SLOVENSKÁ POMOC NARÁŽÍ NA PŘEKÁŽKY

Slovenská vláda rychle zavedla od poloviny března 2020 řadu opatření na podporu ekonomiky. Jejich cílem je především zachovat zaměstnanost, udržet životaschopnost firem i živnostníků a nastartovat ekonomiku. Podnikatelský sektor požaduje rychlejší a jednodušší systém finanční podpory.

Ilustrační foto: Shutterstock

Slovenská vláda a parlament (Národní rada Slovenské republiky) už přijaly celou řadu opatření na podporu ekonomiky po vypuknutí pandemie covid-19 v polovině března 2020. Opatření se zaměřila především na udržení zaměstnanosti a zajištění životaschopnosti firem i živnostníků. Cílem opatření je rovněž nastartovat ekonomiku.

PŘEHLED DOSAVADNÍ EKONOMICKÉ POMOCI 

1) Příspěvek zaměstnavatelům (firmy včetně osob samostatně výdělečně činných – OSVČ) na mzdu zaměstnance ve výši 80 % průměrné mzdy, maximálně 1.100 eur. Jedná se o zaměstnavatele, jejichž provozovny byly povinně uzavřené na základě rozhodnutí Úřadu veřejného zdravotnictví SR.

2a) Příspěvek zaměstnavatelům (firmy včetně OSVČ) na mzdu zaměstnance ve výši 80 % průměrné mzdy, maximálně 880 eur, kvůli překážce na straně zaměstnavatele (nemají práci pro zaměstnance) z důvodu pandemie (například přišel o objednávky). Jedná se o zaměstnavatele, jejichž provozovny nebyly povinně uzavřené na základě rozhodnutí Úřadu veřejného zdravotnictví SR (slovenský ekvivalent kurzarbeitu). 

2b) Příspěvek zaměstnavatelům (firmy včetně OSVČ) na mzdu zaměstnance, pokud jim kvůli pandemii klesly tržby (meziročně či meziměsíčně) následovně:
≥ 20 % (příspěvek 180 eur), ≥ 40 % (300 eur), ≥ 60 % (420 eur), ≥ 80 % (540 eur).
Zaměstnavatel či OSVČ mohou vybrat toto opatření nebo opatření 2b). Poté už nemohou výběr změnit.

3) Odklad placení pojistného na sociální pojištění za zaměstnavatele a u OSVČ za březen 2020 a za květen 2020 do 31. 12. 2020 při poklesu tržeb o více než 40 %.

4) Odpuštění placení pojistného na sociální pojištění za zaměstnavatele a u OSVČ za duben 2020, pokud měly v dubnu 2020 uzavřenou alespoň jednu provozovnu minimálně 15 kalendářních dnů, například na základě opatření Úřadu veřejného zdravotnictví SR.

5) Poskytnutí státních záruk bankám ve výši 500 milionů eur měsíčně na úvěry firmám a OSVČ za výhodných podmínek. Maximální výše úvěru 1,18 milionu eur s úrokovou sazbou 0-2 %. Maximální délka úvěru 4 roky včetně odkladu splátek na začátku o 12 měsíců.

6) Zaměstnanci v karanténě a rodiče ošetřující dítě (OČR) dostávají 55 % hrubé mzdy.

7) Odklad záloh na daň z příjmu při poklesu tržeb o více než 40 %.

8) Možnost započtení dosud neuplatněné ztráty z podnikání od roku 2014 najednou v daňovém přiznání za rok 2019.

9) Odklad splátek úvěrů a leasingových splátek pro OSVČ, malé a střední firmy až o 9 měsíců.

10) Zvýhodněné úvěry pro malé a střední firmy i OSVČ ve výši 50 milionů eur od Slovenské záruční a rozvojové banky (SZRB) a Eximbanky. Úvěry od SZRB ve výši 10-350 tisíc eur a od Eximbanky 100-500 tisíc eur. Splatnost úvěru je 3 roky. Záruky za úvěry poskytuje Ministerstvo financí SR do výšky 80 % zůstatku jistiny úvěru.

POMOC JE POMALÁ, STĚŽUJÍ SI FIRMY

V balíčku opatření se najde téměř každý, ale realizace pomoci je podle slovenského podnikatelského sektoru příliš pomalá a administrativně náročná.

Firmy i živnostníci si stěžují, že pomoc přichází pomaleji, než se čekalo. Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny SR zatím poslalo 44 tisícům firem a podnikatelů celkem 31,8 milionu eur, přičemž na kurzarbeit 1 milion eur. Tato suma zachránila něco málo přes 20 tisíc zaměstnanců. Pro srovnání v ČR bylo na přelomu dubna a května pod kurzarbeitem 200 tisíc zaměstnanců a v Německu až 10 milionů.

Podle zkušeností výkonného ředitele Podnikatelské aliance Slovenska je realizace ekonomické pomoci tak administrativně náročná a složitá, že ve většině případů podnikatelé o pomoc ani nežádají.     

Automobilky kritizují nízký příspěvek státu na mzdu zaměstnance ve výši 880 eur (takzvaný slovenský kurzarbeit). Zaměstnanci automobilek vydělávají průměrně dvakrát tolik, a to i po odečtení platů vedení. Ministr hospodářství SR Richard Sulík nastavený limit příspěvku obhajuje, neboť zhruba 70 % zaměstnanců na Slovensku vydělává méně než průměrnou mzdu (průměrná hrubá mzda v roce 2019 činila 1.092 eur). 

Ani více než šest týdnů po oznámení státní pomoci ve formě záruk za bankovní úvěry firmám ve výši 500 milionů eur měsíčně banky neví, jak budou tyto úvěry distribuovat. Slovenská bankovní asociace stále nemá k dispozici finální znění garančních schémat, která navíc musí ještě schválit Evropská komise. Garance by se měly mezi banky rozdělovat podle velikosti jejich portfolia úvěrů. 

Jaroslav Remeš, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Bratislavě

 

ministr Tomáš Petříček navštívil firmu Linet