Sasko sází na zelenou energii

Nová saská vláda, která nastoupila loni v prosinci, je širokou koalicí křesťanských a sociálních demokratů se Zelenými. A právě jejich účast v kabinetu přinese této německé spolkové zemi rozsáhlé investice do obnovitelných zdrojů. Nové zdroje energie mají nejen nahradit hnědouhelné elektrárny, ale zejména se stát hlavním motorem budoucí konjunktury Saska.

Plán Zelených počítá s tím, že v Sasku vznikne dalších až 300 větrníků. Foto: Shutterstock

Zelení se do vlády dostaly poprvé v historii Saska a podařilo se jim nejenom získat dvě ministerstva, ale také prosadit masivní investice do obnovitelných zdrojů energie. Během příštích pěti let mají být vytvořeny veškeré předpoklady nutné pro to, aby tato spolková země pokryla po ukončení těžby hnědého uhlí svoji spotřebu elektřiny z vlastních obnovitelných zdrojů. Kromě vzniku nových plynových elektráren se počítá s investicemi do úložišť energie, rozvodných sítí, a také s vytvořením strategie využívání vodíku. Plán počítá s detailním zmapováním technologie produkce vodíku, ukládání energie a jeho využití. Cílem je uvést technologii co nejrychleji na trh.

Do roku 2030 mají být v Sasku vytvořeny nové zdroje o ročním výkonu minimálně 10 terawatthodin, přičemž hlavní podíl připadne na větrnou energii. Zelené zdroje energie mají nejen nahradit hnědouhelné elektrárny, ale stát se i motorem budoucí konjunktury. Zatímco dosud byl počet nově zprovozněných větrníků relativně nízký (celkem jich v Sasku pracuje zhruba 900), v příštích letech by mělo být vybudováno a zprovozněno ještě dalších 180, podle některých zdrojů až tři stovky turbín poháněných větrem.

Státní budovy, školy a místní úřady půjdou příkladem a budou upřednostňovat dodávky bezemisní elektřiny. Zatímco dosud Sasko zelené energii příliš nepřálo a ve srovnání s ostatními spolkovými zeměmi spíše pokulhávalo, chystá se nová vláda jít s dobou a zelené energie podpořit. Investoři se mohou těšit mimo jiné na zjednodušení povolovacího řízení, podporu při komunikaci s obcemi a modifikaci právní úpravy ochrany přírody.

Markéta Meissnerová, ekonomická diplomatka, Generální konzulát ČR v Drážďanech

Lenka Konšelová, ekonomická diplomatka, Generální konzulát ČR v Drážďanech

 

ministr Tomáš Petříček navštívil firmu Linet