SPOLKOVÉ ZEMĚ KÝVLY NA URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Německo zcela zásadně usnadní pravidla pro strategicky důležité stavby. Spolkové ministerstvo hospodářství a klimatu uvádí, že právě takový bude dopad dvou klíčových novel  zákonů, které prošly legislativním procesem v polovině června. Stavební řízení, dlouhodobě největší brzda nové výstavby, by mohlo výrazně zrychlit u staveb, které pomohou s úsporami emisí.

Foto: Shutterstock

Spolkový sněm a Spolková rada po velmi dlouhých jednáních schválily novely dvou klíčových zákonů – Zákona o silniční dopravě (Straßenverkehrsgesetz – StVG) a Zákona o výstavbě železniční infrastruktury (Bundesschienenwegeausbaugesetz – BSWAG). Po dlouhém vyjednávání tzv. Zprostředkovacího výboru byly v zákonech zohledněny kompromisy pro jednotlivé spolkové země. Tyto dva zákony mají podle Spolkového ministerstva digitalizace a dopravy představovat největší změny v usnadnění výstavby za poslední dekády.

KLÍČOVÉ JSOU ZELENÉ CÍLE

Nejedná se však o usnadnění zdaleka pro všechny stavby, nýbrž pro ty, které pomáhají naplnit zelené cíle pro rok 2030. Zejména se tak jedná o sanaci vedoucí k energetickým úsporám, výstavbu elektrické či vodíkové infrastruktury a vysokorychlostní koridory.

První ze zákonů bude v jednotlivých hlediscích daleko více zohledňovat environmentální prvky. Nové možnosti se otevírají například u vyčleněných dopravních pruhů pro nové formy mobility. Druhý ze zákonů počítá také s usnadněním výstavby nových kapacit čekáren a nástupišť, které poslouží zvýšenému zájmu o železnici. Nově také bude nastaveno sdílení nákladů za náhradní autobusovou dopravu při uzavření železniční trati.

Paralelně k tomuto usnadnění však v rámci schvalování spolkového rozpočtu na rok 2025 dojde ke škrtům v oblasti výstavby dálnic. Během posledních schůzek ministra digitalizace a dopravy Volkera Wissinga s ministrem financí Christianem Lindnerem (oba FDP) bylo pravděpodobně dohodnuto mírné krácení právě v této oblasti.

ŠIRŠÍ PLÁN URYCHLENÍ VÝSTAVBY

Novelizace je součástí širšího plánu ministerstva, jak výstavbu infrastruktury urychlovat. Magický čtyřúhelník mají tvořit: Tzv. Stichtagsregelung, tedy stanovení mezního data, ke kterému mají být všechny podklady pro vydání stavebního rozhodnutí hotovy, a to bez ohledu na případné měnící se předpisy, dále zajištění dostatečného množství expertů na ministerstvech prostřednictvím externích spolupracovníků, sdílení expertních kapacit a digitalizace stavebního povolení.

Od stanoveného mezního data také nebudou připuštěny další opravné prostředky, jako jsou stížnosti dotčených subjektů. Právě rychlost procesu je projektanty a investory napříč Německem dlouhodobě kritizována jako největší bariéra výstavby. „Spojením rekonstrukcí a digitalizace docílíme co nejrychleji zvýšení kapacity na kolejích,“ uvádí spolkový ministr dopravy.

ŠANCE PRO ČESKÉ FIRMY

I pokud dojde k určitým rozpočtovým korekturám, v následujících letech budou do rozvoje železniční dopravy, zejména vysokorychlostních tratí a prioritních koridorů, vloženy enormní částky v řádech desítek miliard eur. S tím bude souviset zmiňovaná výstavba infrastruktury jakožto příležitost pro české firmy. Deutsche Bahn bude v následujících měsících uveřejňovat jednotlivé soutěžní výzvy. Pro zájemce o novinky z oblasti železniční dopravy je v Berlíně každoročně připraven veletrh Innotrans (letošní ročník v termínu 24. – 27. 9. 2024), kde bude kromě části věnované kolejovým vozidlům část programu věnována i nízkoemisní dopravě a související infrastruktuře, zabezpečovacím zařízením a dalším prvkům.

Lukáš Janura, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Berlíně

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět