SINGAPUR A EVROPSKÁ UNIE VSTUPUJÍ DO NOVÉ DIGITÁLNÍ ÉRY

Nové Digitální partnerství mezi Evropskou unií a Singapurem má pomoci standardizaci a posílení spolupráce i obchodní výměny v dynamicky rostoucím digitálním prostoru. Podpis, který se uskutečnil první únorový den, prohlubuje evropsko-singapurské vztahy poté, co v roce 2019 vstoupila v platnost dohoda o volném obchodu. K růstu obratu obchodu mezi EU a Singapurem přispívají i české subjekty – nárůst za posledních 5 let byl více než 50 %.

Ilustrační foto: Shutterstock

Nové Digitální partnerství a Principy digitálního obchodu, které podepsali zástupci Evropské unie a Singapuru, předznamenávají novou kapitolu pro budoucnost obou ekonomik. Jde o krok zvláště významný, když si uvědomíme, že se jedná pouze o třetí partnerství na světě, které EU uzavřela.

Podpis obou dokumentů má mnoho konkrétních přínosů pro obě strany. Z nich je možné jmenovat následující:

  • posílení spolupráce ve výzkumu v oblasti špičkových technologií, jako jsou umělá inteligence (AI) a polovodiče;
  • podpora spolupráce v oblasti regulačních přístupů, například v oblasti umělé inteligence a elektronické identifikace (eID);
  • podpora investic do odolných a udržitelných digitálních infrastruktur, včetně datových center a podmořských telekomunikačních kabelů pro spojení mezi EU a jihovýchodní Asií;
  • zajištění důvěryhodných přeshraničních datových toků v souladu s pravidly ochrany údajů a dalšími cíli veřejné politiky;
  • podpora výměny informací a spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti;
  • budování aliancí v mezinárodních organizacích a na fórech pro standardizaci;
  • usnadnění digitálního obchodu, včetně práce na společných projektech, jako jsou elektronická fakturace a pravidla pro elektronické transakce.

ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI I ROZVOJ NOVÝCH OBLASTÍ

Digitální partnerství rovněž pomůže Singapuru a EU spolupracovat na zvýšení odolnosti dodavatelských řetězců a rozvoji nových oblastí, jako jsou umělá inteligence, digitální identita a sítě 5G a 6G. Každoročně se bude též setkávat Rada pro digitální partnerství a určovat témata a priority pro následující rok, čímž zajistí aktivní naplňování partnerství.

Uzavření partnerství navazuje na sjednání dohody o volném obchodu mezi EU a Singapurem, která vstoupila v platnost v listopadu 2019. Singapur byl první zemí ASEAN, se kterou Unie uzavřela dohodu o volném obchodu, a dnes je největším obchodním a investičním partnerem EU v ASEAN.

EU JAKO KLÍČOVÝ PARTNER SINGAPURU

EU je čtvrtým největším partnerem Singapuru v obchodu se zbožím na světě: podle singapurského ministerstva obchodu a průmyslu v roce 2021 činila bilaterální obchodní výměna 43 miliard eur. Digitální partnerství však podpoří zejména obchod se službami, který v roce 2020 dosáhl výše 50,3 miliardy eur, přičemž vývoz do Singapuru činil 21,6 miliardy eur a dovoz ze Singapuru 28,7 miliardy eur.

Obchod se službami roste i mezi Singapurem a Českem, kdy jen za posledních 5 let došlo k více než 50% růstu (na necelých 150 milionů eur).

Uzavření partnerství tedy znamená impuls jak pro české firmy z oboru ICT, tak i pro vědecká a výzkumná pracoviště, která mohou na půdorysu partnerství jednodušeji představovat svoje produkty a záměry. V tom jim rád pomůže i ekonomický tým českého Velvyslanectví v Singapuru v čele s velvyslankyní Michaelou Froňkovou. Zájemci se mohou obracet na ekonomického diplomata Petra Manouška (petr_manousek@mzv.cz), i ředitele zahraniční kanceláře CzechTrade Ladislava Granera (singapore@czechtrade.cz).

Petr Manoušek, zástupce velvyslankyně, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Singapuru

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět