Tunisko má zájem o energetické technologie z Česka

Tunisko uvítá spolupráci na transferu českých technologií v oblasti obnovitelných zdrojů elektrické energie. Vyplynulo to z jednání, které s novým generálním ředitelem státní společnosti STEG (La Société tunisienne de l´électricité et du gaz) Mohamedem Amorem vedl velvyslanec ČR v Tunisu Jan Vyčítal.

Ilustrační foto Shutterstock

Společné jednání vedli o perspektivách česko-tuniské spolupráce v zelených zdrojích a o dokončení investičního projektu kompresní stanice v El Borma na jihu země, jejíž předání se opozdilo z důvodu koronavirové krize. Stanice zajišťuje stlačení a chlazení plynu a umožní jeho transfer na sever země k dalšímu zpracování. Schůzky s Mohamedem Amorem se zúčastnili také zástupci dvou českých firem, které se na výstavbě podílejí – ČKD Praha DIZ a Energo Choceň.

Tunisko disponuje omezenými zdroji fosilních paliv, od roku 2001 je energetická balance země deficitní a tento deficit se dále prohlubuje. 92 % elektrické energie je získáváno z fosilních paliv, převážně dovozem plynu z Alžírska, a jen 3 % zajišťují obnovitelné zdroje. STEG se zaměřuje na zajištění optimálního energetického mixu. Rezervy představují obnovitelné zdroje: vítr, slunce, voda a bioenergie. Tunisko proto přijalo Solární plán 2030, jehož cílem je zajistit do letošního roku 12% energie z obnovitelných zdrojů a v roce 2030 až 30 % celkové spotřeby země. 

První fotovoltaická elektrárna

Pro české technologie představuje největší příležitost průmyslové získávání energie z tříděného bioodpadu, takový bioplyn je zdrojem termické a elektrické energie. Rozšíření využívání větrné energie je spojeno s budováním větrných parků, pro které je vytipována plocha o rozloze 1600 km2 s potenciálem 8 000 MW. První fotovoltaická elektrárna již vyrostla v Touzer. Rozprostírá se na ploše 40 ha a společně s budovanou elektrárnou Touzer 2 s plánovaným dokončením v roce 2021 zajistí elektrickou energii pro 18 tisíc domácností. Guvernorát Touzer se stane prvním krajem Tuniska využívajícím výhradně solární energii. Představuje to úsporu 8 000 tun plynu a snížení emisní zátěže o 17 tisíc tun CO2.   Další strategickou oblastí rozvoje STEG je budování smart grid. Inteligentní rozvodná síť přispěje k redukci ztrát, zabezpečí integraci energie získané z obnovitelných zdrojů do rozvodné sítě, zajistí plynulost dodávek a vykrytí výpadků v odběrové špičce a současně nahradí zastaralý způsob fakturace.

Pavel Černý, ekonomický diplomat, Velvyslanectví České republiky v Tunisku

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět