SPOLEČNOST AŽD DODÁ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ DO SRBSKA

Česká společnost AŽD zvítězila v tendrovém řízení na dodávku zabezpečovacího zařízení na úseku Subotica – Horgoš (srbsko-maďarská hranice) na železničním koridoru Bělehrad – Budapešť. V průběhu 11 měsíců by měla firma nainstalovat zařízení v hodnotě 11,5 milionů eur (zhruba 288 milionů korun).

Foto: AŽD Praha

Společnost AŽD je v Srbsku již dlouhodobě přítomna. Prosazovat se začala nejprve díky rozvojovým projektům v oblasti železniční infrastruktury financovaným Českou rozvojovou agenturou. Poté již následovaly komerční projekty, například na několik desítek železničních přejezdů a na zabezpečovací zařízení.

KLÍČOVÁ ZAKÁZKA V BĚLEHRADĚ

Klíčovou pro pražskou společnost AŽD se stala zakázka na dodávku a instalaci elektronického zabezpečení stanice Bělehrad-Centrum, Prokop – hlavní železniční stanice ve městě Bělehrad. Předmětem dodávky z České republiky byly například elektromotorické přestavníky, elektrické ohřevy výměn, LED návěstidla a počítače náprav. Zajímavostí je, že část venkovních prvků je instalovaná v tunelech a celá stanice budoucího hlavního nádraží se bude nacházet pod obrovskou betonovou deskou, na které státní společnost Železnice Srbska plánuje v dalších letech vybudovat velké komerční centrum. Díky této významné zakázce získala společnost AŽD nejen mimořádné reference pro budoucí veřejné zakázky v Srbsku, ale též posílila své postavení na trhu z hlediska nezbytné kompatibility na českou technologii.

NOVÝ KONTRAKT

Nejnovější zakázka v sobě zahrnuje instalaci plně elektronického staničního zabezpečovacího zařízení ESA 44 do čtyř železničních stanic (Javna Skladišta, Palić, Bački Vinogradi a Horgoš). Součástí dodávky z České republiky je také zabezpečení 26 výhybek, instalace počítačů náprav a vybavení všech zmíněných stanic moderními návěstidly s LED svítilnami v počtu 44 kusů. Celou trať společnost AŽD zabezpečí evropským vlakovým systémem ETCS úrovně 1.

U příležitosti nového kontraktu společnosti AŽD velvyslanec Tomáš Kuchta uvedl, že „srbský trh je v současné době velmi náročný a uchází se o něj řada významných zahraničních společností. O to je cennější úspěch, kterého dosáhla česká firma při modernizaci srbské železniční infrastruktury“.

Podpisem smlouvy společnost AŽD potvrdila své významné postavení na západním Balkáně, kde kromě Srbska realizuje v současné době rozsáhlé projekty v Černé Hoře, Bosně a Hercegovině a Chorvatsku.

Na realizaci zabezpečení tratě Subotica – Horgoš se bude významnou měrou podílet dceřiná společnost AŽD Saobraćajni sistemi z Bělehradu.

Miroslav Čančík, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Bělehradě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět