ŠANGHAJ ZAVEDLA OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ ZÁTĚŽE PRO PODNIKY

Městská vláda Šanghaje nedávno vydala řadu nových opatření ke snížení zátěže podniků, s cílem podpořit rozvoj především malých a středních firem.

Foto: Shutterstock

Vládní opatření jsou uplatňována pro všechny firmy v Šanghaji a mohou je tedy využít také místní pobočky a podniky českých firem. Opatření týkající se například odpočtů daní či snižování mzdových nákladů nemusí být uplatňována automaticky a je tedy dobré aktivně sledovat aktuální pravidla. Firmy mohou díky opatřením snížit některé náklady či optimalizovat financování provozu.

Jedná se celkem o 20 opatření, včetně snížení daní a poplatků, nákladů na práci, energie a financování, s cílem odlehčit podnikům, aby byla zajištěna stabilita očekávání pro plánování, hospodářský růst a zaměstnanost v souladu s makropolitikou města. Hlavní opatření jsou následující:

DANĚ A POPLATKY

  • Snížení kreditu DPH pro pokročilé výrobní podniky;
  • Dodatečný odpočet výdajů na výzkum a vývoj a DPH kredit pro podniky působící v oblasti integrovaných obvodů a průmyslových masterbatch;
  • Zvýšený odpočet daně z příjmu pro kvalifikované podniky působící v oblasti integrovaných obvodů a průmyslových masterbatch a další kvalifikované podniky;
  • Postupné snižování administrativních poplatků, jako jsou poplatky za kontrolu a testování speciálního vybavení, vnitrostátní poplatky za registraci léků a domácí poplatky za registraci produktů zdravotnických prostředků třídy II.

Město bude zároveň pokračovat v implementaci národních opatření – snižování šesti místních daní (daň ze zdrojů, městské údržby, daně ze staveb, daně za využívání městské půdy, daň z kolkovného s výjimkou transakcí s akciemi, daň z obsazení obdělávané půdy) a dvou poplatků (dodatečné poplatky vzdělávacích fondů a místních vzdělávacích fondů) na polovinu, poskytování úlev na dani z nemovitosti pro malé a střední podniky v souladu s průmyslovým rozvojem města a dočasné snižování některých správních poplatků. Příslušnými subjekty jsou drobní poplatníci daně z přidané hodnoty, všechny malé podniky s nízkým ziskem a domácnosti OSVČ.

NÁKLADY NA FINANCOVÁNÍ

  • Navýšení vydávání inkluzivních mikropůjček a využití komunálního garančního fondu financování pro malé, střední a mikro podniky.
  • Navýšení ručených půjček pro podnikatelské organizace a pro klíčová průmyslová odvětví, jež jsou v souladu se směrem průmyslového rozvoje města, maximální výše ručených půjček nebude vyšší než 5 milionů jüanů.

SNIŽOVÁNÍ MZDOVÝCH NÁKLADŮ

Podnikům, které si udrží stabilní zaměstnanost a splní podmínky, bude vráceno skutečné pojistné na pojištění v nezaměstnanosti zaplacené firmou a jejími zaměstnanci v roce 2023, z toho 30 % bude vráceno velkým podnikům, a 60 % bude vráceno malým, středním a mikro podnikům.

SNIŽOVÁNÍ CEN ENERGIÍ

Dojde ke snížení nákladů na elektřinu, zemní plyn a vodu a zajištění dobře regulované přepravy energií v průmyslových parcích.

Lukáš Svatek, ekonomický diplomat, Generální konzulát ČR v Šanghaji

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět