Severní Makedonie zrušila cla na některé výrobky

Podobně jako ostatní evropské státy, přijala i Severní Makedonie opatření, jak účinně bojovat s epidemií způsobeného virem Covid-19.

Ilustrační foto: Shutterstock

Makedonská vláda odstranila cla na dovoz strategických potravin a ochranných prostředků (výrobky z mouky, slunečnicový olej, cukr, hygienické prostředky, roušky a ústenky, dezinfekční prostředky, zdravotnické pomůcky). Byly také zmraženy ceny základních potravin, mezi něž patří chléb, sůl, olej, mléko a mléčné výrobky, vejce, mouka, maso, těstoviny, léky a dezinfekční přípravky.

Severní Makedonie na dobu neurčitou také zastavila vývoz pšenice a pšeničné mouky ze země. Stát provádí kontroly, monitoruje situaci a stav zásob ve skladech a distribučních centrech, dohlíží na fluktuaci cen základních potravin.

Mezinárodní nákladní silniční doprava je stále provozována bez zákazů a omezení, je však třeba počítat s možným zpožděním na hraničních přechodech (zatím jsou pro kamiony otevřeny všechny hraniční přechody ze Srbska, které je nejlepší využívat při vstupu do země). Řidiči musí používat roušky, ochranné rukavice a dezinfekci, na hranicích by měli při celním odbavení vždy zůstávat ve vozidle. Kamiony se na území Severní Makedonie nepohybují v konvoji, nedoprovází je však policie, jak je tomu například v Srbsku.  Pro makedonské přepravce platí, že každý dopravce, který přepravuje zboží mimo území státu, musí mít povolení od Státní hygienické inspekce Severní Makedonie.

Aktuální situace, způsobená globálním rozšířením koronaviru Covid-19, která přinesla nezbytná omezení pohybu osob uvnitř i mezi jednotlivými zeměmi světa, však na vzájemný obchod mezi ČR a Severní Makedonií nemá žádný vliv. Naopak, v některých sektorech lze očekávat nové exportní příležitosti. Vláda vyhlásila svoji připravenost pracovat na seznamu potravin, které by bylo zapotřebí v případě potřeby a nouze do Severní Makedonie ze zahraničí importovat.

Regiony u hranic Albánií uzavřeny

Stát poskytuje zdroje na podporu infrastruktury a na zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti obyvatelstva. Byla vyhlášena celá řada doporučení a opatření, pro města Debar a Centar Župa na západě země u hranic s Albánií byl nařízen krizový stav. Oba regiony jsou uzavřeny, příjezdové cesty hlídá policie a armáda.

Podrobnější informace lze v případě potřeby získat na internetových stránkách makedonského Ministerstva hospodářství a Hospodářské komory Severní Makedonie. Čeští exportéři se mohou samozřejmě kdykoliv obrátit na ekonomický úsek Velvyslanectví ČR ve Skopje.

Josef Dvořáček, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR ve Skopje

 

ministr Tomáš Petříček navštívil firmu Linet