Severní Makedonie zrušila cla na některé výrobky

Podobně jako ostatní evropské státy, přijala i Severní Makedonie opatření, jak účinně bojovat s epidemií způsobeného virem Covid-19.

Ilustrační foto: Shutterstock

Makedonská vláda odstranila cla na dovoz strategických potravin a ochranných prostředků (výrobky z mouky, slunečnicový olej, cukr, hygienické prostředky, roušky a ústenky, dezinfekční prostředky, zdravotnické pomůcky). Byly také zmraženy ceny základních potravin, mezi něž patří chléb, sůl, olej, mléko a mléčné výrobky, vejce, mouka, maso, těstoviny, léky a dezinfekční přípravky.

Severní Makedonie na dobu neurčitou také zastavila vývoz pšenice a pšeničné mouky ze země. Stát provádí kontroly, monitoruje situaci a stav zásob ve skladech a distribučních centrech, dohlíží na fluktuaci cen základních potravin.

Mezinárodní nákladní silniční doprava je stále provozována bez zákazů a omezení, je však třeba počítat s možným zpožděním na hraničních přechodech (zatím jsou pro kamiony otevřeny všechny hraniční přechody ze Srbska, které je nejlepší využívat při vstupu do země). Řidiči musí používat roušky, ochranné rukavice a dezinfekci, na hranicích by měli při celním odbavení vždy zůstávat ve vozidle. Kamiony se na území Severní Makedonie nepohybují v konvoji, nedoprovází je však policie, jak je tomu například v Srbsku.  Pro makedonské přepravce platí, že každý dopravce, který přepravuje zboží mimo území státu, musí mít povolení od Státní hygienické inspekce Severní Makedonie.

Aktuální situace, způsobená globálním rozšířením koronaviru Covid-19, která přinesla nezbytná omezení pohybu osob uvnitř i mezi jednotlivými zeměmi světa, však na vzájemný obchod mezi ČR a Severní Makedonií nemá žádný vliv. Naopak, v některých sektorech lze očekávat nové exportní příležitosti. Vláda vyhlásila svoji připravenost pracovat na seznamu potravin, které by bylo zapotřebí v případě potřeby a nouze do Severní Makedonie ze zahraničí importovat.

Regiony u hranic Albánií uzavřeny

Stát poskytuje zdroje na podporu infrastruktury a na zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti obyvatelstva. Byla vyhlášena celá řada doporučení a opatření, pro města Debar a Centar Župa na západě země u hranic s Albánií byl nařízen krizový stav. Oba regiony jsou uzavřeny, příjezdové cesty hlídá policie a armáda.

Podrobnější informace lze v případě potřeby získat na internetových stránkách makedonského Ministerstva hospodářství a Hospodářské komory Severní Makedonie. Čeští exportéři se mohou samozřejmě kdykoliv obrátit na ekonomický úsek Velvyslanectví ČR ve Skopje.

Josef Dvořáček, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR ve Skopje

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět