SLOVENSKO PŘIPRAVUJE ROZSÁHLOU REKONSTRUKCI SILNIČNÍCH MOSTŮ

Silniční mosty na Slovensku jsou v katastrofálním stavu. V zemi je jich celkem 8 200, přičemž stav těchto mostů se dlouhodobě zhoršuje a mnohé z nich jsou jen krok od havarijního stavu. Podle Slovenské správy silnic je na opravu a rekonstrukci mostů v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu potřebné investovat zhruba 300 milionů eur.

Most ve Strede nad Bodrogom. Ilustrační foto: Shutterstock

Nejnovější, a tedy i v relativně nejlepším technickém stavu, jsou mosty na dálnicích a rychlostních silnicích. Z celkových 815 těchto mostů se aktuálně připravuje oprava osmi. Podle odhadů by si měla vyžádat investice ve výši 12 milionů eur.

Významnou příležitostí pro české firmy z oblasti silničních staveb jsou zejména mosty na silnicích I., II. a III. třídy, kde se nachází cca 7 200 mostů. V nevyhovujícím nebo přímo havarijním stavu je celkem 4 200 mostů, tedy přes 58 procent

Náklady na jejich rekonstrukci v následujících pěti letech se odhadují na 162 milionů eur, přičemž v letošním roce – kvůli absolutnímu nedostatku finančních zdrojů – budou opraveny pouze nejkritičtější části mostů. Se systémovými opravami by se podle sdělení Slovenské správy silnic (SSC) mělo začít již od příštího roku, nejpozději však v roce 2023. Mezi prvními budou rekonstruovány mosty v Oravské Jasenici a v obci Vištuk v okrese Pezinok. V současnosti se připravuje příslušná projektová dokumentace.

Zatímco počet mostů ve špatném a nevyhovujícím stavu na slovenských silnicích ročně narůstá, počet vyhovujících mostů klesá. Aktuálně se uvádí, že z celkového počtu silničních mostů je ve vyhovujícím stavu pouze necelých 1 800 mostů, tedy zhruba 38 procent.

České firmy se na Slovensku podílely i na výstavbě mostů. Projektu nejvyššího slovenského mostu Valy se ujala česká projekční společnost Stráský, Hustý a partneři. Foto: Shutterstock

VZNIKNE FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY?

Havarijní a v mnoha případech doslova životu nebezpečný stav silničních mostů na Slovensku přiměl Ministerstvo dopravy a výstavby SR ke změně dosavadní, poměrně složité koncepce spravování a řízení silnic na Slovensku. Podle vzoru České republiky se slovenské ministerstvo zabývá možností vytvoření fondu dopravní infrastruktury.

Dle předběžných odhadů SSC si opravy všech nevyhovujících silničních mostů na Slovensku vyžádají náklady ve výši 30 milionů eur ročně po dobu 10 let, celkem tedy 300 milionů eur.

Kromě problémů s finančním zabezpečením údržby a opravy mostů zápasí Slovensko
rovněž s nedostatkem fundovaných odborníků v této oblasti. Kvůli neodborným postupům byly v mnoha případech finanční prostředky investovány do oprav neefektivně a neřešila se tak samotná podstatu problému.

PŘÍLEŽITOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

Připravované rozsáhlé, nicméně nezbytné opravy a rekonstrukce mostů na Slovensku mohou být významnou příležitostí pro české firmy z oblasti stavebních konstrukcí a mostů, ale i pro odborníky v oblasti projektové dokumentace příslušných rekonstrukcí a oprav mostů. V České republice existuje několik firem, které mají s opravami a rekonstrukcí silničních mostů bohaté zkušenosti, a tak by své know-how mohly nabídnout rovněž při obnově mostů na Slovensku. Jednotliví správci mostů budou postupně na jejich rekonstrukci vypisovat výběrová řízení. České firmy mají možnost pravidelně sledovat oznámení o nových veřejných zakázkách na webové stránce „Úrad pre verejné obstaravanie SR“ (Úřad pro veřejné zakázky Slovenské republiky).

Hildegarda Horská, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Bratislavě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět