Startupy v USA? Nejen Silicon Valley, ale i Středozápad

Chicago je ekonomickým centrem amerického Středozápadu a také jedním z ohnisek rychle rostoucí startupové scény. Možnosti a podmínky tamního ekosystému nově vznikajících firem se vydala nedávno hledat i historicky největší česká startupová mise.

Ilustrační foto Shutterstock

V letech 2018–2023 bylo ve „Windy City“ založeno celkem 307 startupů. Zajímavostí rovněž je, že asi třetinu z nich zakládaly ženy, což z Chicaga činí místo s největším zastoupením žen mezi zakladatelkami startupů v USA. Rozmach startupové scény se propsal i do rostoucího počtu jednorožců. V roce 2016 Chicago evidovalo pouze osm začínajících společností, jejichž tržní hodnota byla vyšší než 1 mld. USD, na počátku roku 2024 město hlásilo již 24 jednorožců, mezi něž patří například projekt44, Relativity, Tempus Labs, Trustwave či Uptake.

Akcelerátor funguje pro všechny

Vedle dalších tří měst v USA a Kanadě se proto Chicago stalo jedním z cílů historicky největší podnikatelské mise z Česka, kterou počátkem května vedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela společně s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy Janem Rafajem. Podnikatelská delegace čítala bezmála 70 zástupců českých firem a univerzit. První zastávkou byla návštěva Institutu digitální výroby a kyberbezpečnosti (The Digital Manufacturing and Cybersecurity Institute). Institut je jedním z inovačních center v USA a jeho členy se mohou stát i zahraniční firmy, proto se zde otevírá možnost pro zapojení českých firem za předpokladu, že budou mít v USA své zastoupení. Na prohlídku institutu navazovala návštěva akcelerátoru 1871, který sdružuje společnosti v různých fázích svého rozvoje – od startupů až po dynamicky rostoucí firmy zaměřující se na digitální trh. Akcelerátor je rovněž otevřen zahraničním členům, a to bez nutnosti svého zastoupení v zemi.

Jedním z bodů programu v Chicagu byl i kompetitivní pitching devíti účastníků mise, kteří měli možnost představit se místnímu publiku. Porotce z lokálních renomovaných institucí (1871, World Business Chicago a Kereitsu Forum) svým šestiminutovým vystoupením nejvíce zaujala společnost VisionCraft, která nabízí řešení v oblasti AI.

Do Chicaga zavítala historicky největší česká podnikatelská mise. Foto Svaz průmyslu a dopravy ČR

Úspěšná mise

Rekordní podnikatelská mise přispěla k pozitivnímu zviditelnění Česka a českého startupového ekosystému před relevantními chicagskými partnery. „Podařilo se nám propojit desítky firem, posunout dopředu stávající projekty a otevřít nová témata. Naše firmy a startupy mají v oblastech, jako jsou inovace, IT, kybernetická bezpečnost nebo biotechnologie co nabídnout, proto jsem rád, že je o ně jak v USA, tak Kanadě, velký zájem,“ prohlásil Jozef Síkela. Celá mise vznikla jako společný projekt ministerstva průmyslu a obchodu a Svazu průmyslu a dopravy, který realizoval Generální konzulát České republiky v Chicagu ve spolupráci se zahraniční kanceláří CzechTrade.

Monika Bokšová, ekonomická diplomatka, Generální konzulát ČR v Chicagu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět