SAÚDI ZVYŠUJÍ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Saúdská vláda zvyšuje daň z přidané hodnoty z 5 na 15 procent s účinností od 1. července 2020. Daňová správa (Goverment Agency for Zakat and Tax) proto vydala instrukci pro podniky ohledně uplatňování správné sazby pro přechodné období mezi květnovým oznámením zvýšení DPH a jeho účinností.

Ilustrační foto: Shutterstock

Pro smlouvy podepsané před 11. květnem 2020, kde plnění bude pokračovat i po datu účinnosti zvýšení daně, bude uplatňována sazba 5 % až do splnění smlouvy, nejpozději však do 30. června 2021.

Pro smlouvy, které byly podepsány po 11. květnu 2020, avšak před 1. červencem 2020, bude uplatňována sazba 5 % pouze pro plnění poskytnuté do 30. června 2020 včetně a 15 % na plnění poskytnuté od 1. července 2020.

Shora uvedené platí jak pro smlouvy mezi podniky a vládními úřady, tak pro smlouvy mezi podniky navzájem.

Stejný postup bude uplatňován v případě faktur, kdy faktura vydaná před 11. květnem 2020 na plnění dodané po 1. červenci 2020, ale před 30. červnem 2021, bude podléhat sazbě DPH ve výši 5 %. Pro faktury vydané po 11. květnu 2020 bude možné uplatnit 5% sazbu DPH pouze v případě, že plnění z faktury bude poskytnuto do 30. června 2020. Plnění poskytnuté později bude již podléhat sazbě 15 %.

Více informací najdete na webu Velvyslanectví ČR v Rijádu.

Vojtěch Hromek, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Rijádu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět