TURECKO ROZVÍJÍ NOVÝ OBOR CESTOVNÍHO RUCHU – CYKLOTURISMUS

Cykloturismus prozatím neměl v Turecku velké zastoupení. To se má v nejbližší době podle ministerstva kultury a cestovního ruchu změnit. Do projektů cyklotras se bude v následujících šesti letech významně investovat. Turecko tím chce ve střednědobém horizontu vytvořit trh o objemu až 4 miliard eur.

Foto: Pixabay

Půjčovny kol, servisy, ubytování a vybavení pro cyklisty – to vše by mělo v těchto oblastech zajišťovat cyklistům potřebné zázemí a pohodlné strávení volného času. V regionech, ve kterých má k plánovaným výstavbám tratí dojít, se tak Turecko snaží budovat i potřebnou infrastrukturu.

DÍL Z EVROPSKÉHO DORTU

Recep Şamil Yaşacan, prezident Asociace tureckých cestovních kanceláří a agentur (TÜRSAB) pro sporty a cykloturistiku, pro turecká média uvedl, že cykloturistika má mezi ostatními odvětvími turistiky vytvořit pro Turecko alternativní zdroj příjmů z cestovního ruchu. V Evropě má roční obrat ve výši 52 miliard eur a pro turecké ministerstvo kultury a cestovního ruchu se stává segmentem, do kterého hodlá v budoucnu investovat. Yaşacan poznamenal, že cyklistické trasy jsou pro zahraniční turisty zajímavé zejména v antalijském a egejském regionu. „Pokud stihneme připravit všechny lokality do šesti let, budeme mít díl z 52 miliardového dortu evropské cykloturistiky také u nás. Je potřeba dosáhnout širšího povědomí, a tím přilákat do našeho regionu nadšence do jízdních kol. Náš cíl je především ta skupina turistů, která utrácí peníze na místě,“ uvádí dále Yaşacan.

Ministerstvo již také dokončuje mobilní aplikaci, ve které si turista stáhne trasy v regionu do svého telefonu. Budují se zejména trasy v historických regionech. Ty budou vhodné jak pro rodinnou cykloturistiku, tak pro profesionální týmy. Během tohoto roku se počítá s dostavěním servisních bodů a odpočívadel podél tras právě ve zmíněných regionech. Ministerstvo také vytvořilo „Bicycle friendly hotel“ certifikaci, kdy ubytovací zařízení pro obdržení takového certifikátu musí splňovat přísná kritéria a být schopné zaručit cyklistům komfort a zázemí během jejich cesty. Městské úřady v istanbulském regionu, regionu Muğla, ale i izmirském nebo ankarském regionu, se navíc snaží jít cestou smart cities a výstavbou cyklostezek uvnitř měst řešit i přetíženou dopravní situaci.

TISÍCE KILOMETRŮ CYKLOSTEZEK

Ministr životního prostředí a urbanizace Murat Kurum ve svém loňském prohlášení uvedl, že Turecko do roku 2023 vybuduje po celé zemi 4775 kilometrů cyklostezek. „Podpořili jsme zatím 1150 kilometrů cyklostezek vybudovaných regionálními samosprávami. V roce 2018 jsme zahájili práce na rozšíření cyklistických stezek v 81 provinciích. Připravili jsme plány pro trasu dlouhou 3165 kilometrů, která bude integrována do evropské cyklistické sítě – Eurovelo. Dokončíme také 1650kilometrovou část cyklostezek plánovanou ve dvou etapách, a to přes anatolský a pobřežní koridor.“ V anatolském regionu jsou trasy plánovány především v Kapadokii, u pobřeží se pak jedná o trasy zejména kolem Egejského moře, v okolí turistických destinací Bodrum a Fethiye, dále pak pro turistiku v nejzásadnějším regionu kolem města Antálie a Středozemního moře. „Naše cyklostezky budou integrovány s dopravou ve městech a budou sloužit nejenom turistům, ale i národním a mezinárodním sportovním organizacím,“ uvádí Kurum.

Esat Emanet, předseda představenstva Asociace CYCLING Industry Association, nedávno oznámil, že Turecko zadalo vypracovávat programy, jejichž cílem je získat ve střednědobém horizontu 4 miliardy eur v příjmech z cykloturismu. Poukázal na skutečnost, že pod vedením ministerstva kultury a cestovního ruchu, Turecké agentury pro podporu a rozvoj cestovního ruchu a za účasti všech zainteresovaných stran by hodnota vytvořená tímto segmentem cestovního ruchu mohla mít ročně větší obrat než běžná výletní turistika. Počítá se rovněž s podporou ze strany evropských fondů.

Již v současnosti dováží do Turecka sportovní vybavení několik českých firem. S rozvojem cykloturistiky, výstavbou tras a rozvojem „Bicycle friendly hotel“ zón, spolu se začleněním do sítě Eurovelo, se bude poptávka po podobných produktech v Turecku zvedat. Turecko je, co se týče sportovního vybavení nejen pro cykloturistiku, nesoběstačné a nebude schopno pokrýt takovou poptávku. To otevírá možnosti českým firmám pro export do Turecka, a to nejen těch, které vyrábí jízdní kola nebo součástky, ale všech, které se věnují výrobě sportovního a outdoorového vybavení.

René Daněk, ekonomický konzul, Generální konzulát ČR v Istanbulu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět