezpečení potravin pro domácí spotřebu. Na podporu zemědělství vláda v rozpočtu vyčlenila 300 miliard ugandských šilinků (80 milionů dolarů).

ÚVĚRY ROZVOJOVÉ BANKY

Kromě přímé rozpočtové podpory budou zemědělským a zpracovatelským podnikům ze soukromého sektoru zpřístupněny úvěry od Ugandské rozvojové banky (UDB). Za tím účelem bude UDB ve střednědobém horizontu rekapitalizována částkou 267 milionů dolarů.

Kromě toho státní společnost Uganda Development Corporation – zřízená pro podporu partnerství veřejného a soukromého sektoru – má podpořit investice do zemědělství částkou 36,8 milionů dolarů. Cílem je pomoci vývozu ugandských zemědělských komodit. 

Intervence by měly zvýšit zemědělskou produkci, zajistit potravinovou bezpečnost a rozšířit vývoz potravin zejména do okolních zemí. Cílem opatření je rozšířit nabídku zemědělské produkce, vytvořit pracovní místa a zvýšit příjmy ugandských farmářů.

RŮST NAVZDORY PANDEMII

Ugandská ekonomika by měla zaznamenat v tomto roce růst, a to přes negativní dopad pandemie na ekonomiku. Odhaduje se, že HDP Ugandy do konce běžného rozpočtového roku (konec června) bude činit 138 bilionů šilinků (36,8 miliardy dolarů), což představuje růstu ekonomiky o 3,1 %. Tempo růstu je však přirozeně pomalejší než v předchozích čtyřech letech, kdy průměrná míra růstu dosahovala 5,4 %. Zpomalení růstu ekonomiky tak má dopad na příjmy státního rozpočtu, přesto je však ugandská vláda připravena podpořit zemědělství s tím, že výpadky rozpočtů budou nahrazeny půjčkami.

Ugandské zemědělství má v rámci Afriky největší růstový potenciál. Podle zpracovaných studií může Uganda uživit až 200 milionů lidí. Vzhledem ke skutečnosti, že populace Ugandy činí 42 milionů osob, je zřejmé, že pro tamní zemědělství se rýsují významné exportní příležitosti. V současnosti se však zemědělsky využívá pouze 35 % vhodných výměr.

Dalším zásadním problémem je nízká míra mechanizace, která se negativně podílí na agrárních výnosech. Finanční prostředky k posílení výkonnosti zemědělství jsou tak více než potřebné. Vzhledem ke skutečnosti, že Uganda zemědělskou mechanizaci sama nevyrábí, představuje modernizace ugandského zemědělství příležitost i pro české výrobce zemědělské techniky.

MICHAL MINČEV, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Nairobi

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět