SAÚDSKÝ ÚŘAD ZPŘÍSŇUJE STANDARDY BEZPEČNOSTI POTRAVIN

Saúdský úřad SFDA (Saudi Food and Drugs Authority) oznámil, že v zemi začnou platit novelizované hygienické předpisy a standardy. Musí se jimi řídit všechny podniky, jež vyváží potraviny do Saúdské Arábie.

Společná snídaně v saúdské škole. Ilustrační foto: Shutterstock​

SFDA dlouhodobě pracuje na zvyšování standardů potravinové bezpečnosti v zemi, a to v souladu s globálními trendy. Novelizovaný předpis upravuje záležitosti registrací, licencí, implementace analýzy rizik HACCP, požadavky pro uvedení potravin na trh, procedury pro stažení případných závadných produktů z trhu, dopravu, obaly, a také zahrnuje speciální hygienické standardy v mlékárenství, produkci výrobků z ryb, vajec, medu a pitné vody. Většina oblastí byla již v minulosti upravena, jedná se pouze o rozvoj stávajících standardů v souladu s Codex Alimentarius. Většina ustanovení je v zásadě kompatibilní s legislativou Evropské unie.

Novelizované standardy vstoupí v platnost dne 1.7.2021.

PRAVIDLA HALÁL

SFDA dále oznámila, že při dovozu masa, drůbeže a produktů z nich bude požadován certifikát o halál porážce vydaný některým z těles akreditovaných při Halál centru SFDA. V zemích, kde se tyto úřady/certifikační autority nacházejí, bude požadavek uplatňován od 1.11.2020 a v ostatních zemích od 1.3.2021. Zde je nutné poznamenat, že požadavek na halál certifikaci u masných výrobků je závazný více než 30 let a SFDA vede seznam již akreditovaných těles mimo území Saúdské Arábie. Jediná změna tak spočívá v přiřazení gesce Halál centru při SFDA.

V České republice se v tuto chvíli nenachází žádná autorita způsobilá k vydání halál certifikátu uznávaného saúdskými úřady. Je možné se obrátit na subjekty v Polsku či na Ukrajině, případně je možné potřebnou certifikaci získat přímo od SFDA. Vzhledem k tomu, že certifikační proces vyžaduje inspekci v místě, je tato možnost náročná administrativně, finančně i časově. Více informací najdete na webu Velvyslanectví ČR v Rijádu.

Vojtěch Hromek, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Rijádu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět