THAJSKO CHCE BÝT DETROITEM VÝCHODU TAKÉ V ELEKTROMOBILITĚ

Thajská vláda chce využít současnou situaci k restrukturalizaci svého automobilového průmyslu a zvýšit podíl elektromobility. Ambice mít na thajských silnicích do roku 2035 přes 18 milionů elektrických vozidel, včetně tisíců e-busů, představuje příležitost i pro česká řešení – finální výrobky, řešení pro návaznou infrastrukturu i spolupráci při vývoji.

Ilustrační foto: Shutterstock

Thajsko se dlouhodobě etablovalo jako jedno z center automobilového průmyslu v jihovýchodní Asii se širokou základnou finální výroby i subdodavatelů. Do roku 2020 vstupovalo s cílem vyrobit 1,4 milionu vozů, který se přes covidovou krizi víceméně podařilo splnit. Přesto krize zvýraznila výzvy, kterým thajský automobilový průmysl čelí – pokles koupěschopné poptávky, změny a přerušení dodavatelských a hodnotových řetězců a v neposlední řadě globální i místní trend přesunu k ekologičtějším způsobům dopravy, než jsou vozidla na tradiční spalovací motory.

VLÁDA VYCÍTILA PŘÍLEŽITOST

Tento trend je samozřejmě patrný již delší dobu, ale krize ho jen urychlila a thajská vláda vycítila možnost využít ji a přeměnit v příležitost. To vše v rámci vládní snahy o posílení zelené dimenze, ochrany životního prostředí a udržitelnosti rozvoje, včetně konceptu BCG (Bio-Circular-Green).

První systémovější vládní podpora elektromobility se v Thajsku datuje do roku 2017, kdy byly schváleny první výraznější daňové, celní a jiné pobídky pro dovoz i výrobu vozidel na elektrický pohon (EVs). Původním cílem bylo, aby elektromobily představovaly do roku 2030 alespoň 30 % celkové domácí výroby silničních vozidel v Thajsku. Letos v březnu byl tento cíl, mimo jiné s ohledem na výrazný posun směrem k elektromobilitě v Evropě, zvýšen na polovinu z téměř 2,9 milionů vozidel (725.000 osobních vozů a pickupů, 675.000 motocyklů a 34.000 autobusů a nákladních vozů). Co se týká počtu elektromobilů na thajských silnicích, odhady hovoří o tom, že v roce 2030 by na nich mělo být 6,22 milionu EVs, aby se jejich počty za dalších pět let zvýšily na 18,4 milionu. Motocykly a osobní vozy/pickupy by představovaly přibližně po polovině, pouze 2,5 % by připadlo na autobusy a nákladní vozidla.

JAKÁ JE AKTUÁLNÍ SITUACE?

Ke konci roku 2020 bylo v Thajsku v užívání 192.000 elektromobilů všech typů, přičemž nejvíce jich bylo zaregistrováno v letech 2019-20. Bližší představu poskytnou následující grafy:

 

Z přibližně 35.000 automobilů, které využívají různé typy elektrických pohonů a byly zaregistrované v roce 2020, naprostou většinu (zhruba 92 %) představovaly PHEVs (Plug-in Hybrid EVs) a HEVs (Hybrid EVs). Počet plně elektrických bateriových elektromobilů (Battery EVs) se meziročně zvýšil dvojnásobně.

Ilustrační foto: Shutterstock

AMBICE STÁT SE HUBEM ELEKTROMOBILITY

Udržení postavení Thajska jako „Detroitu Východu“, což je titul, kterým se rádo chlubí, a naplnění jeho ambice stát se hubem elektromobility alespoň v rámci Sdružení národů jihovýchodní Asie ASEAN budou záviset i na domácí poptávce. Tu se vláda snaží a bude snažit podporovat daňovými pobídkami (například snižováním spotřebních daní), výstavbou příslušné infrastruktury nebo tlakem na státní instituce, aby elektromobily využívaly.

Svého druhu pilotním projektem ve veřejném sektoru je zavádění elektrobusů v Bangkoku. Tamní dopravní podnik ve spolupráci s několika místními firmami zkouší přestavět stávající dieselové autobusy na e-busy. Cílem je, aby e-busy měly alespoň 40-60% podíl domácích vstupů při dosažení přibližně poloviční pořizovací ceny v porovnání s novými e-busy. Přitom e-busy mohou být jedním z hlavních cílových segmentů českých výrobců, když kromě Bangkoku je tlak na jejich zavedení i v dalších aglomeracích nebo nově i na Phuketu místo původně plánovaných tramvají. Tato filozofie se odráží také ve výše uvedeném předpokladu, že v roce 2035 bude v Thajsku jezdit 458.000 autobusů a nákladních vozů, přičemž i menší podíl e-busů představuje zajímavý potenciál.

ZÁJEM O ZAHRANIČNÍ INVESTORY

Při rozvoji domácí výroby elektromobilů Thajsko nespoléhá jen na vlastní síly, ale věří i ve výrazný podíl zahraničních investorů. Aktuální vývoj ve světě ale nutí i některé z předních světových hráčů měnit své plány. Současná krize vedla například ke stažení GM z Thajska či přiměla Nissan, Mitsubishi nebo Hondu k restrukturalizaci své přítomnosti a změny se nevyhnuly ani „elektromobilním“ plánům. Zatímco BMW nebo čínská Great Wall Motors zde jsou již v tomto sektoru i výrobně či montážně přítomny, Mercedes Benz odložil zahájení projektu montovny EVs na konec roku 2021 a Audi dokonce na neurčito.

Další pobídkou pro rozvoj elektromobility má být rozvoj příslušné infrastruktury – sítě nabíjecích stanic, stanic pro výměnu baterií a v neposlední řadě chytrých sítí (Smart Grid) – a pokrytí zvýšené poptávky po elektrické energii. Do realizace politiky jsou zapojeny všechny rozhodující státní subjekty (včetně energetických společností) i soukromý sektor, který zde cítí velkou příležitost. Hodnota „nabíjecího“ trhu by podle odhadů měla v roce 2025 dosáhnout 14 miliard thajských bahtů (asi 10 miliard korun). Cílem je mít alespoň 12.000 nabíjecích stanic a 1.450 míst pro výměnu baterií. Ruku v ruce s tím stát usiluje o výrobu baterií a úložišť energie a hledá partnery pro spolupráci při jejich vývoji, výrobě a prodeji. Zájem je nejen o spolupráci se zavedenými velkými hráči, ale i novými partnery.

Marek Libřický, velvyslanec ČR v Bangkoku

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět