TÉMA NEOMEZENÝCH MOŽNOSTÍ AI OVLÁDLO NEJVĚTŠÍ TECHNOLOGICKOU KONFERENCI SEVERNÍ AMERIKY

Témata jako metaverse nebo Web 3.0 byla do velké míry překonána. Nejvýrazněji diskutovaným tématem byl letos na největší severoamerické technologické konferenci v Torontu prudký rozvoj umělé inteligence a její univerzální aplikovatelnost napříč odvětvími. Technologický gigant IBM například představil svoji verzi generativní umělé inteligence, která v reálném čase analyzuje zápas ve stolním tenise včetně rychlosti míčku nebo přesnosti podání.

Ilustrace: Adobe Firefly

Již tradiční konference technologických startupů v Kanadě opět přinesla zajímavé příležitosti českým firmám. Collision Conference pořádaná v červnu v Torontu připravila nabitý program pro všechny účastníky. Jedinečného prostoru pro prezentaci využilo několik českých startupových společností a investorů, a to za podpory Generálního konzulátu v Torontu společně s agenturou CzechInvest v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie Ministerstva průmyslu a obchodu.

REKORD V TORONTU, PŘESUN DO VANCOUVERU

Letošní ročník byl však posledním, který se v Torontu konal. Web summit, organizátor technologických konferencí, již oficiálně oznámil přesunutí ověřeného konceptu do Vancouveru. To nemění nic na tom, že letošní ročník byl pro Toronto opět přelomový. Organizátorům se podařilo vytvořit podmínky pro téměř 38 tisíc účastníků ze 117 zemí světa.

Celkem 1623 vystavujícím startupům se podařilo překovat rekord konference. Během tří dnů se tak ucházely o pozornost návštěvníků a potenciálních partnerů. Své zastoupení zde mělo 211 globálních partnerů z některých nejvýznamnějších společností – včetně Amazon Web Services, Microsoft a Dell, stejně jako obchodní delegace z různých zemí světa, včetně Polska, Itálie, Tchaj-wanu, Korejské republiky, Hongkongu, Lotyšska, Japonska, Kostariky, Filipín, Uruguaye a Rakouska.

„KMOTR AI“ I MARIE ŠARAPOVOVÁ

Collision letos hostila 570 řečníků, například Aidana Gomeze, zakladatele a CEO kanadské nadnárodní společnosti Cohere, která je zaměřená na vývoj umělé inteligence pro podniky se specializací na větší jazykové modely. Dále dostal prostor „kmotr AI“ Geoffrey Hinton a také tenisová legenda a podnikatelka Marie Šarapovová. O konferenci informovalo přes tisíc novinářů z globálních médií, jako je Wall Street Journal, The Guardian a Al Jazeera. Hlavní pozornost ze strany startupových společností byla věnována 739 investorům, z nichž někteří patří mezi největší světové fondy. Lze zmínit osobnosti jako Vinod Khosla, zakladatel Khosla Ventures, Wesley Chan, spoluzakladatel a manažer FPV Ventures a Nigel Morris, spoluzakladatel a manažer QED Investors. Ti všichni figurují na Forbes Midas Listu. Celková atmosféra konference byla doplněna o řadu doprovodných akcí včetně NetworkTO, která byla pořádána na torontské radnici pod záštitou starostky Olivie Chow.

CO VŠE AI DOKÁŽE

O konferenci Collision jsme informovali již v uplynulých letech mimo jiné v souvislosti s českou účastí v roce 2022. Tehdejší diskuse se primárně soustředila na témata NFTs, metaverse a Web 3.0., ale ta byla do velké míry již překonána. O dva roky později byl bezpochyby nejvýrazněji diskutovaným tématem prudký rozvoj umělé inteligence a její univerzální aplikovatelnost napříč technologickými odvětvími. Návštěvníci mohli pozorovat, často si i sami vyzkoušet, různé technologické adaptace generativní nebo analytické umělé inteligence.

Příkladem rozmanitých aplikací je například využití AI ve sportovním odvětví. Technologický gigant IBM představil svoji verzi generativní umělé inteligence, která v reálném čase analyzuje probíhající sportovní zápas (v podání konference se jednalo o stolní tenis) a následně hráčům poskytne komentovaný výstup společně s přehledem vyhodnocení relevantních dat, jako je například průměrná rychlost míčku či přesnost podání.

O vývoji technologií ve sportu referovala již zmíněná Marie Šarapovová, která ve svém segmentu zdůraznila potřebu inovace a adaptace, a to i v tak konzervativním odvětví jako je vrcholový sport.

Ilustrace: Collision Conference

DRUHÁ STRANA MINCE – ROSTOUCÍ OBAVY

Na druhou stranu je potřeba zmínit i rostoucí obavy, které ve světle připravovaného kanadského zákona o umělé inteligenci a datech (AIDA) souvisí s relevantními argumenty proti volnému vývoji této technologie. Zmíněný zákon, který kanadská federální vláda projednává od roku 2022, představuje významný krok směrem k regulačnímu rámci a prosazuje bezpečný, odpovědný vývoj a nasazení technologií umělé inteligence. Podporuje inovace a zároveň slaďuje přístup Kanady s mezinárodními standardy, čímž vytváří precedens pro správu umělé inteligence v širším měřítku.

Kdy bude AIDA přijata, zatím není jisté, ani zda bude schválena do federálních voleb v roce 2025, a to i s ohledem na doposud neprojednané pozměňovací návrhy. I přesto je zřejmé, že v globálním měřítku je legislativní úprava AI zásadním tématem, a to nejen ve světle evropské regulace (tzv. EU AI Act).

ČESKÁ STOPA

Nelze opomenout účast českých startupů a investorů na letošní technologické konferenci. Pod záštitou Generálního konzulátu v Torontu společně s agenturou CzechInvest byly v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie financovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu podpořeny nadějné české startupy. Jmenovitě se jednalo o společnosti Dolbite, Filuta AI, WPCare.ai, Stratosyst a Ydistri, kterým byla zajištěna účast v podobě aktivačních balíčků a vystavování na veletrhu. Všichni zúčastnění naplno využili možnosti setkání s partnery, mentory a investory, zároveň se někteří přihlásili na krátkou prezentaci svého produktu/služby prostřednictvím tzv. pitch vystoupení na jednom z hlavních pódií. Své zastoupení zde měly i jiné české společnosti a investoři, konkrétně J&T Ventures, Principal Technologies, Uptim.ai, Ententee, FN Nano, Sparring, Luther One a Moravio.

Česká ekonomická diplomacie byla přítomna i mimo prostory torontského Exhibičního centra, a to konkrétně pořádáním akce Central Eastern European (CEE) Tech Forum: Bridging Investors and Innovators. Česko-polsko-lotyšskou akci společně připravily Generální konzulát v Torontu a agentura CzechInvest, Polská investiční a exportní agentura PAIH, Kanadsko-polská obchodní asociace a Investiční a rozvojová agentura Lotyšska, společně s dalšími partnery z Kanady a střední Evropy. Přes dvě stovky účastníků z inovační komunity dostalo možnost seznámit se s příležitostmi spolupráce s regionem střední Evropy jako technologicky nejrychleji rostoucí oblastí v Evropě.

Za zmínku stojí vystoupení Niny Tangri, ontarijské ministryně pro malé podniky, která tak navázala na nedávné setkání s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou při jeho podnikatelské misi v Severní Americe. Pro spolupráci s Ontariem jsou právě pokročilé technologie prioritou na straně kanadské provincie i EU, a to i s ohledem na dostupné pobídky, síť inkubátorů pro startupy i systém startupových víz.

Z pohledu nákladů je Vancouver výhodnou destinací – náklady na kancelářské prostory.

PROČ PRÁVĚ VANCOUVER?

Jak už bylo uvedeno, konference Collision se bude stěhovat do Vancouveru. I přes původní pochyby o finálním rozhodnutí o budoucnosti veletrhu potvrdilo prohlášení z minulého měsíce, že město Vancouver uzavřelo tříletou smlouvu na pořádání nyní přejmenované akce s názvem Web Summit Vancouver. Financování bude realizováno až do výše 14,8 milionu kanadských dolarů společně z federálních (Pacific Economic Development Canada), provinčních a městských rozpočtů (Ministerstvo práce, hospodářského rozvoje a inovací vlády Britské Kolumbie a město Vancouver). První Web Summit Vancouver se bude konat ve Vancouver Convention Centre od 27. do 30. května 2025.

Z dostupných prohlášení učiněných během konference, například vystoupení Royce Chwina, prezidenta a CEO Destination Vancouver, je patrné, že Vancouver představuje pro mnohé bránu na západní pobřeží Severní Ameriky. Technologický ekosystém tohoto města v Britské Kolumbii není ve světě příliš známý, avšak určitě má co nabídnout. Při slavnostním večírku Vancouver Takeover, konaném během letošní konference, zaznělo ze strany Kena Sima, aktuálně úřadujícího starosty Vancouveru, že je město „otevřené pro podnikání“, rozumí technologiím a má silný a rostoucí inovační ekosystém.

Před plánovaným Web Summitem Vancouver byla největší technologicky zaměřenou konferencí ve městě akce SIGGRAPH zaměřená na počítačovou grafiku, která se v rámci rotace Severní Amerikou konala ve Vancouveru letech 2011, 2014, 2018 a 2022, kdy přilákala více jak 16 tisíc návštěvníků.

Vancouver se pyšní nejrychleji rostoucí a nejrozmanitější metropolitní ekonomikou v Kanadě. Ekonomický základ města spočívá v různorodých konkurenceschopných odvětvích, včetně technologií, filmu a televize, digitální zábavy a zelené ekonomiky. Technologické společnosti ve Vancouveru se zasloužily o komercializaci prvního kvantového počítače na světě (D-Wave) a nejrychleji rostoucí obchodní aplikace všech dob (Slack). Místní studia vizuálních efektů (VFX) vyvinula a produkovala nejvýdělečnější filmy na světě (například Star Wars a Deadpool) a nejlépe prodávané videohry (včetně FIFA 12 a Luigi’s Mansion: Dark Moon). Město je globálně hodnoceno mezi nejlepšími startupovými ekosystémy světa (30. místo v roce 2023) a v roce 2022 vedlo Severní Ameriku v rychlosti růstu pracovních míst v technologickém sektoru.

Technologický sektor zahrnuje informační a komunikační technologie, cleantech, software development s jedním z největších animačních center na světě. Technologická pracovní místa tvoří sedm procent celkového počtu pracovních míst ve Vancouveru, přičemž tři z deseti největších technologických firem podle tržní kapitalizace (Microsoft, Amazon a Samsung) zde mají významné zastoupení. Mezi globální giganty digitální zábavy, které sídlí v Vancouveru, patří Netflix, Sony Pictures Imageworks, DNEG, Nintendo a Industrial Light & Magic.

Klíčovou roli na trhu nehrají pouze již etablované společnosti, ale i startupová komunita čítající více než tisíc technologických startupů a několik unicorn firem, včetně Visier, AbCellera a Trulioo. Příznivé klima pro technologické startupy je částečně zapříčiněno i nízkými náklady na provoz podnikání. Konkurenceschopné kancelářské prostory a nižší průměrné mzdy přispívají k významným úsporám nákladů pro podniky, které si zde chtějí založit pobočku. Jak plyne z níže uvedeného grafu, při srovnání umístění kanceláře pro 100 osob ve Vancouveru po dobu 10 let se ušetří 67 milionů dolarů ve srovnání s umístěním stejné kanceláře v San Francisku, 50 milionů dolarů ve srovnání s umístěním v New Yorku a 45 milionů dolarů ve srovnání s umístěním v Seattlu.

Pro všechny startupy a společnosti bude zároveň relevantní případná finanční podpora nabízená ze strany provinční a federální vlády. Společnosti, které uvažují o přesunu do Vancouveru, mohou mimo jiné získat finanční podporu ke snížení svých počátečních nákladů. Dále lze uvést InBC (strategický investiční fond pro Britskou Kolumbii operující s 500 miliony CAD), který investuje do potenciálně rychle rostoucích firem, se zaměřením na malé a střední podniky; k dispozici jsou i celokanadské programy jako Mitacs zaměřený na budování partnerství, která podporují průmyslové a sociální inovace v Kanadě, či federální program NRC Industrial Research Assistant pomáhající podnikům s vývojem a konkurenceschopností na globálním trhu. Slovy starosty Kena Sima, Vancouver má tři roky na to, aby světu technologií ukázal svůj potenciál.

BUDOUCNOST HUBU WATERLOO-TORONTO

Odchod největší technologické konference Severní Ameriky nemusí pro Toronto nutně znamenat zásadní ránu, ačkoli pomáhala přilákat další pozornost k robustnímu kanadskému inovačnímu ekosystému na východním pobřeží. Inovační koridor Waterloo – Toronto je stále považován za jeden z největších startupových ekosystémů v Kanadě a Severní Americe. Skutečnost dokresluje neustálý zájem investorů, kteří v roce 2022 investovali okolo 4,5 miliardy dolarů do více jak 15 tisíců technologických společností, včetně přes pěti tisíců startupů.

České společnosti mají i nadále možnost využít akcí a konferencí v tomto regionu a nemusí se soustředit jen na Web Summit. V 2025 se Toronto opět stane středobodem konference CIX Summit, organizované kanadskou neziskovou organizací Elevate, představující nejperspektivnější kanadské startupy v rané a pokročilé fázi. Následně stojí za zmínku konference DiscoveryX, která je přední kanadskou inovační událostí pořádanou Ontarijským centrem inovací (OCI). Své zastoupení zde bude mít i svět kryptoměn, a to na konferenci Consensus Crypto, které se tradičně účastní největší špičky v oboru, aby diskutovali o digitálních aktivech, blockchainu, Web3 a umělé inteligenci (AI).

Relevantní konference naleznou firmy i dále na východ, například na québecké ALL IN, rovněž se na západě nemusí soustředit jen na Britskou Kolumbii, ale mohou navštívit také rychle rostoucí konferenci Inventures v Albertě. Ať už firmy zvolí vstup na kanadský startupový trh jakoukoli cestou, Collision Conference potvrdila, že se jedná o dynamické prostředí plné příležitostí, které rozhodně stojí za pozornost.

Lukáš Kubický, Generální konzulát ČR v Torontu

Ve spolupráci s Evou Libs Bartoňovou a Karolínou Konicarovou

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět