TURISTIKA, VOLNÝ ČAS I ZEMĚDĚLSTVÍ. RUMUNSKÉ REGIONY LÁKAJÍ INVESTORY 

Pro investory se nabízejí zajímavé možnosti a příležitosti i v poněkud opomíjených menších lokalitách Rumunska, a to včetně Banátu. Významný potenciál představují turistické, volnočasové či ekologicky zaměřené obory. Důležitou roli hraje zemědělství a zajímavou alternativou jsou investice do rozrůstajících se industriálních parků nebo regenerace brownfieldů.

Rumunsko láká i na řadu turisticky opomíjených atrakcí. Patří mezi ně i přírodní monument Grunju de la Mânzălești. Foto: Romania Tourism

Vyplynulo to z pracovního setkání zastupitelského úřadu se zástupci žup, menších municipalit a soukromého sektoru, které bylo zaměřené na investiční možnosti v zemědělství, turistickém ruchu a v ekologicky orientovaném energetickém sektoru. Představitelé regionů na něm také prezentovali parametry pro případný vstup do některého průmyslového parku.

Konkrétně radnice města Bordei Verde z přímořské župy Brăila nabízí pozemky s výhodnými podmínkami pro investice do zpracovatelských závodů, skladovacích prostor nebo přímo pro zemědělskou činnost. Většina půd je zastoupena černozeměmi velmi dobré kvality a vhodnými pro rozvoj intenzivního zemědělství. Oblast je také mimořádně vhodná pro „zelenou“ energetiku, je zde značný počet slunečních dnů s vysokou úrovní svitu. Rychlost větru bývá v této oblasti považována za optimální pro větrné farmy.

Česká investice do skladování energie

V průmyslovém parku v hlavním župním městě Brăila zahájila česká skupina Tesla Global (TG), respektive rumunská společnost „Tesla Energy Storage“ (TES), budování závodu pro výrobu zařízení skladování na energie. Závod by měl mít na počátku 200 zaměstnanců, postupně by se měla zaměstnanost navyšovat až o trojnásobek. Celková plánovaná česká investice je 450 miliónů lei (2,1 mld. Kč), firma dostala rumunskou státní podporu v hodnotě 201 mil. lei (960 mil. Kč). Produkce energetického skladování by měla mít pozitivní dopad na životní prostředí. Výrobky jsou určené především na vývoz. TES založila také firmy Tesla Heli Services či Tesla Jet Services, obě podnikají v oboru letecké přepravy osob. Sídla těchto firem se nacházejí ve městě Voluntari, faktickém předměstí Bukurešti.

Jižněji na pobřeží v župě Constanța se nachází v constantské metropolitní oblasti město Valu lui Traian. Radnice nabízí zájemcům koncese na pronájem nebo prodej pozemků pro investiční projekty, pomůže s identifikací místních investičních partnerů, nabízí možnosti v oblasti cestovního ruchu. Radnice připravuje rovněž infrastrukturní projekty, modernizace vodovodní a kanalizační sítě.

Na zcela opačné straně Rumunska, v bezprostřední blízkosti maďarských hranic, se nachází v župě Bihor městečko Săcueni. Radnice se zaměřila na prezentaci rozvojových projektů a potenciálu vznikajícího industriálního parku. Výhodou parku o rozloze 50 tis m2 je relativně snadná dostupnost, rozkládá se pouhých 7 kilometrů od hranic s Maďarskem, na logistické linii mezi regionálními metropolitními městy Oradea a Satu Mare. Pozemky jednotlivých částí parku jsou zasíťované a připravené pro lehkou industriální zástavbu. V rámci rozvojových projektů radnice uvažuje o komplexní restrukturalizaci veřejných prostor, včetně teplovodu, ekologického osvětlení a instalaci elektrických dokovacích stanic.

Banát: infrastruktura i brownfield

Unikátní situace panuje v župě Caraș-Severin, kde se nachází většina českých vesnic rumunského Banátu. Představitelé radnic jsou připraveni řešit složitou socioekonomickou situaci obyvatel podporou drobného podnikání i komplexním zlepšením parametrů zdejšího života. Příležitosti pro české firmy tak leží mnohdy v jednoduchých činnostech, například v účasti na výstavbě nebo asfaltování stávajících komunikací, zajištění pitné i užitkové vody nebo nakládání s odpadními vodami. Důležitou součástí podpory banátských radnic je pomoc firmám při využití brownfieldů. Konkrétně představitelé obce Coronini nabízejí částečně zařízenou halu pro textilní průmysl, rukodělnou výrobu nebo jako zázemí pro menší montovnu. Výhodou této lokality je z minulosti zaškolený personál. Vzhledem k výročí příchodů Čechů a Slováků do rumunského Banátu zde plánuje zastupitelský úřad letos na podzim rozsáhlý program setkávání a podpory.

Skryté turistické poklady

Z dalších potenciálně zajímavých lokalit vybíráme nevelkou obec Mânzălești, která se nachází ve středu Rumunska, v kopcovité části župy Buzău. Radnice se přednostně zajímá o investice do cestovního ruchu. Na katastru obce se nacházejí významné turistické cíle, které však ještě nejsou pro masovou turistiku zcela objevené. V tomto kontextu za zmínku jistě stojí například přírodní monument Grunju de la Mânzălești, fakticky pohoří utvořené výhradně ze soli.

Představitelé všech municipalit jsou připraveni pružně reagovat na požadavky případných zájemců, byly jim také předány podklady českých firem, které hledají partnery nebo koncové odběratelé. V případě zájmu o bližší informace k jednotlivým obchodním příležitostem kontaktujte ekonomický úsek velvyslanectví v Bukurešti na emailu commerce_bucharest@mzv.cz.

Rudolf Opatřil, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Bukurešti

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět