TURKMENISTÁN OTEVŘEL SVÉ PRVNÍ „SMART CITY BUDOUCNOSTI“ ARKADAG

V prvním turkmenském chytrém městě Arkadag, jehož první část byla otevřena na konci června, bude žít asi 70 tisíc rodin a jeho obyvatelé budou moci využívat ekologicky šetrná vozidla, včetně elektrobusů a elektromobilů (například taxi), ale i chytré parkování, solární panely a větrné turbíny. Vzhled nového města ukazuje kombinaci tradic národní architektury a moderních trendů v architektuře a designu.

Ilustrace: Shutterstock

Město Arkadag se nachází asi 30 kilometrů jihozápadně od hlavního města Ašchabadu a rozkládá se na ploše asi 1000 ha. Doposud bylo na výstavbu města použito více než 3,3 miliardy USD, následně bude probíhat druhá etapa výstavby. První část chytrého města oficiálně otevřel prezident Turkmenistánu Serdar Berdymuhamedov.

Arkadag je pojmenován po bývalé hlavě státu Gurbanguly Berdymuhamedovi, jemuž se přezdívá právě „Arkadag“ (v překladu z turkmenštiny „patron“) a bylo otevřeno přesně v den jeho narozenin. Slavnostního otevření se kromě domácích hostů zúčastnili také zástupci Ruska, Rakouska, Ázerbájdžánu, Arménie, Německa, Gruzie, Kataru, Kyrgyzstánu, Číny, Turecka, Uzbekistánu a Japonska. Firmy z těchto zemí se také často podílely na výstavbě města. Arkadag se má stát symbolem „obrody nové éry stabilního státu“.

OD MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ K PRŮMYSLOVÉ VÝROBĚ

Projekt je realizován ve dvou etapách a bude kombinovat pokročilé digitální, informační a komunikační a zelené technologie. Nyní je dokončena první část výstavby, během které vzniklo 336 objektů kulturního, společenského a jiného účelu. V rámci druhé etapy, která bude probíhat v letech 2023 až 2026, a na kterou je vyčleněno dalších 1,5 miliardy USD, vyrostou v Arkadagu obslužné a výrobní objekty zaměřené například na výrobu potravinářských, průmyslových, farmaceutických a lékařských produktů.

Arkadag se začal stavět v dubnu 2019 jako nové správní centrum Akhalského velajatu (regionu). Následně se změnily cíle projektu a Arkadag byl dokončen na základě konceptu chytrého města jako prototyp turkmenských měst budoucnosti. V březnu 2023 přijal turkmenský parlament (Majlis) zákon „O městě Arkadag“, podle kterého byl Arkadagu poprvé v historii státu udělen zvláštní právní status – město státního významu. Ve městě byl ke dni vzniku založen Státní archiv města Arkadag, začal vysílat vlastní městský televizní kanál, vyšlo první číslo novin Arkadag a byl založen stejnojmenný fotbalový klub.

JAKÉ TECHNOLOGIE BUDE MĚSTO VYUŽÍVAT?

Jelikož se město pyšní nálepkou smart city, předpokládá se využívání vysokorychlostních sítí. Celkem by mělo být instalováno 20 vysílacích a přijímacích komunikačních systémů 3G a 20 mobilních komunikačních systémů 4G (LTE). Turkmenistán se nachází v desítce zemí, které nejvíce cenzurují a blokují internet. V roce 2021 byla průměrná rychlost internetu v Turkmenistánu 0,50 megabitů za sekundu (Mbps), což byl nejpomalejší výsledek ze všech 224 zkoumaných zemí. Pro představu, stažení souboru filmu o velikosti 5 gigabajtů trvalo něco málo přes 22 hodin a 34 minut. Internet v Turkmenistánu je také považován za jeden z nejdražších na světě. V tomto kontextu je proto výše uvedené prohlášení poměrně ambiciózní.

Ve městě bylo postaveno doposud 258 bytových domů. Každý dům by měl být vybaven chytrými technologiemi, které budou vytvářet komfort a šetřit energii. Plánuje se instalace chytrých popelnic za účelem modernizace práce veřejných služeb (např. na víka popelnic budou instalovány speciální senzory upozorňující na stupeň naplnění nádrží). Kromě toho bude fungovat inteligentní 24hodinový video monitorovací systém, který zajistí  bezpečnost v okolí obytných budov, institucí, na ulicích a silnicích, jakož i účtování spotřeby pitné vody a dostupnosti plynu.

Realizace „chytrého města“ je velmi pokrokový a ambiciózní plán, zvlášť v zemi, jako je Turkmenistán, proto bude jistě zajímavé sledovat další vývoj a rozvoj města, který by teoreticky mohl nabídnout i obchodní příležitosti pro firmy ze souvisejících oborů.

V případě zájmu o více informací týkajících se smart city Arkadag či samotného Turkmenistánu je možné obrátit se na ekonomické oddělení Velvyslanectví ČR v Taškentu (commerce_tashkent@mzv.cz).

Nikola Hrušková, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Taškentu

Kumušoj Abdurachmanova, ekonomická expertka, Velvyslanectví ČR v Taškentu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět