ŠANGHAJ SE CHCE STÁT ASIJSKOU ŠPIČKOU V SYNTETICKÉ BIOLOGII

Město Šanghaj chce upevnit své vedoucí postavení v syntetické biologii. Přijalo akční plán, buduje špičkový klastr a chce do regionu lákat nové firmy i výzkumníky. Otevírají se tak nové příležitosti i zájemcům z Česka.

Ilustrační foto: Shutterstock

Odvětví syntetické biologie je vnímáno jako důležitý motor pro rozvoj špičkové výroby a jedno ze tří hlavních vedoucích odvětví města. Šanghaj mu proto přikládá patřičnou váhu. To dokládá i nedávno zveřejněný Shanghai Action Plan to Accelerate Synthetic Biology Innovation and Create a High-end Biomanufacturing Industry Cluster (2023-2025). Plán zmiňuje mimo jiné i zřízení Šanghajského strategického expertního výboru pro syntetickou biologii (Shanghai Synthetic Biology Strategic Expert Committee) a Šanghajské asociace průmyslu syntetické biologie (Shanghai Synthetic Biology Industry Association, dále Asociace). Ani ne měsíc od zveřejnění plánu bylo iniciováno založení výše zmíněné asociace osmi partnery, včetně například Shanghai Bao Pharmaceuticals a Cathay Biotech. Přípravný tým asociace následně během 2dvou týdnu obdržel celkem 90 žádostí o zakládající členství od subjektů pokrývajících biomedicínu, pokročilé materiály, potravinářství, kosmetiku, energetiku, životní prostředí a další obory.

Po založení Asociace se její aktivity zaměří především na to, co nejdříve zavést do podniků tříletý akční plán Shanghai Synthetic Biology. Asociace chce shromažďovat a reflektovat požadavky podniků, posílit komunikaci a spolupráci s vládou, usilovat o provádění národního a šanghajského vědeckého výzkum a dosahování průmyslových cílů související se syntetickou biologií a maximálně plnit roli think-tanku.

Lákání firem i vědců

Vláda města Šanghaj současně v souladu s tříletým akčním plánem pro syntetickou biologii do roku 2025 v této oblasti plánuje:

  • přilákat více než 5 špičkových vědců a týmů s mezinárodním vlivem;
  • sestavit více než 5 regionálních nebo R&D center podniků
  • přidat 3 až 5 nových společností v oblasti syntetické biologie, které budou uvedeny na burzu;
  • vybudovat jeden až dva podniky s ročním obratem přesahujícím 1 miliardu jüanů (140 mil. USD);
  • vybudovat tři přední domácí průmyslové základny.

V oblasti syntetické biologie v Šanghaji se tak nabízí příležitosti i pro české subjekty. Do roku 2030 chce Šanghaj vybudovat špičkový klastr biozpracovatelského průmyslu s globálním vlivem. Případné obchodní aktivity či investice českých firem v tomto odvětí tak mohou získat značnou podporu z čínské strany.

Zaměřeno na biofarmaceutika

Jedním z hlavních center pro výrobu by se měl stát distrikt Baoshan, kde se nachází klíčová zařízení jako například Baoshan Pharmaceutical Valley a Nanda Synthetic Biology Industrial Park, jediný industriální park ve městě se zaměřením na syntetickou biologii. Vláda distriktu Baoshan zároveň chce do tří let dosáhnout roční hodnoty produkce v biofarmaceutickém průmyslu přesahující 20 miliard jüanů (2,8 mld. USD). České firmy aktivní v tomto oboru mohou tedy pro své aktivity v Číně kromě podpory ze strany města Šanghaj usilovat také o podporu ze strany místní vlády na úrovni distriktu. Město Šanghaj má také značný zájem o spolupráci v oblasti vědy a vývoje a o zapojení zahraničních vědců či vědeckých týmů.

Lukáš Svatek, ekonomický diplomat, Generální konzulát ČR v Šanghaji                   

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět