TUNISKO SE UČÍ HOSPODAŘIT S VODOU

Tunisko se v poslední době konečně dočkalo sezonních srážek, přesto je země vystavena po většinu roku hydrickému stresu. Agrárně-turistická země se musí naučit hospodařit s omezenými zdroji vody.

Důkladnější čištění odpadních vod má přispět také ke komfortu návštěvníků pláží a atraktivitě Tuniska jako země, která se významně orientuje na cestovní ruch. Foto: Shutterstock

Pokud Tunisané dokáží odpadní vodu přečišťovat, využívat pro zavlažování a nevypouštět do moře, přispějí tím také k zajištění čistoty pláží, ale hlavně zachovají sladkou vodu pro další využití.

Vláda nařídila stávající čističky odpadních vod (ČOV) rozšířit o terciální čištění odpadních vod. Cílem tohoto opatření je právě zajistit dodatečné zdroje pro závlahu a přispět k čistotě pláží v oblastech znečišťovaných průmyslovou činností. První čistírnou odpadních vod, která zahájila terciální čištění, je stanice El Hissiane v Raouedu, guvernorát Ariana.

Původní přepad s šestikilometrovým ústím do moře, kde se odpadní voda ředí s mořskou, nově vyústí do technologické nádrže, kde se podrobí extenzivnímu terciálnímu čištění (provzdušňování, usazování). Investice do nádrže dosáhne 125 milionů dinárů. Přínosem projektu bude zisk 80 milionů m³ přečištěné vody, vhodné pro zemědělskou závlahu. Další ČOV v Mahdia, Sousse, Meknassi, Mezzouna, Bir Lahfey, Tazarka, Maamoura a Mornaguia budou následovat, všechny úvahy se však zatím vedou jen v oblasti extenzivního dočišťování, protože pro intenzivní (mechanická filtrace, mikro síta, sorpce nebo srážení) chybí Tunisku technologie.

ŠANCE PRO ČESKÉ TECHNOLOGIE

Oblast intenzivních metod terciálního čištění proto představuje významné příležitosti pro využití českých technologií. Týká se to celého spektra od mechanické mikrofiltrace po ultrafiltraci nejjemnějších částí včetně solných roztoků, pro jejichž čištění připadá v úvahu již jen reverzní osmóza. Důležité přitom je, aby se Tunisané seznámili s možnostmi sofistikovaných intenzivních metod. První příležitosti by se mohly rýsovat v lokalitách Rades a Ezzahra. Obě tato místa čelí značnému znečištění průmyslovou výrobou. To má vliv na horší kvalitu vody v Tuniském zálivu, využívaném pro rekreaci.  

PAVEL ČERNÝ, obchodní rada, Velvyslanectví ČR v Tunisu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět