TURECKÉ SPRÁVY VODOVODŮ MOHOU BÝT NADĚJNÝMI PARTNERY ČESKÝCH FIREM

Pro české dodavatele investiční infrastruktury jsou zajímavými potenciálními partnery turecké municipality, zejména jejich správy dopravy, vodovodů a kanalizací. Zatímco rozpočty dopravních odborů kvůli masivnímu úbytku cestujících veřejnou dopravou a proticovidovým opatřením trpí, zisky místních ředitelství vodovodů a kanalizací s příchodem pandemie nijak neubyly.

Ilustrační foto: Shutterstock

Vedení těchto municipálních podniků jsou tak na úrovni měst často jedinými, kteří i v současnosti mohou pokračovat v investicích a soutěžit projekty. A turecká města jsou velká – více než dvacet jich má přes milion obyvatel.

Každá z 81 tureckých provincií má své ředitelství vodovodů a kanalizací, v turečtině „su ve kanalizasyon idaresi/SKI“. O těchto organizacích je přitom zpravidla vždy referováno ve zkratkách, kdy se k písmenům SKI přidává jedno až dvě počáteční písmena onoho města. V ankarské oblasti se tedy bavíme o ASKI, v Denizli o DESKI a třeba v Mugle o MUSKI. Oficiálně je předsedou představenstva této městské firmy vždy starosta, tato ředitelství se ovšem v porovnání s ostatními městskými firmami těší relativně větší nezávislosti. Co je ovšem nejdůležitější, tyto městské firmy jsou zdaleka nejvýdělečnějšími částmi municipalit. Z tohoto důvodu si mohou dovolit více než zbytek městských složek. Spousta služeb, jako třeba sběr odpadu, je totiž municipalitou poskytována zdarma a pokrývána na základě příspěvků z centrálního rozpočtu. 

POTŘEBA LEPŠÍHO MONITORINGU

V současnosti většina kanalizací a produktovodů v Turecku potřebuje lepší monitoring, ISI postrádají softwarová řešení schopná efektivního sběru dat a jejich vyhodnocení a správu. Velkým problémem zůstává nelegální odběr vody. Mimo jiné je také třeba výměna milionů vodoměrů u bytových jednotek. Turecké úřady požadují celkové řešení problému – poukazují na své zkušenosti s nekompatibilitou německých technologií a amerických softwarových řešení. Vzhledem k náročnosti a objemu zakázek je přitom často podmínkou řešení na klíč, včetně zajištění financování. Zde je proto třeba uvažovat o půjčkách poskytovaných například Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD). S tím je dále spojena i potřeba zapojit konzultantské firmy, které by byly schopny takovou půjčku pro město dojednat, jelikož municipality často nejsou takového kroku schopny.

SPOLUPRÁCE VÍCE AKTÉRŮ

K úspěchu v tomto sektoru je proto žádoucí spolupráce více aktérů schopných se navzájem doplnit a nabídnout tureckým partnerům ucelenější produktové řešení. Dalším klíčem k úspěchu může být projektové partnerství s dobře zvolenou místní firmou, které může českým dodavatelům umožnit soustředit se na vlastní přidanou hodnotu nabízeného řešení. Pokud již je k dispozici technicky i cenově konkurenceschopná nabídka, její atraktivitu výrazně zvýší, je-li její součástí i připravené schéma úvěrového financování, které municipality nejen vítají, ale často i očekávají. Vzhledem k povaze městských samospráv je velikým plusem při jednáních podpora ze strany státu, kterou je Velvyslanectví ČR v Ankaře připraveno poskytnout.

Pavel Daněk, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Ankaře

Kerem Özpolat, ekonomický specialista, Velvyslanectví ČR v Ankaře

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět