SRBSKO PLÁNUJE „SKOK DO BUDOUCNOSTI“. PREZENTUJE NOVÝ INVESTIČNÍ PLÁN

Srbská administrativa nedávno prezentovala nový investiční plán „Srbsko 2027 – Skok do budoucnosti“. Koncepčně se dokument snaží navázat na investiční plán z roku 2019 – Srbsko 2025. Pro české společnosti srbské plány mohou znamenat celou řadu obchodních příležitostí, a to nejen ve spojitosti s přípravami na bělehradské EXPO 2027. Další šance přinášejí oblasti informačních a komunikačních technologií, zdravotnictví či obnovitelné energetiky.

Srbsko mimo jiné chystá rozsáhlou modernizaci porodnic. Foto: Shutterstock

Výše investičních plánů, až 18 miliard eur, se rovná jednoročnímu srbskému státnímu rozpočtu. Plán, který zahrnuje 6 prioritních oblastí (životní úroveň, modernizace ekonomiky, infrastruktura, industrializace, zemědělství a ochrana životní prostředí s důrazem na energetické projekty, EXPO 2027), počítá se zdvojnásobením průměrné mzdy i důchodů či růstem nominálního HDP až na téměř 100 miliard eur. Velkému prostoru se v investičním plánu dostává také infrastrukturním projektům, IT a zdravotnictví. EXPO 2027 je samostatnou kapitolou a referenčním bodem, ke kterému mnoho investic směřuje.

OD REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ K PODPOŘE VĚDY

Z pohledu českých zájmů je možné vypíchnout několik potenciálně zajímavých oblastí. Srbská administrativa reaguje na veřejnou diskuzi a kromě jednorázového navýšení rodičovského příspěvku počítá s rekonstrukcí všech porodnic, navýšením rozpočtu na boj se vzácnými chorobami či nákupem nových mamografů a přístrojů pro magnetickou rezonanci.

V oblasti ICT se plánují investice až 100 milionů eur, dalších 150 milionů eur má být vyčleněno na výstavbu nových vědeckých parků v Niši, Kruševaci, Kragujevaci a Čačaku a rozvoj těch existujících v Bělehradě a Novém Sadu. Speciálního významu se dostává biomedicíně a vlajkovému projektu vědeckého kampusu BIO4. Na tento projekt, který má být dokončen v roce 2026, bylo srbskou administrativou vyčleněno 450 milionů eur. Důraz na rozvoj obnovitelných zdrojů energie je dalším z bodů plánu – zde stojí za zmínku upozornit na záměr výstavby nové vodní reverzibilní elektrárny – příprava projektu Bistrica a Djerdap 3.

EXPO 2027 V BĚLEHRADĚ

Bělehradské EXPO 2027 je bodem samo o sobě. „Skok do budoucnosti“ počítá s investicemi v řádu miliard eur do přípravy technického EXPO, které se má dle plánu rozkládat na ploše 250 hektarů. Pro české firmy se zde otevírá několik možných projektů. V prvé řadě může jít o dodávky 9 vlakových souprav pro chystané železniční spojení mezi letištěm a centrem města. Srbská strana také velice stojí o kontakty na společnosti, které by se mohly podílet na výstavbě stánků pro jednotlivé země. Zde třeba upozornit na to, že vzhledem k charakteru výstavy je třeba počítat s tím, že výstavní plocha pro jeden stánek je omezena na 1000 m2. Tyto stánky navíc nemohou mít více než 1 patro. Velvyslanectví ČR v Bělehradě zde velice rádo propojí případné zájemce s odpovědným odborem na srbském ministerstvu financí, které má tyto věci na starost.

Přesné znění investičního plánu doposud nebylo oficiálně zveřejněno, a proto ještě není možná konkretizace bodů zmíněných výše. Doporučujeme proto českým společnostem sledovat kroky srbského ministerstva financí i očekávané vydání investičního plánu v úředním věstníku. Společnosti se zájmem o výstavbu stánků na EXPO 2027 rádi propojíme s relevantními hráči a odpovíme na další případné dotazy spojené se srbským trhem.

Pavel Daněk, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Bělehradě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět