SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY ZAHÁJILY VÝROBU JADERNÉ ENERGIE

 

Spojené arabské emiráty se v první polovině srpna staly první zemí arabského světa, která zahájila mírovou výrobu jaderné energie. První blok jaderné elektrárny Barakah byl připojen do rozvodné sítě a začal dodávat své první megawatty čisté elektřiny.

Ilustrace: Shutterstock

Postupné spouštění prvního bloku začalo na konci letošního července, kdy provozní tým provedl řadu nezbytných testů a začal pozvolna s integrací a navyšováním výkonu reaktoru. Připojení jaderné elektrárny Barakah k elektrické rozvodné síti Spojených arabských emirátů (SAE) předcházela výstavba celkem 952 kilometrů nadzemního vedení vysokého napětí 400 kV.

Samotná výstavba, testování a uvedení elektrárny do provozu bylo pod neustálým dohledem nezávislého jaderného regulátora SAE – Federal Authority for Nuclear Regulation, který spolupracoval s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii a Světovou asociací jaderných operátorů.

 

KOREJSKÝ PROJEKT

Spuštěný reaktor s instalovaným výkonem 1400 megawattů je prvním ze čtyř bloků elektrárny Barakah. Dodavatelem reaktorů APR-1400 i celé stavby je korejská korporace KEPCO, většinově ovládaná jihokorejským státem. Turbíny dodala japonská společnost Toshiba. Jaderná elektrárna bude zajišťovat až čtvrtinu celkové spotřeby elektřiny v zemi. Představitelé SAE zdůrazňují, že výroba elektřiny bude bezpečná, spolehlivá a bezemisní.

Společnost ENEC, která je provozovatelem elektrárny, současně oznámila dokončení výstavby druhého bloku. Nyní připravuje jeho spuštění. Výstavba třetího a čtvrtého bloku jaderné elektrárny je v závěrečné fázi – třetí blok je dokončen z 93 % a čtvrtý z 86 %.

Výstavba elektrárny byla zahájena v roce 2011. Podle původního plánu měla být jaderná elektrárna uvedena do provozu již v roce 2017.

 

POTŘEBA ČISTÉ ENERGIE

Rozhodnutí Spojených arabských emirátů jít cestou jaderné energetiky bylo motivováno snahou zajistit dostatek „čisté“ elektrické energie do budoucna. Elektrárna Barakah přispívá k elektrifikaci, dekarbonizaci energetiky, hospodářské diverzifikaci a vytváření tisíců pracovních míst v odvětví vyspělých technologií. Rýsuje se zde také prostor pro případnou spolupráci s českými podnikatelskými subjekty v energetice.

 

Daniel Blažkovec, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Abú Dhabí

 

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět