THAJSKO SÁZÍ NA ZELENÝ BYZNYS, MÁ ZAJISTIT ČTVRTINU VÝKONU EKONOMIKY

České firmy mají v Thajsku unikátní příležitost prosadit se na místním trhu se svými produkty a službami z oblasti recyklace odpadů, ochrany životního prostředí a udržitelné energetiky.

Jedním z nadějných směrů je produkce bioplynu z odpadů výroby palmového oleje. Foto: Shutterstock

Thajská vláda nově zařadila mezi svoje priority přechod země na ekologicky a energeticky šetrnější způsob výroby a počátkem roku přijala strategický plán „2021–2026 BCG Strategic Plan“. Ten má prostřednictvím zelené ekonomiky (Bio-Circular-Green, BCG) zajistit modernizaci thajského zemědělského a potravinářského sektoru, přispět k posílení kapacit ve zdravotnictví a omezit závislost na zahraničních dovozech, zejména v obtížných pandemických časech.

Přijatá strategie stojí na čtyřech pilířích:

1) podpora udržitelnosti a ochrana přírodních zdrojů,

2) posílení místních komunit v hodnotových řetězcích,

3) podpora thajské konkurenceschopnosti v oblasti udržitelné BCG produkce zapojením špičkové místní vědy, výzkumu a inovací,

4) budování odolnosti domácího systému vůči globálním šokům.

HLAVNÍ SEKTORY VÝROBY A SLUŽEB

Strategie se současně orientuje na čtveřici hlavních sektorů výroby a služeb:

1) potraviny a zemědělství,

2) zdravotnictví a wellness,

3) bioenergetika, biomateriály, biochemikálie,

4) cestovní ruch a kreativní ekonomika.

Cílem je přechod na udržitelné postupy výroby, recyklace odpadů (zejména bioodpadů z produkce rýže, kukuřice a cukrové třtiny) a jejich využití jako vstupní suroviny pro chemický průmysl a energetiku.

Na podporu přímých zahraničních investic (FDI) do uvedených prioritních sektorů připravila thajská vláda celou sadu opatření a pobídek, které jsou administrovány prostřednictvím místní agentury Thailand Board of Investment (BoI). Jedná se mimo jiné o snížení nebo úplné eliminování dovozních cel na výrobní zařízení a materiálové vstupy, odklad zahájení platby, resp. úlevu od daně z příjmu právnických osob a další daňové i nedaňové pobídky z oblasti zaměstnanosti, vzdělávání pracovních sil, vlastnictví půdy či investic do vědy, výzkumu a inovací.

AMBICIÓZNÍ CÍLE: ČTVRTINA HDP, MILIONY MÍST

Dle vládních odhadů se během pětiletého období podaří rozvojem BCG ekonomiky dosáhnout zvýšení jejího podílu na HDP země na 24 % a současně generovat kolem 3,5 miliónu nových pracovních míst. Také soukromý thajský bankovní sektor vidí v BCG modelu ekonomiky globální megatrend, který hodlá silně finančně podpořit s vidinou stabilního růstu i zisků, zejména v oblasti alternativní/udržitelné/zelené energetiky a dopravních systémů.

Ambice thajské administrativy a firemního sektoru představují příležitost i pro české dodavatele či investory, které je Velvyslanectví ČR v Bangkoku připraveno podpořit. Může přitom využít mimo jiné dialog zahájený s thajskými partnery na toto téma během jednání předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka a ministra životního prostředí Richarda Brabce během jejich návštěvy Thajska v únoru 2020. V jejich rámci se konal i seminář na téma environmentálních technologií organizovaný Hospodářskou komorou ČR a Thajskou obchodní komorou. Platformou pro prezentaci českých řešení v oblasti oběhového hospodářství a BCG obecně by mohlo být v Thajsku i širším regionu ASEAN centrum pro rozvojová studia (Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue) při Fakultě managementu Mahidolovy univerzity v Bangkoku, s nímž velvyslanectví spolupracuje.

Další informace jsou k dispozici v přílohách na webu Velvyslanectví ČR v Bangkoku.

Aleš Ždimera, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Bangkoku

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět