SAÚDSKÁ ARÁBIE CHYSTÁ VELKOU PRIVATIZACI

V Saúdské Arábii se schyluje k velké vlně privatizace majetku a služeb 38 vládních úřadů, agentur, státních podniků, zdravotnických zařízení a univerzit. Celý proces přípravy k privatizacím má být završen v příštích dvou letech. První kroky již byly podniknuty v sektoru mlýnů mouky.

Různé formy privatizace se týkají také saúdských letišť. Foto: Shutterstock

Privatizační proces se bude dotýkat gescí ministerstev životního prostředí, vody a zemědělství, dopravy, energetiky, průmyslu, nerostných zdrojů, bydlení, školství, zdravotnictví, městských a venkovských záležitostí, poutí Hajj a Umrah, informačních a komunikačních technologií, médií a tělovýchovy.

Přehled vládních agentur a podniků, u nichž se počítá s privatizací některých aktiv, přinášíme na webu Velvyslanectví ČR v Rijádu.

VIZE 2030

Privatizace je jednou z klíčových částí vládní rozvojové strategie Vize 2030. Zastřešujícím orgánem je National Center for Privatization (NCP). Tento úřad má vedle implementace privatizační strategie také rozvíjet projekty formou PPP (Public – Private Partnership, partnerství veřejného a soukromého sektoru). Účelem této privatizační vlny má být zefektivnění poskytování veřejných služeb, snížení nákladů a zlepšení tržního prostředí.

Pojem privatizace je nyní v Saúdské Arábii chápán šířeji, nikoliv jako přímé převedení státních firem do soukromých rukou. Ve většině případů se jedná o privatizaci majetku, kterým úřady a státní podniky disponují, stavbu nových projektů formou PPP, či outsourcing některých podpůrných služeb.

Kupříkladu z plánů Úřadu pro civilní letectví lze vyčíst, že budou privatizována stávající letiště a další budou stavěna již formou PPP. Stejně tak mají být privatizována oddělení poskytující některé podpůrné služby (např. IT služby, či řízení letového provozu). Funkce úřadů samotných by tak z rukou státu přejít neměly. Naopak v případě univerzit či zdravotnických zařízení se dá očekávat klasická plná privatizace.

První zprávy o plnění privatizačních plánů se už objevily v případě saúdského obilního úřadu Saudi Grains Organization (SAGO). V červenci došlo k prodeji dvou ze čtyř obilných mlýnů investorům ze Saúdské Arábie a dalších zemí Arabského poloostrova. V minulých týdnech byla podepsána dohoda s NCP o privatizaci zbývajících dvou. SAGO tak zůstane v roli regulátora a hlavního dodavatele obilí těmto privatizovaným zpracovatelům.

Níže uvádíme známé informace o připravovaných a probíhajících privatizačních a PPP projektech:

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, VODOHOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Začíná privatizace kanalizací a čistíren odpadních vod. V první fázi byl oznámen projekt tří čistíren, které budou financovány a provozovány soukromými subjekty. První z nich bude čistírna plánovaná pro druhý terminál letiště v Džiddě o kapacitě 5 milionů hektolitrů. Další budou následovat v Dammámu, Ta’ifu, Araru a Sakáce.

Existuje také plán PPP projektů na centra pro veterinární vakcinaci.

SALINE WATER CONVERSION CORPORATION

Plánuje se privatizace největší elektrárny a odsolovací stanice ve východní provincii v Ras Al-Khair.

SAUDI GRAINS ORGANIZATION

Jak je uvedeno výše, došlo k prodeji dvou moučných mlýnů. První byl prodán konsorciu Raha Al Safi za 540,1 milionů dolarů, druhý konsorciu Alrajhi-Gurair-Masafi za 200 milionů dolarů. Prodej zbývajících dvou se očekává v blízké době.

NATIONAL WATER COMPANY

Byl vydán Request for Qualifications pro operátora distribuce vody. Technickou a právní stránku zajišťuje konsorcium KPMG, AECOM, Al Jadaan a Clifford Chance. Zároveň byl schválen plán provozovat některé aktivity formou společného podniku.

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ (GACA)

Jak již bylo výše nastíněno, má GACA v plánu v průběhu tohoto roku privatizovat všechna letiště. V prvním kroku dojde ke konsolidaci všech letišť na Saudi Civil Aviation Holding, následně dojde k převodu vládnímu investičnímu fondu PIF (Public Investment Fund).

Privatizace bude probíhat podle tří modelů:

  • Plný převod na soukromý subjekt (např. v případě Letiště krále Chálida v Rijádu).
  • Privatizace údržby a provozování (např. Letiště krále Abdulazíze v Džiddě, kde byly tyto složky outsourcovány společnosti Changi). V tomto modelu GACA nese kapitálové náklady, přičemž zisky jsou sdíleny.
  • Třetí model je založen na tom, že soukromý investor letiště postaví a provozuje. GACA zde slouží v roli regulátora a kontrolora vzdušného provozu (např. letiště prince Mohameda bin Abdulazíze v Medíně a letiště v Ta’ifu, Ha’ilu, Qassímu a Yanbu).

Dále je v plánu převést některé funkce jako IT podpora či vzdušná navigace na soukromé subjekty.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ

Byl nastartován národní projekt pro PPP, který počítá v první vlně se 60 školami a školkami v Džiddě a Mekce.  Druhá vlna bude mít podobu financování výstavby školských zařízení v Medíně. V konečné podobě by takto mělo být provozováno na 300 škol.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Hlavním projektem je nová nemocnice v Medíně určená zejména pro potřeby poutníků, která do budoucna nahradí nemocnici Al Ansar.

Z dalších projektů se chystá outsourcing laboratorních služeb, privatizace primární a dlouhodobé péče a v neposlední řadě výstavba ubytování pro nemocniční personál Al-Iman v Rijádu.

MINISTERSTVO DOPRAVY

Ministerstvo plánuje provozovat formou PPP městskou dopravu v Mekce, Medíně, Džiddě a Dammámu.

Ve fázi studii proveditelnosti je také zavedení mýtného na dálnicích a zpoplatnění dalších komunikací.

MINISTERSTVO FINANCÍ

Plánuje se odprodej státem vlastněných hotelů.

Případným zájemcům doporučujeme kontaktovat příslušné resorty, úřady, či přímo agenturu NCP. Velvyslanectví je připraveno poskytnout těmto jednáním příslušnou podporu a součinnost.

Vojtěch Hromek, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Rijádu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět