ŠANGHAJ NABÍZÍ PODPORU. CHCE LÁKAT FIRMY NA VÝZKUM A INOVACE

Šanghaj nedávno oznámila soubor opatření na podporu firem. Významné investiční projekty mají do města přilákat nové společnosti a podnítit výzkum a inovace.

Ilustrační foto Shutterstock

Jedním z nejzajímavějších opatření je poskytování pobídek pro špičkové průmyslové projekty s maximální podporou až 100 milionů jüanů (310 mil. Kč). Město navíc poskytne dotaci až 10 milionů jüanů (31 mil. Kč) na nákup nebo pronájem nemovitostí pro založení centrály firmy. Šanghajská vláda se také zavazuje využít výhody přítomnosti řady finančních institucí, integrovat a využívat různé průmyslové investiční fondy v celkovém rozsahu 100 miliard jüanů (310 mld. Kč).

S cílem přilákat investice do klíčových průmyslových odvětví, vědy a výzkumu, se nová opatření také zaměřují na poskytování finanční podpory vysoce kvalitním projektům ve třech hlavních průmyslových odvětvích: integrovaných obvodech, biomedicíně a umělé inteligenci.

Biomedicína, čipy i AI

V sektoru integrovaných obvodů bude kladen důraz na přilákání investic do klíčových článků řetězců. Velkým projektům bude poskytnuta podpora až do výše 100 milionů jüanů (310 mil. Kč).

V oblasti biomedicíny budou vysoce kvalitní společnosti podporovány v zakládání různých typů centrál, výzkumných a vývojových center či výrobních základen v Šanghaji. Podpora až 30 milionů jüanů (90 mil. Kč) bude poskytnuta inovativním farmaceutickým projektům a projektům zaměřeným na výzkum a vývoj lékařského vybavení.

V umělé inteligence jsou podporovanými sektory inteligentní čipy, základních algoritmy či operační systémy. Klíčovým technologickým projektům umělé inteligence bude poskytnuta podpora až 20 milionů jüanů (60 mil. Kč).

Zároveň Šanghaj také zveřejnila následující pobídky ke zrychlení investic ve čtyřech nově vznikajících oblastech: inteligentní terminály, zelené nízkouhlíkové technologie, digitální ekonomika a metaverse.

Inteligentní terminály: zaměřeno na vysoce kvalitní projekty nových energetických a inteligentních vozidel, robotů a oblečení. Klíčovým investičním projektům bude poskytnuta podpora až do výše 30 milionů jüanů (90 mil. Kč).

Zelené nízkouhlíkové technologie: zaměřeno na vysoce kvalitní projekty čisté energie, nízkouhlíkové suroviny a funkční materiály. Demonstrační projekty budou podpořeny částkou až 50 milionů jüanů (150 mil. Kč).

Digitální ekonomika: zaměřeno na velkokapacitní projekty digitálních průmyslových klastrů. Demonstrační benchmark projekty obdrží až 8 milionů jüanů (24 mil. Kč).

Metaverse: urychlení zavádění klíčových projektů trojrozměrné grafiky, obrazového enginu a digitálního modelování. Klíčové inovativní projekty obdrží podporu až 20 milionů jüanů (60 mil. Kč).

 Přilákání zahraničních investic pro inovativní společnosti, výzkumná a vývojová centra je pro Čínu zásadní strategií pro modernizaci její průmyslové struktury a posílení synergií mezi domácími a mezinárodními trhy a zdroji. Představuje také rozhodující součást vládní strategie pro efektivnější čerpání globálních zdrojů na svém trhu a k umožnění hlubší integrace do mezinárodního inovačního řetězce.

Podpora firem a snahy o posílení spolupráce v oblasti vědy výzkumu a inovací ze strany šanghajské vlády nabízejí příležitosti i pro české firmy. Výraznou podporu mohou získat především firmy působící v preferovaných odvětvích, v některých případech je možné získat podporu a preferenční podmínky od subjektů na celé řadě úrovní, od té centrální, přes provinční, městskou až po podporu ze strany vedení místního distriktu či průmyslové zóny. Českým firmám nicméně současně doporučujeme postupovat obezřetně a věnovat dostatečnou pozornost ochranně svých technologií a duševního vlastnictví.

 Lukáš Svatek, ekonomický diplomat, Generální konzulát ČR v Šanghaji

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět