Slovenské železnice skýtají šance pro české know-how

Státem vlastněný podnik Železnice Slovenské republiky (ŽSR) připravuje rozsáhlou modernizace železniční infrastruktury. ŽSR chce modernizovat kolejové tratě, vyměnit zabezpečovací zařízení, výhybky či semafory. Vzniká tak příležitost pro české firmy, které mají v tomto oboru dobré renomé.

Ilustrační foto: ŽSR

Modernizace tratí se uskuteční především v severní části Slovenska a na přípojkách na státní hranice. Velká investice s cílem zefektivnit přepravu se očekává v dopravním uzlu Žilina v roce 2020 (například prodloužení nástupišť, nové nadjezdy, podjezdy a podchody, nové trakční vedení).

V dalších letech se chce ŽSR zaměřit na tratě Bratislava – Kúty, Čadca – Krásno a Poprad – Spišská Nová Ves, kde dojde ke zvýšení rychlosti vlaků díky plánované modernizaci zabezpečovacích zařízení. Od investice ve výši 20 mil. eur do světelné signalizace na trati Trnava – Bratislava si ŽSR slibuje lepší propustnost tratě, a tím pádem zkrácení doby cestování. Intervaly mezi vlaky se zkrátí na 15 minut. Semafory jsou dnes na trati každých 6 kilometrů a po zahuštění budou instalované v kilometrových odstupech.

Změny se budou týkat také jednokolejných tratí na Slovensku. Na nich budou vybudovány nové výhybny a rekonstruovány existující. Výhybny umožňují křižování a předjíždění vlaků. Slovenské železnice připravují také výstavbu nových nástupišť s mimoúrovňovým přístupem, instalaci automatizovaných výhybek i elektrifikaci tratí (pod trolejemi je dnes asi 45 procent tratí). Významnou příležitostí je plánovaná elektrifikace některých úseků železniční tratě Bratislava – Komárno a přidání druhé koleje na části tratě. Výběrové řízení na dodavatele bude vyhlášeno během roku 2020 a cena zakázky má dosáhnout 460 mil. eur.

České firmy, které se zajímají o modernizaci železniční infrastruktury na Slovensku, by měly pravidelně sledovat oznámení o nových veřejných zakázkách zde na webové stránce Úradu pre verejné obstaravanie SR (Úřad pro veřejné zakázky Slovenské republiky).

Jaroslav Remeš, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Bratislavě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět