SOLÁRNÍ PANELY PRO VŠECHNY – KYPR SPOUŠTÍ NOVÝ PROGRAM

Kypr od ledna zavádí nový program s názvem „solární panely pro všechny“ s celkovým rozpočtem 30 milionů eur. Tato částka by měla pokrýt téměř 6 tisíc žádostí kyperských domácností.

Foto: Shutterstock

Cílem programu „photovoltaics for all“ je zvýšit využití  solárních panelů v domácnostech a malých firmách, s cílem redukovat vysoké účty za  elektřinu. Žádosti o půjčku budou přijímány od ledna 2024. Program by měl pokrýt na 6 tisíc žádostí vlastníků malých a středních domů, kteří nemají vstupní kapitál na vlastní instalaci fotovoltaických systémů. Konkrétní finanční kritéria nejsou pro přihlášení do programu potřeba. Podporované systémy budou až do výkonu 5 kW.

Jakmile bude žádost schválena, žadatel bude moci pokračovat v instalaci bez počátečního kapitálu. Od prvního dne připojení systému do elektrické sítě však začne zákazník průběžně dotaci splácet v rámci účtů za elektřinu s navýšením o poplatek 150 eur v rámci každého vyúčtování (jednou za dva měsíce). Tento poplatek bude zákazníkovi účtován až do splacení zakoupeného produktu, tedy po dobu přibližně 4-5 let. Finanční prostředky na výše zmíněný program budou poskytnuty z Fondu pro obnovitelné zdroje energie a úspory energie. Solární panely by měly mít sedmiletou záruku.

SNÍŽENÍ FINANČNÍ ZÁTĚŽE I OCHRANA OVZDUŠÍ

Kyperská vláda předpokládá, že by program mohl v konečném důsledku přispět nejen ke snížení finanční zátěže obyvatel a menších firem, ale díky snížení odběru elektřiny z neekologických elektráren (energetickým zdrojem je zde topný olej) i k ochraně ovzduší. Pro příklad domácnost, která měla účet za elektřinu ve výši  370 eur za dva měsíce, by měla po instalaci solárních panelů platit 207 eur (včetně zmíněných 150 eur), a po uplynutí 4-5letého období pak jen 57 eur.

SOLÁRNÍ POTENCIÁL

Středomořský ostrov Kypr má výrazný potenciál pro využití solární energetiky. Pro české firmy, které se zabývají solárními technologiemi, se v Kyperské republice otevírá perspektivní trh a možnosti spolupráce. Výše uvedený projekt totiž nebude zdaleka jediným. Po dokončení procesu zvýšení kapacity a posílení elektrické přenosové soustavy bude stát i soukromý sektor ještě výrazněji využívat energii z obnovitelných zdrojů, zejména pak sluneční.

Pro české firmy se zde otvírají rozsáhlé možnosti investic nejen do instalace a následného provozu elektráren, ale i do výzkumu a vývoje nových solárních technologií. Kyperské ministerstvo průmyslu a energetiky signalizuje zájem na spolupráci s českými energetickými firmami na modernizaci sektorů energetiky, včetně projektů obnovitelných zdrojů.

Tým Velvyslanectví České republiky v Nikósii je připraven být maximálně nápomocen všem firmám se zájmem rozšířit své aktivity na Kypr.

DALŠÍ INFORMACE

Další informace nabízejí stránky EAC k fotovoltaickým zařízením, lze na nich nalézt i tendry. Dále také stránky CERA (hlavní regulátor) a Fondu pro obnovitelné zdroje energie a úspory energie.

David Hrdoušek, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Nikósii

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět