Slovensko schválilo nový koronavirový balíček pomoci

Slovensko odsouhlasilo nový balíček na pomoc podnikatelům a zaměstnancům. Hlavním cílem je podpora hospodářství a udržení zaměstnanosti v situaci způsobené pandemií nemoci covid-19.

Nový balíček cílí také na drobné podnikání. Foto: Shutterstock

Nový balík pomoci s názvem „První pomoc +“ zvyšuje státní finanční pomoc pro podnikatele i zaměstnance. Zároveň zvyšuje sumu na takzvaný kurzarbeit, znovu zavádí dávku SOS a definuje novou kategorii pomoci, takzvaný covidový příplatek. Pomoc je nárokovatelná již od 1. října 2020.

První opatření platí pro podnikatele nebo zaměstnavatele, kteří ze zákona museli uzavřít své provozovny. Státní pomoc se zvyšuje z 80 % hrubé mzdy na 80 % z celkové ceny práce (tedy ze superhrubé mzdy).

Pomoc pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) je odstupňována podle meziročního poklesu tržeb (nejnižší kategorie -20 až 39,99 %, nejvyšší propad tržeb o 80 % a více). Příspěvek se zvyšuje o 1,5násobek. Nejnižší příspěvek tak činí 270 eur a nejvyšší 810 eur měsíčně. V případě OSVČ, která nemá žádný příjem z podnikatelské a závislé činnosti a přerušila provozování své činnosti, ale nezrušila ani nepozastavila oprávnění na její provozování, se zvyšuje příspěvek z 210 eur na 315 eur měsíčně.

V případě kurzarbeitu se zvyšuje limit měsíčního čerpání na 1 100 eur na zaměstnance a vypočítává se z celkové ceny práce. V rámci nového balíku pomoci se opět zavádí i dávka SOS.  Její výše se zvyšuje z 210 eur na 300 eur. Dávka může být žadateli poskytnuta v maximální roční výši 1 800 eur. O dávku může požádat ten, kdo dostává starobní, předčasný, invalidní a výsluhový důchod. Žadatel nemůže být členem domácnosti, které je poskytována pomoc v hmotné nouzi.

Oproti prvnímu balíku pomoci je novou dávkou covidový příplatek. Vztahuje se na zaměstnance, zdravotnický personál a pracovníky zařízení sociálních služeb, kteří onemocní v práci při péči o potřebné. Novým covidovým příplatkem se proplácí pracovní neschopnost přibližně ve výši plné čisté mzdy.

Balík „První pomoc +“ se na Slovensku spouští od 1. listopadu 2020. Žádosti lze podávat zpětně již od října 2020 a období na finanční kompenzace se prodlužuje na leden až březen 2021.

Předběžně se odhaduje, že prodloužení realizace projektu „První pomoci +“ za říjen až prosinec 2020 by mělo vyjít na asi390 mil. eur a prodloužení o další tři měsíce (leden až březen 2021) na dalších 202 mil. eur. Odhadované výdaje jsou součástí finančního limitu 1,3825 mld. eur, který již slovenská vláda schválila.

Hildegarda Horská, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Bratislavě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět