TECHNOLOGIE FIRMY ZIKMUND ELECTRONICS POMÁHAJÍ MODERNIZOVAT KANALIZACI V GRUZII

Vodovodní a kanalizační sítě hlavního města Tbilisi i dalších velkých gruzínských měst se vzhledem ke svému stáří a nedostatečné údržbě potýkají s poměrně častými haváriemi, které vedou k odstávkám vody nepříjemně komplikujícím život místních obyvatel. Řešit podobné problémy pomáhá unikátní inovativní technologie české firmy Zikmund Electronics.

Oprava vodovodního potrubí v Batumi. Foto: Shutterstock

Vedení gruzínských měst se snaží jak o modernizaci stávajícího systému, tak o zajištění pravidelné kontroly a údržby. Řešení společnosti Zikmund Electronics našla své uplatnění po regionu Samegrela-Horní Svanetie a Tbilisi také v hlavním městě Adžarské autonomní republiky Batumi. Ve všech případech k úspěchu firmy napomohly projekty české rozvojové spolupráce Aid for Trade, fondu Challenge Fund v rámci partnerství Česka a Rozvojového programu OSN (UNDP) a také projekt ekonomické diplomacie Velvyslanectví ČR v Tbilisi.

ZAŘÍZENÍ NA KONTROLU ODPADNÍCH VOD

Poprvé se jméno české společnosti Zikmund Electronics objevilo v Gruzii v roce 2019. Tehdy společnost dodala v rámci programu Aid for Trade v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR své zařízení na kontrolu odpadních vod v hodnotě 40 000 eur státní společnosti United Water Supply Company of Georgia. Ta zajišťuje zásobování vodou pro města a obce mimo Tbilisi, Mcchetu, Rustavi, Gardabani a Adžarskou autonomní republiku.

Díky dodanému kamerovému a detekčnímu systému United Water Supply Company mimo jiné odhalila závažnou závadu na kanalizačním potrubí v regionu Samegrelo-Horní Svanetie a mohla provést cílenou výměnu poškozené části potrubí, čímž ušetřila čas, pracovní sílu i značné finanční náklady. Kromě technického vybavení odborníci společnosti Zikmund Electronics poskytli příslušným pracovníkům také nezbytná školení a současně svoji unikátní technologii představili v rámci projektu ekonomické diplomacie zaměřeného na vodohospodářství dalším potenciálním zájemcům.

KOMERČNÍ KONTRAKT I ROZVOJOVÁ POMOC

Období pandemie covid-19 zkomplikovala další jednání s gruzínskými partnery, nicméně v březnu 2021 se společnosti podařilo dodat systém pro inspekci kanalizací včetně vestavby do vozidla gruzínské společnosti Georgian Water & Power Tbilisi (GWP), tentokráte již na komerční bázi.

K pokračování úspěšného tažení společnosti Zikmund Electronics po gruzínských městech došlo letos v dubnu, kdy česká společnost předala inovativní zařízení pro kontrolu a údržbu kanalizační sítě komunální vodárenské společnosti Batumi Water (Batumis Tskali). Moderní systém zaujal vedení přímořského letoviska natolik, že zajistilo dodatečné finanční prostředky ke grantu ve výši 40 000 USD poskytnutému prostřednictvím fondu Challenge Fund v rámci partnerství Česka a Rozvojového programu OSN (UNDP) a zakoupilo komplexní vybavení zabudované v inspekčním vozidle. Celková investice, která přispěje ke snížení ztrát odpadních vod z potrubí a prevenci kontaminace oblastí mimo potrubí, dosáhla 161 000 USD. Občané Batumi i početní návštěvníci se tak díky české inovativní technologii budou moci těšit lepším životním podmínkám. Český projekt navíc v duchu Team Europe velmi dobře doplnil pokračující podporu německé rozvojové banky KfW v rámci programu obnovy a výstavby vodáren a kanalizací.

Jana Gašparíková, zástupkyně velvyslance, Velvyslanectví ČR v Tbilisi

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět