Saúdská Arábie uvolňuje restrikce pro zahraniční zaměstnance

Saúdské ministerstvo lidských zdrojů a sociálního rozvoje oznámilo novou iniciativu reforem pracovního práva, která si klade za cíl zlepšit podmínky zahraničních pracovníků v soukromém sektoru. Dosud užívaný a hojně kritizovaný systém „kafala“, založený na převaze zaměstnavatele, který pobyt pracovníka ze zahraničí v zemi „sponzoroval“, se tak poněkud oslabuje.

Ilustrační foto Shutterstock

Dílčí reforma by měla vejít v účinnost 14. března 2021. Pravděpodobně nejvýznamnější změnou je možnost změnit zaměstnavatele přímo v zemi. Dosud musel zahraniční pracovník ukončit pracovní poměr a opustit zemi na výstupní vízum, teprve poté mohl vstoupit do nového pracovního poměru. Od března 2021 bude naopak možné, aby zahraniční pracovníci, kteří jsou v teritoriu přítomni, hledali nového zaměstnavatele, a po ukončení stávajícího kontraktu, taktéž bez souhlasu předchozího garanta, požádali o přenos sponzorství, aniž by zemi opustili.

Výrazným posunem vpřed je systém žádání o víza k opuštění a návratu do země (Exit and Re-entry Visa). Zaměstnanec bude moci nově podávat žádost bez souhlasu zaměstnavatele. Stejně tak v případě ukončení pracovní smlouvy bude moci bývalý zaměstnanec sám požádat o vízum k opuštění země (Final Exit Visa), přičemž zaměstnavatel bude pouze elektronicky informován. Zaměstnanec však nese odpovědnost za veškeré povinnosti vyplývající z porušení smlouvy (finanční i jiné závazky).

Řešení sporů bude digitální

Všechny pracovní smlouvy budou nově elektronicky evidovány, čímž bude také dokumentován aktuální stav zaměstnaneckého poměru. Pracovně právní spory by se nově měly řešit prostřednictvím elektronické platformy Wedy. Všechny tyto služby budou přístupné prostřednictvím mobilní aplikace Absher a pracovního portálu Qiwa.

Ministerstvo lidských zdrojů si od této iniciativy slibuje snížení počtu pracovněprávních sporů, zvýšení úrovně trhu práce a návazně zvýšení jeho atraktivity pro výběrové pracovníky. Doporučujeme všem českým zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům v teritoriu, aby se s chystanými změnami zevrubně seznámili.

Zahraniční pracovníci tvoří takřka třetinu z 34 milionů obyvatel Saúdské Arábie a lze je najít na všech úrovních – od dělnických profesí až po nejvyšší management. Bez rozdílu profese však dosud platí, že sponzor, tedy zaměstnavatel, vystupuje vůči saúdským úřadům coby garant, což mu vkládá do rukou mimořádně široké pravomoci, včetně kontroly nad tím, kdy a zda pracovník může opustit území Saúdské Arábie.

Mezinárodní neziskové organizace, včetně Human Rights Watch, opakovaně upozorňovaly na obtížnou situaci zahraničních pracovníků. V případě sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem se objevovaly případy nehrazení mezd, náhlého ukončování pracovního poměru, či zabránění opuštění země.

Vojtěch Hromek, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Rijádu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět