Skupina ENERGO-PRO dostavěla hráz v Turecku a začala napouštět přehradu

Nadnárodní skupina ENERGO-PRO, která provozuje hydroelektrárny a vyrábí turbíny i další vodní stroje, se představila také jako významný investor a realizátor staveb nových vodních děl.

Foto: ENERGO-PRO

Turecká dceřiná společnost ENERGO-PRO na začátku letošního roku dokončila stavbu přehradní hráze Karakurt včetně stavební části elektrárny a dnes zahájila napouštění přehradní nádrže. Vodní dílo Karakurt ve východním Turecku se zařadilo mezi nejvyšší přehrady s asfaltovým jádrem na světě.

„Karakurt s instalovaným výkonem téměř 100 megawattů bude jednou ze tří našich největších elektráren vůbec. Je pro nás také důležitou referencí, stavbu tohoto díla se nám daří dokončovat podle nastaveného časového harmonogramu a s významnou finanční úsporou oproti původním představám,“ řekl Pavel Váňa, generální ředitel skupiny ENERGO-PRO, jež má hlavní sídlo v Praze.

Výstavba hráze, která dosahuje výšky 137 metrů, začala v roce 2017. Stavba elektrárny odstartovala o rok později. Násypy hráze trvaly zhruba 20 měsíců díky zvolené technologii – jde o zemní sypanou hráz s asfaltovým těsnícím jádrem. „Tato technologie je v Turecku zatím velmi málo používaná, protože pokládka asfaltu vyžaduje značnou preciznost jak při návrhu směsi, tak při samotné stavbě. Velmi důležitá je v tomto ohledu role investora, který musí mít celý proces pod důkladnou kontrolou,“ doplňuje ředitel Energo-Pro Turecko Celal Kozumali.

Na výstavbu hráze ENERGO-PRO potřebovalo 6,4 milionu metrů krychlových navezené horniny.  Jen pro představu – jde o 360.000 naložených nákladních aut. Na samotné asfaltové jádro se pak spotřebovalo 30500 kubíků asfaltové směsi.

Turecko-česká spolupráce

Na výstavbě vodního díla Karakurt se podílely také další firmy ze skupiny ENERGO-PRO. Oběžná kola a spirály tří Francisových turbín, stejně jako generátory, pro elektrárnu vyrobila společnost Litostroj Turkey ve svém novém závodě v Ankaře. Turbíny i generátory navrhla inženýringová firma Litostroj Engineering (dříve ČKD Blansko Engineering) v českém městě Blansko. Ta měla na starosti příslušné výpočty, vypracování dílenské dokumentace a laboratoř v Blansku zajistila kompletní hydraulické testy.

Celkové předpokládané náklady projektu se nyní pohybují na úrovni 220 milionů dolarů, v přepočtu přibližně pět miliard korun.

Foto: ENERGO-PRO

Projekt je ve finálním stadiu

K únoru letošního roku se podařilo dokončit všechny hlavní stavební prvky vodního díla – přehradní hráz, stavební část elektrárny, bezpečnostní přeliv, rozvodnu i přívodní tunel na elektrárnu. V příštích měsících zbývá dokončit mechanické a elektrické části v elektrárně, injekční práce pro dotěsnění skalního masivu v těsném okolí přehrady, přeložky silnic a kabelových vedení.

„Napouštění přehradní nádrže začalo uzavřením vrat do tunelu, kterým do té doby voda stavbu obtékala,“ vysvětluje ředitel stavby Jan Libus. Do připravené betonové konstrukce na vtoku do tunelu byly postupně osazeny jednotlivé segmenty vrat, které zamezily vodě přístup. Samotné napouštění přehrady bude trvat až 6 měsíců, už v květnu se ale plánuje testování první turbíny.

„Díky technologii asfaltového jádra bylo možné dosáhnout nejenom svižného tempa výstavby hráze, ale také snížení celkové kubatury zemních prací. Přehrada je díky tomu subtilnější,“ dodává Jan Libus.

Specifikem projektu Karakurt je také to, že kvůli relativně špatným geologickým podmínkám je nutné realizovat velký objem injekčních prací. Tyto práce se provádějí z injekční štoly a šesti tunelů v bocích přehrady. Celkově už museli pro injekční clonu navrtat 120.000 metrů, nejhlubší vrty měří 140 metrů.

Turecká žízeň po energii

Skupina ENERGO-PRO bude letos finišovat také s výstavbou dalšího vodního díla na východě země – přehradní elektrárny Alpaslan 2. Její výkon dosáhne 280 MW a stane se největší tureckou přehradou v soukromém vlastnictví.

Turecko považuje výstavbu nových vodních zdrojů za jednu z hlavních cest, jak se zbavit závislosti na dovozu energie. Turecká vláda očekává, že poptávka po energii bude stoupat vzhledem k dlouhodobému hospodářskému rozvoji a navzdory ekonomickým problémům země v posledních letech.

Studie Ekonomické univerzity v Izmiru ukázala, že hydroelektrárny jsou pro Turecko nejvhodnějším energetickým zdrojem. Jejich podíl na celkovém instalovaném výkonu tureckých elektráren už dnes dosahuje více než 30 procent. Díky podpoře investic v posledních deseti letech se už Turecku také podařilo výrazně zvýšit podíl domácích energetických zdrojů, které se podílejí na výrobě elektřiny až dvěma třetinami. Turecká vláda se snaží posilovat důvěru investorů mimo jiné tím, že garantuje výkupní ceny elektřiny z budovaných obnovitelných zdrojů v dolarech. Tím investory chrání před výkyvy směnného kurzu domácí měny.

HANA HIKELOVÁ

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět