Tunisko sází na podporu venkova, digitalizaci a podnikání

Nová tuniská vláda představila ambiciózní plán, jako nahradit chybějící rozpočtové příjmy v souvislosti s koronavirovou krizí. Podpořit chce zejména venkovské oblasti, digitální trh a malé a střední podniky, které budou potřebovat zejména know-how.

Ilustrační foto: Shutterstock

Oživení ekonomiky kabinet plánuje v krátkém horizontu 2021-2025. Zaměří se na rozvoj opomíjených venkovských oblastí. V sektorech energetiky, dopravy, logistiky a potravinové bezpečnosti budou pro konkrétní oblasti specifikovány nové příležitosti a investiční pobídky. V zorném poli administrativy je zejména malé a střední podnikání, které je však často neformální. Nevýhody odhalila karanténa, během níž se pomoc státu nedostala k neformálnímu sektoru, který zůstal mimo dosah jakékoli pomoci. Tuniská vláda chce fondům cirkulujícím v šedé ekonomice udělit amnestii a jejich paušálním zdaněním ve výši 10 % kompenzovat výpadek v rozpočtu na letošní rok. Zlegalizované fondy plánuje kabinet integrovat do tuniské národní ekonomiky prostřednictvím bank.

Plán obnovy počítá také s podporou digitalizace. Striktně budou omezeny hotovostní platby na maximální limit 1000 tuniských dinárů. Nově je spuštěna digitální marketingová platforma Most k investicím. Jedná se o digitální nástroj, který umožní malým a středním tuniským podnikům přístup ke kapitálu, který nabídnou tuniští investoři. Počítá se s tím, že svůj zlegalizovaný kapitál vloží do rozvoje podnikání.

Rozvíjející se malé a střední podniky budou potřebovat know-how, které mohou poskytnout i české firmy. Nejbližší příležitostí je například stavební veletrh MEDIBAT, jehož jubilejní 30. ročník proběhne ve Sfaxu od 3. do 6. března 2021. Česká republika se tohoto bienále poprvé účastnila loni se stánkem „Voda základ života“, který byl zaměřený na vodohospodářský a odpadní průmysl. Zájem vyvolal nejen mezi samotnými Tunisany, ale i návštěvníky ze Sahelu a Magrebu.

Zveme tímto české potenciální vystavovatele, aby signalizovali svůj zájem o účast na MEDIBAT 2021. Náš zastupitelský úřad vyjedná s partnerskou CCIS (Obchodní a průmyslovou komorou ve Sfaxu) výhodné podmínky pro společnou českou expozici. Bližší podmínky účasti naleznete v registračním formuláři.

Pavel Černý, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Tunisu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět