SINGAPUR ÚSPĚŠNĚ VYUŽÍVÁ PŘEKOTNÝ VÝVOJ V ZAVÁDĚNÍ UMĚLÉ INTELIGENCE

Singapur je velmi aktivní v zavádění umělé inteligence do vládních činností, ať je to ve správních agendách, vyšetřování, udržitelnosti či vzdělávání. Toho využívá spousta firem k zakládání svých výzkumných center.

Ilustrace: Shutterstock

V Singapuru se v červnu odehrála jedna z největších technologicko-digitálních akcí v Asii – AsiaTech, v rámci níž proběhlo i fórum ke žhavé otázce budoucnosti umělé inteligence (AI). V rámci konference vystoupila s hlavním proslovem ministryně komunikací a informací Josephine Teo, která přirovnala zavádění AI k zavádění elektřiny, čímž upozornila jak na potenciální revoluci v lidské produktivitě i pohodlí, tak i na problémy plynoucí z masového rozšíření.

Jakkoli totiž umělá inteligence může být do budoucna i schopnější než ta lidská, je stále třeba usilovat o to, aby tu lidskou doplňovala. Pro Singapur, který má omezený geografický potenciál i lidské zdroje to může mít obzvlášť dalekosáhlé benefity ve chvíli, kdy AI dokáže smysluplně nahradit chybějící zaměstnance, kteří již teď musí přicházet ze zahraničí.

PRVNÍ KRŮČKY

Singapurská vláda již první krůčky v oblasti umělé inteligence učinila:

  • Od roku 2015 Singapur používá strojové učení ke zpracování zpětné vazby od občanů o potřebných opravách v jejich okolí, takže je zajištěna správná a včasná reakce.
  • Umělá inteligence je též užívána k vyhodnocení snímků v kontejnerové a letecké přepravě a analýze anomálií.
  • Finanční podvody, tzv. scamy, jsou v Singapuru na vzestupu, a tak nástroj s umělou inteligencí pro detekci scamů a phishingu denně pročesává 120 000 webových stránek a odstraňuje falešné stránky používané k podvodným účelům. To umožňuje významně zvýšit kapacitu vyšetřovatelů.
  • Pro stárnoucí populaci s rostoucí zátěží chronických onemocnění je umělá inteligence zásadním nástrojem pro zlepšení klinické diagnostiky a pohody pacientů. Program mapuje DNA 100 000 Singapurců a sekvencuje celé genomy. Na základě toho v oblasti preventivní péče o rakovinu již singapurská AI platforma dokáže předepsat optimální dávky léků opírajících se o stav pacienta.
  • Další velkou výzvou je udržitelnost. Singapur se zavázal, že do poloviny století bude mít nulovou čistou spotřebu. Budovy se však celosvětově podílejí na spotřebě energie 40 procenty. Existuje mnoho způsobů, jak může umělá inteligence zlepšit jejich energetickou účinnost, od návrhu a simulace budov až po monitorování a optimalizaci spotřeby energie. Již nyní existují řešení a aplikace AI, které v reálném čase vyrovnávají nabídku a poptávku po elektřině. Tím lze optimalizovat rozmístění zátěže a skladování energie.
  • Příležitosti pro AI jsou i ve vzdělávání. Učitelům se uvolní čas od povinností jako známkování úkolů a správa studentských záznamů. AI bude moci zpracovávat i individuální studijní plány a podporovat doučování pro děti ze znevýhodněného prostředí. To může zmírnit nerovnost a pozvednout vzdělanost příštích generací.
  • Singapur je též daleko ve vývoji autonomních automobilů. Například univerzita Nanyang Technological University provozuje vládní centrum excelence CETRAN, které ve spolupráci s Land Transport Authority testuje a vyvíjí autonomní vozidla pro různá uplatnění – od golfových vozíků, přes vozy taxi, hromadnou dopravu, až po nákladní automobily. V roce 2019 totiž Singapur jako jedna z prvních zemí na světě komplexně definoval pravidla pro testování autonomních vozidel v provozu i mimo něj – tzv. Technical Reference 68.

Singapur je průkopníkem v zavádění autonomního řízení. Foto: Shutterstock

INOVACE TECHNOLOGICKÝCH FIREM

Fórum AsiaTech bylo hojně zastoupené ze strany singapurských institucí, dalších států, ale zejména jednotlivých technologických firem. Jak toto vládní úsilí tedy společnosti podporují?

  • Například SAP, Cisco, Sea a Grab zřídily v Singapuru laboratoře umělé inteligence. Vytvořily tisíce pracovních míst a umožnily Singapurcům stát se technologickými lídry ve svých oborech.
  • Existuje partnerství mezi AI Singapore, singapurským národním programem AI, a Světovým fondem na ochranu přírody v Singapuru, jehož cílem je využívat nástroje s podporou AI k boji proti nelegálnímu obchodu s volně žijícími živočichy.
  • Jedním z problémů je, že rozsah a hloubka talentů nedokáže držet krok s poptávkou. Singapur je připraven pokračovat v rozšiřování školicích kapacit. Je si ale vědom, že i když se vzdělávací program aktualizuje, hrozí, že příliš brzy zastará.

CELOSPOLEČENSKÉ ZMĚNY

Problematika AI je široká a zahrnuje potenciálně změnu celé společnosti. Proto Singapur již v roce 2019 zkonsolidoval svou rámcovou strategii k AI a stal se tak prvním státem v Asii, který tak učinil.

V roce 2022 Singapur představil AI Verify, regulatorní rámec a sadu nástrojů pro testování politik a řízení. O tento produkt od té doby projevilo zájem více než 50 společností. Tomu napomohlo i rozhodnutí Singapuru otevřít zdrojový kód AI Verify a založit nadaci AI Verify Foundation, takže vývojáři systémů, poskytovatelé řešení a výzkumná komunita mohou AI Verify využívat a přispívat k jeho rozvoji. Nadace bude nadále jen určovat strategické směry a plán vývoje AI Verify. Mezi současné členy patří společnosti IBM, Google, Microsoft, Red Hat, Salesforce a Aicadium. Nástroj též vítá další zainteresované partnery.

V případě zájmu o proniknutí na trh s produktem, službou či výzkumným záměrem z oboru umělé inteligence, kontaktujte, prosím, ekonomický tým českého Velvyslanectví v Singapuru v čele s velvyslankyní Michaelou Froňkovou:

Petr Manoušek (petr_manousek@mzv.cz), ekonomický diplomat velvyslanectví, a

Ladislav Graner, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade (singapore@czechtrade.cz).

Petr Manoušek, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Singapuru

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět