SLOVENSKO MÁ POKLAD – GEOTERMÁLNÍ ZDROJE. CHYSTÁ PRVNÍ ELEKTRÁRNU

Geotermální energie je nejstarší formou energie na zemi. Představuje čistý a udržitelný zdroj energie, který produkuje zelené teplo a elektřinu pro průmysl a domácnosti. Slovensko patří podle geologických průzkumů k zemím, které jsou na geotermální zdroje poměrně bohaté.

Ilustrační foto: Shutterstock

Slovensko má v zemi poklad, o němž sice ví, ale jeho potenciál využívá pouze minimálně. Již poměrně v dávné minulosti bylo na Slovensku vytipováno 27 potenciálních oblastí vhodných pro těžbu a využívání zdrojů geotermální energie. Dosud je na Slovensku zaregistrováno přes 150 geotermálních zdrojů – vrtů nebo pramenů. Hloubka dosud uskutečněných vrtů je od 40 do 3700 metrů. Teplota vody v nich se pohybuje v rozmezí od 16 do více než 130 stupňů Celsia. Celkový potenciál geotermálních vod ve vymezených oblastech na Slovensku představuje 5 538 MW, skutečně využívaný výkon však představuje pouze cca pět procent z celkového potenciálu.

Při využití geotermální energie na Slovensku dominují zatím rekreační účely, menší zastoupení má vytápění skleníků a budov nebo využití v rybném hospodářství. Na východním Slovensku jsou  však již připravené tři geotermální vrty, kde se teplota geotermálních vod pohybuje v rozpětí od 126 do 129 stupňů Celsia. Tato teplota je již postačující rovněž na výrobu elektřiny.

PROJEKT PRVNÍ GEOTERMÁLNÍ ELEKTRÁRNY

Prvním významným milníkem bylo získání závěrečného stanoviska v rámci posuzování vlivů na životní prostředí výstavby první geotermální elektrárny u Prešova. Její výstavba má začít už letos. V projektu pilotní geotermální elektrárny bude účelem průzkumného vrtu s předpokládanou konečnou hloubkou 3 500 až 4 000 metrů ověření hlubinné geologické stavby a hydro-geotermálních poměrů na tomto území. K realizaci vrtu má být použita vrtná souprava, která umožní bezpečné a spolehlivé hloubení s využitím nejmodernějších technologií v odvětví.

CHYSTÁ SE MEZINÁRODNÍ TENDR

V blízké době se připravuje vypsání mezinárodního tendru na dodavatele vrtných prací. V rámci projektu mají být vykonané celkem tři produkční a injektážní vrty. Instalovaný výkon geotermálního střediska Ľubotice u Prešova bude v první etapě cca 6,3 až 6,5 MW. Roční produkce elektrické energie má být přes 43 tisíc MWh.

Vyrobená elektřina bude představovat objem odpovídající roční spotřebě pro cca 20 tisíc domácností. Zbytkové teplo může  sloužit k využití  pro více než 6 tisíc domácností. Celková výše investice v rámci první etapy projektu  dosahuje 65 milionů eur. Se zahájením vrtných prací se počítá již v letošním roce. Do budoucna se počítá i se vznikem zeleného geotermálního parku v okolí elektrárny.

Dalším významným krokem Slovenska v rámci podpory využití geotermální energie je vyhlášení výzvy za více než 56 milionů eur na projekt k využití geotermální energie v Košické kotlině. Spuštění dodávky geotermálního tepla do systému centrálního zásobování teplem v Košicích v objemu 65 GWh ročně se očekává již v roce 2026. Projekt by měl zajistit stabilní vytápění přibližně čtvrtiny domácností v Košicích.

PŘÍLEŽITOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

Geotermální zdroje energie, které patří k jedinečným energetickým zdrojům na Slovensku,  se tak mohou v blízké době stát významnou investiční příležitostí rovněž pro české strojírenské firmy. Součinnost českých firem na realizaci projektů k využití geotermální energie pro energetické účely může být umocněna i tím, že při plánování těchto projektů dochází ke spolupráci s příslušnými  energetickými podniky. A například ve Středoslovenské energetice (SSE) Holding má manažerskou kontrolu majoritní vlastník z Česka. Dalším připravovaným projektem ve využití geotermální energie má být právě oblast v okolí Žiaru nad Hronom, tedy v rámci společnosti SSE Holding.

Hildegarda Horská, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Bratislavě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět