Španělská města investují do chytrého vodárenství

Dlouhá období sucha a masivní úniky vody v podloží nutí španělská města zlepšovat nakládání s vodními zdroji. Po plánech v Barceloně nebo Zaragoze přichází jedna z největších zemí v Evropě s penězi na další projekty, především na digitalizaci a modernizaci celého řetězce nakládání s pitnou vodou. Představuje to šance také pro české firmy.

Ilustrační foto Shutterstock

V Barceloně, která má již dlouho problémy s pitnou vodou, momentálně probíhá projekt Ressona. Ten zavádí širokou digitalizaci do celého řetězce nakládání s vodou ve městě a celé okolní oblasti. Nižší ztráty a lepší plánování využití vodních zdrojů pro napájení, a díky využití digitálního modelu schopnost předem odhadovat tok a distribuci, by měly zabránit opakování problémů s množstvím a kvalitou pitné vody v letních obdobích, kdy je Barcelona plná turistů. V další španělské aglomeraci, v Zaragoze, se za téměř 13 milionů euro realizuje více než dvacet konkrétních kroků po celé délce vodovodní soustavy (mimo jiné instalace čidel na kontrolu stavu trubek a detekci úniků, měřičů s dálkovým odečtem nebo monitorování čistění odpadních vod). Není opomíjena ani kybernetická bezpečnost, například instalace firewallů a serverů v geograficky odlehlých zdrojích, na nichž záleží napájení pro velká města.

Pomáhají i peníze z EU

Tyto a další projekty v obcích a městech nad dvacet tisíc obyvatel probíhají jako součást celonárodního španělského plánu obnovy, transformace a odolnosti (PERTE). Peníze na modernizace systémů vodního hospodářství pomocí zavádění digitálních technologií pochází z rozpočtu Evropské unie z plánu NextGen EU a jde o reakci na potřebu zvýšené odolnosti evropské ekonomiky po pandemii covid-19. Mezi podporované cíle PERTE totiž patří i vyrovnání se s dopady klimatické změny, která na mnoha místech ve Španělsku vede k problémům se zajištěním dostatku pitné i užitné vody. Podle propočtů klimatologů by ve Španělsku v příštích letech mohlo dojít v důsledku oteplování a změny srážkového režimu ke snížení množství vody přibližně o 25 %. Financování mohou získat také projekty vytvářející akční plány pro sucho a povodně.

Španělská vláda v rámci PERTE počítá na období 2022-2026 s částkou tři miliardy euro. V loňském roce bylo na financování vyčleněno 400 milionů eur. Část byla přidělena prostřednictvím výzev Ministerstva pro ekologickou transformaci a demografické výzvy (MITECO), za distribuci další části zodpovídají regionální administrace po celém Španělsku. Ministerstvo k realizaci vybralo třicet již projektů, výše podpory se pohybuje od 3,3 do 7,9 mil. eur na jeden projekt, Hotová díla mají být dokončena do konce roku 2025, výjimečně do 1. června 2026. Aktuálně běží již druhá výzva k předkládání žádostí o dotace PERTE na digitalizaci vodního cyklu ve městech (celková dotace na činí 200 mil. euro) a španělská města a firmy pracují na projektech, které hodlají předložit k posouzení.

Vodárenské konference lákají

Zvýšený zájem o projekty vodního hospodářství ve Španělsku byl znát i během zářijové konference Spain Smart Water Summit 2023 v Madridu. Kromě domácích a evropských expertů a firem bylo mezi účastníky více než dříve zástupců z Asie a Latinské Ameriky, které přilákaly investice do nakládání s vodou. Další konference a podobné akce, které se budou konat v příštím roce, například v dubnu v San Sebastianu, by neměly uniknout pozornosti našich firem. Španělsko a voda, respektive řešení problémů jejího nedostatku, bude dlouhá léta jednou z velkých příležitostí, které rozlohou druhá největší země EU bude nabízet.

Tomáš Hart, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Madridu

Markéta Suchá, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Madridu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět