TĚŽEBNÍ SEKTOR V GHANĚ OTEVÍRÁ DVEŘE I ČESKÝM FIRMÁM A INVESTORŮM

Ghana je největším producentem zlata v Africe a předloňský nález nových ložisek lithia ještě posunul zemi na žebříčku producentů tohoto kovu. Ghanská vláda hledá nové technologie i partnery pro těžbu řady prvků a minerálních zdrojů. Současně je vysoká poptávka po technologiích na sanaci těžbou poznamenané půdy a vod. Oboje představuje příležitosti také pro české firmy a investory.

Ilustrační foto Shutterstock

Ghana disponuje 13 tisíci metrickými tunami zásob manganové rudy, od roku 1997 vytěžila 16,86 milionů tun vysoce kvalitního trihydrátu bauxitu. Nově objevená ložiska lithia v roce 2021 o objemu 30,1 milionů tun umístila Ghanu na první příčku producentů lithia v západní Africe. Teritorium Ghany je tvořeno nesčetným množstvím dalších prvků a minerálů od zlata, bauxitu, diamantů, manganu, železné rudy po měď, chrom, nikl, vápenec a křemen. Navzdory tak široké škále nerostů nacházejících se v Ghaně jsou na komerční bázi těžené pouze čtyři hlavní nerosty: zlato, diamanty, mangan a bauxit. V tomto odvětví v současnosti dominují zahraniční hráči s 10 % podílem ghanské vlády na většině hlavních těžebních aktivit.

Zájem na hledání nových zahraničních partnerů a investorů potvrdil i ředitel Ghana Geological Survey Authority Isaac Mwinbell během květnové schůzky s Pavlem Kavinou, ředitelem odboru surovinové politiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a zástupci českých firem Draslovka a Modelárny LIAZ, které prezentovaly portfolio svých produktů. Draslovka představila svou novou technologii na čištění niklu, kobaltu a zlata, která vzbudila na ghanské straně značný zájem. Modelárny LIAZ prezentovaly možnosti leteckého geofyzikálního průzkumu, mapování terénu a následné analýzy dat.

Šance pro geology

Ghanská vláda se nyní snaží systematicky zmapovat celé teritorium Ghany včetně dalších vrstev již těžených minerálů a prvků, zejména těch „zelených“ jako je nikl a dalších ekonomicky využitelných surovin (například na severu země ložiska tantalitu). To nabízí příležitost pro spolupráci s českou Geologickou službou a využití českých monitorovacích technologií geofyzikálního průzkumu. Z důvodu nových požadavků na ekologickou těžbu se komplikuje těžba zlata. Přímo u stávajících dolů jílu, kaolínu, fosforu, břidlice (severovýchod země) a niklu se zvažuje výstavba zpracovatelských zařízení a továren kvůli rozvíjejícímu se keramickému a stavebnímu průmyslu (cement).

Ghanu nedávno navštívila také delegace MPO ČR. Foto Velvyslanectví ČR v Akkře

Chybí úpravny lithia

Pokud jde o manganovou rudu, dnes existuje jediný funkční důl, nicméně ví se o dalších ložiscích (na severu a u hranic s Pobřežím slonoviny), které je však nutné nejdříve prozkoumat. Za tímto účelem Ghana ocení spolupráci s investory. Ložiska lithia (Centrální region, Volta) jsou již zmapovaná, avšak ještě neexistují úpravny na jeho zpracování, a případně také výrobní kapacity pro produkci baterií.

Ghanský těžební sektor tak otevírá řadu příležitostí pro české investory a firmy jak v oblasti geologického průzkumu, tak zejména těžby – poptávány jsou těžební stroje, technologie a související zařízení a řešení, tak následného zpracování – zařízení a technologie na čištění, úpravny a podobně. V důsledku nepříznivých vlivů těžby na životní prostředí Ghana poptává i zařízení, technologie a komplexní řešení pro následnou detoxikaci půdy a vody v oblastech těžby a okolí.

Beata Matusiková, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Akkře

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět