SLOVÁCI ZÁSADNĚ ZMĚNÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Podnikatelské prostředí na Slovensku čekají výrazné změny. Oscarovou nocí bylo slovenskou vládou pojmenováno schválení nejrozsáhlejšího balíku opatření na zlepšení podnikatelského prostředí a snížení administrativního zatížení od zavedení daňové reformy v roce 2004.

Ilustrační foto: Shutterstock

Slovenský parlament schválil balík 114 opatření, která by měla zlepšit podnikatelské prostředí a přispět k restartu slovenské ekonomiky po pandemii covid-19. Rozsáhlý zákon, který prochází napříč celou slovenskou ekonomikou, označovaný jako „lex korona“, přináší množství změn, které mají ulehčit život podnikatelům na Slovensku. 

Jde například o zvýšení hranice pro povinné finanční audity, zjednodušení energetických auditů, zreálnění nákladů na spotřebu pohonných hmot pro daňový doklad, zrušení nebo snížení různých pokut, zrušení objektivní odpovědnosti při přijetí práce nebo služby za nelegální zaměstnávání fyzické osoby.

Ruší se povinnost pro společnosti s ručením omezeným předkládat při zvýšení základního jmění účetní uzávěrku ověřenou auditorem, ruší se pokuta za chybějící povolení Úřadu veřejného zdravotnictví na provoz administrativní činnosti, upravují se podmínky při dočasném přidělování zaměstnanců mezi dceřinými a mateřskými společnostmi, pro zaměstnavatele se upravuje lhůta na doručení seznamu zaměstnanců do evidence Sociální pojišťovny. V rámci balíku opatření se novelizuje i zákon o nepřiměřených podmínkách v obchodě s potravinami.

ZRUŠENÍ BANKOVNÍHO ODVODU

Významnou součástí balíku opatření je zrušení stávajícího bankovního odvodu. To by mělo přispět ke stabilitě finančního sektoru a zabezpečit dostatečné zdroje bank na financování obnovy slovenské ekonomiky. Nové finanční zdroje bank by měly zvýšit růst slovenské ekonomiky o 1,5 % HDP. Součástí změn je i závazek předvídatelnější legislativy. Podnikatelé se dosud museli vyrovnávat s častými změnami v daňových a odvodových zákonech. Příslušným opatřením se zavádí, že změna předmětných zákonů bude pouze jednou ročně, a to k prvnímu lednu. 

Schválený balík opatření splňuje tři podmínky. Pomůže podnikatelům, nezpůsobí výpadek ve státním rozpočtu a většina opatření může být realizována okamžitě.

Hildegarda Horská, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Bratislavě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět