SINGAPUR LÁKÁ NA SPOLEČNÁ VÝZKUMNÁ CENTRA, TRANSFER TECHNOLOGIÍ I STARTUPY

Singapurská vláda dlouhodobě investuje takřka 2 % HDP do výzkumu a rozvoje výzkumné infrastruktury a snaží se o vytváření prostředí příznivého pro inovace. Zahraniční partnery láká mimo jiné na společná výzkumná centra, transfer technologií a podporu startupů.

Ilustrační foto: Shutterstock

V současné „pětiletce“ 2020–2025 investuje vláda do vědy a výzkumu v přepočtu celkem asi 420 mld. Kč, a to skrze instituci National Research Foundation. Hlavní prioritní osy jsou: zdraví a lidský rozvoj, efektivnější výroba, smart cities a udržitelnost a digitální ekonomika. Je běžné, že velká část alokovaných prostředků míří právě do mezinárodních partnerství. Singapur kvůli své velikosti trpí nedostatkem lidských kapacit, a proto láká odborníky z celého světa. Vláda i univerzity samy pak podporují mezinárodní partnerství za účelem rychlejšího přenosu nejnovějších poznatků, metod a technologií, ale i z prestižních důvodů.

Jedním z příkladů spolupráce může být Nanyang Technological University (NTU), která založila a provozuje inovativní lékařskou fakultu Lee Kong Chian School of Medicine spolu s Imperial College London. Na ní se snoubí týmová práce s vyváženým poměrem humanitního a lékařského vzdělávání, které je realizováno většinou praxí a nikoli klasickými přednáškami. Ve spolupráci s univerzitou Carnegie Mellon provozuje vysoce oceňovaný magisterský program finančního inženýrství, který má za cíl studenty naučit zacházet s nejsofistikovanějšími finančními operacemi.

Programy pro studenty

Singapur skrze agenturu A*STAR nabízí též systém výměnných programů pro cizince. A*STAR vybírá studenty v pravidelně zveřejňovaných výzvách podle kvality a poskytuje příspěvek na bydlení a život ve výši až 2500 singapurských dolarů (SGD, asi 41 tisíc Kč), přičemž singapurské univerzity a instituty, na kterých studenti působí, jsou též často schopny zařídit ubytování na kampusu. S partnerskou univerzitou stačí uzavřít ad-hoc dohodu či dlouhodobější memorandum.

Země je regionálním centrem pro transfer technologií. Má bohatou zkušenost s podporou komercializace skrze různé vládou podporované programy, ale i univerzity a výzkumná centra sama usilují o zakládání spin-offů a dalších forem spolupráce. Zahraniční subjekty mohou své technologie předávat skrze Singapur prostřednictvím licencí nebo různých forem společných podniků, čímž mohou získat přístup na trh jihovýchodní Asie, který je jedním z nejperspektivnějších a nejrychleji rostoucích trhů na světě.

Například Francie provozuje v Singapuru mnoho takových společných výzkumných center a jejich spin-offů, a to pod jednotící hlavičkou „French Lab Singapore“. Americký MIT (Massachusetts Institute of Technology) zase spolupracuje se singapurskými výzkumnými institucemi ve sdružení SMART (Singapore-MIT Alliance for Research and Technology), které se zaměřuje na transfer technologií. Jeho projekty vedly k vývoji nových technologií, jako jsou robotické systémy a lékařské přístroje, přičemž od roku 2021 SMART podalo více než 750 patentů a dalo vzniknout více než 30 startupům.

Startupy: financování i mentoring

Singapur má ale i dynamický startupový ekosystém a zahraniční univerzity mohou spolupracovat právě s nimi na komercializaci svého výzkumu. Vláda zavedla programy a schémata financování na podporu startupů.

Například NUS Enterprise, podnikatelská odnož National University of Singapore (NUS), podporuje startupy různými způsoby, včetně poskytování přístupu k financování a mentoringu. Zahraniční univerzity mohou s NUS Enterprise spolupracovat na komercializaci svého výzkumu a jeho uvedení na trh. V roce 2020 pomohl NUS Enterprise inkubovat 156 startupů, které získaly finanční prostředky v celkové výši 202 milionů SGD (asi 3,3 mld. Kč). Též zmiňovaný A*STAR spolupracuje s více než 800 společnostmi po celém světě, včetně zahraničních univerzit, jako jsou MIT a Cambridge. Jen v roce 2020 podala společnost A*STAR 458 patentů a 382 patentů jí bylo uděleno.

Vysoká ochrana duševního vlastnictví

Singapur se vyznačuje jedinečně stabilním prostředím s fungujícím právním systémem a přehlednými zákony a procedurami, což usnadňuje započetí jakékoli spolupráce, ať již na výzkumu či jeho komercializaci. Země je právem hodnocena na 1. místě v žebříčku „Doing Business“, systém vlády je velice transparentní, prostý korupce a nepředvídatelnosti, stejně tak tomu je i v případě celních procesů.

Země má i robustní zákony na ochranu duševního vlastnictví, které jsou v souladu s mezinárodními standardy, a specializované soudy, které řeší spory týkající se této oblasti. Tento rámec zajišťuje zahraničním univerzitám, že jejich duševní vlastnictví je při provádění výzkumu v Singapuru dobře chráněno.

V případě zájmu o navázání vztahů s některým singapurským výzkumným centrem či univerzitou, kontaktujte, prosím, ekonomický tým českého velvyslanectví v Singapuru v čele s velvyslankyní Michaelou Froňkovou.

Petr Manoušek (petr_manousek@mzv.cz), ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Singapuru

Ladislav Graner, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade (singapore@czechtrade.cz)

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět