STŘEDOSTAVOVSKÉ FIRMY JSOU MOTOREM NĚMECKÉ EKONOMIKY.  ČEKÁ JE DIGITALIZACE 

Německo a jeho ekonomika čerpá z dlouhé nepřerušené tradice středně velkých firem – takzvaného mittelstandu. Tyto mnohdy rodinné firmy musejí nyní digitalizovat, investovat do ekologických technologií i automatizace. 

Dr. Oetker je typickým zástupcem středostavovské firmy s dlouhou, rodinnou tradicí. Ilustrační foto Shutterstock

Německo je známé svými obřími firmami s celosvětovým záběrem, jako je VW, BASF, Siemens či RWE. Okolo 42 % HDP země ale přitom plyne z malých a středních firem (do 249 zaměstnanců a obratu 50 milionů eur), které také zaměstnávají okolo 55 % zaměstnanců v zemi. Zvláštní kategorii mezi firmami představují ty středostavovské.

Mittelstand jsou firmy, které jsou výjimečné hned z několika hledisek. Většinou jsou to strojírenské a technologické společnosti, které sídlí v menších německých městech. Často se je dařilo udržet je v rukách původní rodiny či rodin zakladatelů nebo dlouholetého managementu. Pro střední stav je typické, že firmu vlastní stejní lidé, kteří ji vedou. Firmy mittelstandu jsou výjimečné také svou specializací. Jsou často velmi úzce zaměřené na vybrané produkt, ve kterém jsou mnohdy nejlepší na světě. Trhem pro ně není jen německý trh nebo Evropa, ale aby mohly udržet špičkovou kvalitu a specializaci produktu, mnoho z nich musí vyvážet po celém světě.

Rodinné firmy s tradicí

S rodinnou tradicí souvisí také to, že jsou z podstaty konzervativní, vyhýbají se rizikům a sledují dlouhodobé cíle, a nejen rychlou maximalizaci zisku. Nejsou nakloněny externím investicím a nenajímají si externě špičkové manažery. I proto dodnes není zdaleka pravidlem, že se s vedením středostavovských firem dá domluvit anglicky. Naopak je nutné mít připravené velmi dobré materiály v němčině a hlavně obchodníky, kteří nemají potíž komunikovat německy. Pro mittelstand je ideální mít také připravené reference z německy mluvících zemí. Rodinná struktura firmy přináší zase výhodu ve flexibilitě rozhodování na rozdíl od hierarchizovaných korporací. Kromě toho je mnoho středostavovských firem aktivní v nejrůznějších svazech a hospodářských komorách, jejichž členství je v Německu pro firmy povinné.  Zastřešujícím svazem mittelstandu je Svaz středostavovského podnikání (BVMW). Udržují si tak kontakty s podobnými podnikateli a přes jednu rodinnou firmu je možné získat doporučení k jiné.

Poměrně pomalu středostavovské firmy přecházejí na digitalizaci, byť velká část z nich deklaruje, že do nových technologií plánuje investovat. I v souvislosti s kovidovou pandemií se řada z nich do nových technologií pustila, ale to se týká především větších a středních firem. Aby udržely krok s konkurencí, čelily vysokým cenám práce v SRN a obecně nedostatku pracovních sil, i tyto firmy musejí investovat do automatizace, zavádění robotů a nových technologií vedoucích k zefektivnění výroby. Jsou ohrožené tím, že jejich produkty s větším či menším úspěchem okopíruje levná konkurence z Asie. Ani konkurence s menší tradicí nespí, a tak mittelstand musí neustále investovat do inovování svých produktů.

Modernizace a úspory

Střední stav je tak nyní v době, kdy je nutné v SRN pečlivě sledovat ceny energií a efektivitu výroby, celkem zajímavý cíl pro firmy, které nabízejí možnosti modernizace a úspor. Řada firem nyní hledá možnosti využití obnovitelných zdrojů energie a budují si lokální elektrárny. Stejně tak je v tomto segmentu firem poptávka po zefektivnění výroby a její digitalizaci, efektivní správě budov či logistice. Speciální kategorií je potom digitalizace v administrativě. Takové nástroje mohou být pro středostavovské společnosti zvlášť zajímavé, protože malé a střední firmy trpí zátěží spojenou s extrémně rozbujelým byrokratickým systémem a povinností dodávat úřadům nejrůznější výkazy.

Helena Schulzová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Berlíně

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět