SENEGAL USILUJE O POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST

Senegalská vláda si klade za cíl dosáhnout soběstačnosti v produkci základních potravin. Neméně důležité je zajistit jejich zpracování a zabalení. Země má velký potenciál pro rozvoj pokročilých metod uchování a balení potravin a nápojů. Objem investic v oblasti zemědělství a potravinářství na základě postcovidového vládního programu je odhadován na 1195 miliard západoafrických franků (47 miliard korun).

Ilustrační foto: Shutterstock

Senegal disponuje vhodnými klimatickými podmínkami a dostatkem vodních zdrojů i orné půdy, nicméně drtivá většina zemědělských aktivit závisí na přírodních srážkách a jen 13 % zemědělské produkce je transformováno na výrobky s vyšší přidanou hodnotu. Obecně je v Senegalu uskladnění a zpracování surovin velmi základní a nedostatečně inovativní. Jedná se zejména o sušení a uzení ryb, lisování oleje, zmýdelnění, rafinaci, sušení nebo konfitování určitého ovoce a zeleniny. Senegal je tak životně závislý na dovozu potravin. Nedostatečně rozvinutý potravinářský průmysl a neadekvátní podmínky pro skladování zboží vysvětlují, proč po sklizni hnije cca 60 % vyprodukovaného ovoce a zeleniny a 30 % obilovin.

BRÁNA DO ZÁPADNÍ AFRIKY

Potravinářský průmysl představuje perspektivní obor pro české exportéry a investory v Senegalu. Senegalský trh navíc otevírá dveře k další expanzi do okolních zemí a celé Západoafrické hospodářské a měnové unie (ECOWAS) s 335 miliony spotřebiteli. Potenciál uplatnění se na trhu mají především řešení s cílem zvýšit přidanou hodnotu zemědělské produkce. Jedná se zejména o balící techniku a systémy, potravinářské linky na zpracování surovin, konzervárenské a chladírenské technologie včetně kompletní logistiky chladu i obecně zemědělské stroje a nářadí. V zemi, kde jsou plastové odpady všudypřítomným problémem, představují moderní ekologické obaly také významnou ekonomickou a byznysovou příležitost.

KVĚTNOVÝ VELETRH 

České velvyslanectví v Senegalu informuje potenciální zájemce z řad českých firem o konání Mezinárodního veletrhu potravin, potravinářství a packagingu (Senefood & Senepack), který proběhne v Dakaru ve dnech 12. – 14. května 2022. Akce se koná v  moderním veletržním centru CICAD, ideálně situovaném v novém administrativním a průmyslovém hubu Diamniadio 35 kilometrů od hlavního města a 30 kilometrů od mezinárodního letiště AIBD. Na ploše cca 3500 m2 se představí více než 150 národních a mezinárodních společností a očekává se více než 3000 návštěvníků. Třetí edice SENEFOOD & SENEPACK je největší akcí v potravinářském a packagingovém sektoru západní Afriky. V loňském covidovém roku přilákala akce 5 500 návštěvníků, 1 400 profesionálů z oboru a proběhlo 115 jednání B2B. Výstavní sortiment zahrnuje mimo jiné potraviny, jako jsou káva, čaj, těstoviny, sušenky, ale i hotelový či kuchyňský nábytek, různé balící technologie, semena a hnojiva.

Zájemci se mohou přímo registrovat na webových stránkách www.senefoodexpo.com a www.senepack.com.

Tereza Hankeová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Dakaru

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět