ŠPANĚLSKO LÁKÁ EXPORTÉRY. POZOR NA ROZDÍLY MEZI REGIONY A ODLIŠNOU MENTALITU

Ve Španělsku je pro obchod zásadní získat důvěryhodného místního partnera. Také je třeba rozlišovat mezi jednotlivými regiony, které se liší mentalitou lidí,“ říká v rozhovoru pro web Export.cz Daniela Čapková, ekonomická diplomatka Velvyslanectví ČR v Madridu. 

Vzhledem k pandemii se do popředí dostaly sektory, které byly v minulosti ve Španělsku opomíjeny – na prvním místě zdravotnictví. Ilustrační foto: Shutterstock

Španělská ekonomika zaznamenala v důsledku pandemie jeden z nejhorších propadů ze zemí EU. Jak tento výrazný propad ovlivnil bilaterální obchodní vztahy mezi ČR a Španělskem?

Pandemie covid-19 zemi zasáhla plnou silou a ekonomiku postihla nejhorší recese v Evropě, propad HDP byl 11 %. Očekává se, že bude jednou z posledních ekonomik v západní Evropě, která se nejdříve v polovině roku 2023 vrátí ke své předpandemické velikosti. V bilaterálním obchodě byla tato krize velmi viditelná, po úspěšném roce 2019, kdy obchodní výměna dosáhla 8,5 miliardy eur, došlo v roce 2020 k propadu především našeho exportu o 27 %. V roce 2021 se situace mírně zlepšila a vzájemný obchod meziročně vzrostl, nicméně ani v roce 2022 nelze zdaleka očekávat předpandemickou úroveň vzájemné obchodní výměny.

Jaký dopad na česko-španělský obchod mohou mít nové trendy, které zaznamenáváme v době restartu ekonomik po pandemii?

Hlavním pilířem ekonomické obnovy po pandemii je ve Španělsku všudypřítomná potřeba digitální transformace. V souvislosti s přechodem na práci z domova se zvýšila poptávka po nových řešeních pro vnitropodnikové procesy, po dálkových řízeních provozu i zabezpečení dat. Prudký nárůst zaznamenal i internetový obchod a FinTech služby.

Jaké nové příležitosti se rýsují na španělském trhu z pohledu českých exportérů a investorů?

Vzhledem k pandemii se do popředí dostaly sektory, které byly opomíjeny, či se o nich  vědělo, ale nikdy nebyly úplně prioritními. Klasickým příkladem opomíjeného sektoru bylo ve Španělsku zdravotnictví. Země v souvislosti s pandemií výrazně navýšila zdravotnický rozpočet a byla schválena strategie Moderní zdraví, jejímž cílem je transformace zdravotnického sektoru včetně propojení vědy a zdravotnictví s inovacemi a digitalizací. V současné době nabývá na významu i oblast energetické transformace směrem k obnovitelným zdrojům, velká očekávání a investice jsou vkládány do obnovitelného vodíku. Také v oblasti obranných výrobků a technologií se nyní otevírá řada možností pro české firmy.

Mnohé české firmy jistě znají španělský trh velmi dobře. Co byste však poradila těm, kteří se na něj teprve chystají vstoupit?

V první fázi expanze je třeba mít po boku důvěryhodného partnera s individuálním přístupem, který české firmy dokáže provést místním prostředím, usnadnit jim ne vždy jednoduché administrativní procesy a poradit na základě znalostí trhu. Španělsko je totiž velmi decentralizovanou zemí, s výraznými rozdíly v legislativě, kultuře i obchodních zvyklostech.

Další informace o podnikatelských příležitostech pro české firmy ve Španělsku můžete získat na chystaných seminářích s ekonomickou diplomatkou ambasády ČR v Madridu, které proběhnou 12. 4. od 13:30 v Českých Budějovicích a 13. 4. 10:00 v Praze. Seminář pořádá Odbor ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR. Více informací a odkaz na registraci naleznete zde.

David Řehulka, Odbor ekonomické diplomacie MZV ČR

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět