SLUNCE, VÍTR, VODÍK. BELGIE SCHVÁLILA DALŠÍ PODPORU OBNOVITELNÉ ENERGIE

Belgická vláda schválila další podporu energetické transformace a využívání obnovitelných zdrojů, a to v celkové výši 1, 16 mld. eur na příští tři roky: půjde o zdroje z větrné a solární energie a zejména o využití zeleného vodíku. Počítá se také s podporou výzkumu a vývoje, do nějž se mohou zapojit i české společnosti.

Foto Shutterstock

Hlavní zaměření obnovitelných zdrojů v Belgii bude na využití zeleného vodíku. Tento důraz je podpořen plánem Evropské komise REPower EU z března 2022, které překračuje v oblasti produkce a využívání zeleného vodíku ambice EU Hydrogen Strategy z roku 2020 a jejího balíčku „Fit for 55“ z roku 2021. Nově vytvořený Hydrogen Accelerator se zaměřuje na integrovanou infrastrukturu, skladování a kapacity přístavů pro dovoz čistého vodíku z mimoevropských region a na získávání čistého vodíku elektrolýzou. Evropská komise podpoří tyto projekty posílenými finančními zdroji, které zvýhodní přeshraniční charakter, respektive účast více členských států a vznik konsorcií.

European Clean Hydrogen Alliance a její projektová část, která vznikla v roce 2021 s cílem usnadnit investice do čistého vodíku, eviduje přes 750 podaných projektů členskými státy. Nadprůměrný počet projektů pochází z Vlámska, včetně Antwerpského přístavu. Belgické projekty jsou zaměřeny na dovoz vodíku, jeho skladování, úpravu distribučních sítí a jeho výrobu pomocí elektrolýzy a dalšími technickými možnostmi.

Vodíkové motory

Příkladem belgické firmy je BEH2YDRO, která vyvíjí vodíkové motory a řešení pro skladování vodíku pro lodní, železniční a energetické použití. Společnost BEH2YDRO oznámila na Světovém vodíkovém summitu v Rotterdamu, že uvádí na trh nové 100 % vodíkové motory určené pro provoz s velkým vytížením a rovněž pro lokomotivy, což urychlí uvedení vlaků využívajících k pohonu vodík do provozu. Vodíkové motory této společnosti budou nejprve využity v lodní přepravě.

Jedním z hlavních hráčů v Belgii je sdružení WaterstofNet, které je klastrem zaměřeným na využívání čistého vodíku sdružujícím průmysl, výzkumnou oblast a vládní instituce. V Belgii působí zejména ve Vlámsku a také přeshtraničně na jihu Nizozemí. Toto sdružení více než sta firem podporuje spolupráci a rovněž iniciuje projekty zejména v dopravě a infrastruktuře.

Součástí konkrétních projektů je vytvoření sítě čerpacích stanic vodíku: v současnosti jsou v Belgii v provozu tři pilotní vodíkové čerpací stanice. WaterstofNet se zabývá projekty rozvoje nákladní dopravy: v roce 2025 je cílem mít v provozu 1000 nákladních aut na vodík a 25 vodíkových čerpacích stanic. Další aktivity probíhají v oblasti kamionové dopravy, lodní a námořní dopravy nebo vývoje vodíkových vozidel na svoz komunálního dopravu. Také jsou připravovány možnosti mobilních čerpacích stanic vodíku. Sdružení WaterstofNet připravilo studii, která obsahuje přehled konkrétních projektů v dovozu vodíku, jeho další distribuci a skladování.

Tato synergie nabízí možnosti pro české firmy zapojit se v Belgii do spolupráce na technologických řešeních a do jejich dodávek. Průmyslový klastr WaterstofNet zaměřený na využívání čistého vodíku a sdružující průmysl, výzkumnou oblast a vládní instituce poskytuje ve své studii přehled konkrétních projektů k využití čistého vodíku.

Nové projekty větrných elektráren

Větrná energie na moři je součásti plánu na diverzifikaci energetických zdrojů v zemi. Vláda oznámila spuštění prvních turbín v zóně Princess Elisabeth v Severním moři v roce 2027 a cíl zčtyřnásobit kapacitu výroby větrné energie na 8 GW. První a nejstarší pobřežní zóna bude optimalizována pomocí větších větrných turbín. Dále belgická vláda vyčlenila částku ve výši 13,5 mil. eur na využití dalších 1,5 GW, a to odstraněním překážek pro instalaci větrných turbín na pevnině.

Podpora dopravy

Vláda v březnu 2022 schválila zdvojnásobení podílu vlakové dopravy na 16 % a zdvojnásobení nákladní železniční dopravy do roku 2030. Pilotní projekt vodíkových vlaků bude podpořen investicí 2 milion eur. Dále belgický kabinet plánuje podporu lehkou nákladní dopravu. Podpora bude také poskytnuta pro využívání elektrických mopedů, které se stanou součásti plánu elektrifikace dopravy. Pro dopravu zeleného vodíku investuje Belgie okolo 300 mil. eur do transformace stávajícího páteřního potrubí na přepravu vodíku z belgických přístavů do průmyslových zón a dále do Německa.

Nižší DPH na soláry

S cílem pomoci domácnostem a podnikům v úsporách energie a podpořit využívání solární energie se od 1. dubna 2022 do 31. prosince 2023 snižuje DPH na 6 % pro instalaci solárních panelů, tepelných čerpadel a solárních ohřívačů vody v budovách mladších 10 let (starší budovy již 6 % sazbu využívají). Celkové rozpočtové náklady investice jsou plánovány ve výši 37 mil. eur. Dále budou vyčleněny velké finanční prostředky na vybavení federálních budov a budov národního železničního dopravce SNCB solárními panely a LED osvětlením.

Eva Kordová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Bruselu

Eva Strnadova, stážistka, Velvyslanectví ČR v Bruselu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět